Pakalpojumi - 15018-2019

11/01/2019    S8    - - Pakalpojumi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Polija-Varšava: Fotogrammetrijas pakalpojumi

2019/S 008-015018

Labojums

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Pakalpojumi

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājums, 2018/S 248-573527)

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
Warszawa
00-926
Polija
Kontaktpersona: Adrian Przepiórka
E-pasts: dyr.generalny@gugik.gov.pl
Fakss: +48 226283467
NUTS kods: PL

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.gugik.gov.pl

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Opracowanie cyfrowej ortofotomapy

Atsauces numurs: BDG-ZP.2610.35.2018.GI
II.1.2)Galvenās CPV kods
71355100
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych RGB oraz opracowanie na podstawie pozyskanych zdjęć Ortofotomapy RGB o terenowym rozmiarze piksela 0,10 m i 0,25 m (w zależności od obszaru) w układzie PL-1992. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
09/01/2019
VI.6)Sākotnējā paziņojuma atsauce
Paziņojuma numurs ES OV: 2018/S 248-573527

VII iedaļa: Izmaiņas

VII.1)Informācija, kas jāmaina vai jāpapildina
VII.1.2)Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā
Iedaļas numurs: III.1.1
Teksta labojuma vieta: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Tekstu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej –

Posiadają świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych potwierdzające pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych:

i. o klauzuli „tajne” lub wyższej w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w części 1, 2 lub 3.

ii. o klauzuli „poufne” lub wyższej w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w części 4.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp złoży:

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych potwierdzające pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych:

a) o klauzuli „tajne” lub wyższej w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w części 1, 2 lub 3;

b) o klauzuli „poufne” lub wyższej w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w części 4.

Lasīt šādi:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej –

Posiadają świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych potwierdzające pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych:

i. o klauzuli „tajne” lub wyższej w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w części 1, 2 lub 3;

ii. o klauzuli „poufne” lub wyższej w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w części 4

oraz zgodnie z art. 48 tej ustawy posiadają aktualną akredytację systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych.

Okres ważności świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego jak i akredytacji systemu teleinformatycznego nie może być krótszy aniżeli termin obowiązywania umowy na realizację zamówienia.

Powyższe wymaganie, zgodnie z zapisami pkt 3 Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego stanowiącej Załącznika nr 11 do SIWZ, odnosi się do każdego podmiotu biorącego udział w realizacji zamówienia wykonującego czynności określone w 2.1 i 2.2 Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego.

Wykonawca wraz z zawarciem Umowy zostaje zobligowany do stosowania się do zapisów Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego, której wzór stanowi Załącznika nr 11 do SIWZ.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp złoży:

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych potwierdzające pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych oraz akredytację systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych:

a) o klauzuli „tajne” lub wyższej w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w części 1, 2 lub 3;

b) o klauzuli „poufne” lub wyższej w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w części 4.

VII.2)Cita papildu informācija: