Pakalpojumi - 15019-2019

11/01/2019    S8    - - Pakalpojumi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Čehijas Republika-Brno: Arhitektūras, inženiertehniskie un mērniecības pakalpojumi

2019/S 008-015019

Labojums

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Pakalpojumi

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājums, 2018/S 235-537661)

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Statutární město Brno
44992785
Dominikánské nám. 196/1
Brno
602 00
Čehija
Kontaktpersona: Mgr. Jitka Smutná
Tālrunis: +420 532144385
E-pasts: smutna@bkom.cz
NUTS kods: CZ064

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.brno.cz/

Pircēja profila adrese: https://nen.nipez.cz/profil/MMB

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Zpracování projektové dokumentace - REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ VOZOVNY KOMÍN – DSP, PDPS

II.1.2)Galvenās CPV kods
71250000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Předmětem veřejné zakázky vypracování samostatné projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a vypracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně geodetického zaměření.

— Zajištění stavebně technických průzkumů stávajících konstrukci v potřebném rozsahu

— Zpracování PD, stavební povolení, jejichž součástí je zpracování všech dokumentů potřebných pro vydání stavebního povolení (energetické štítky, PENB atd),

— Zajištění stanovisek DOSS a související inženýrská činnost

— Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby

— Zpracování dokumentace pro výběr dodavatele stavby

— Výkon autorského dozoru po dobu výstavby.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
07/01/2019
VI.6)Sākotnējā paziņojuma atsauce
Paziņojuma numurs ES OV: 2018/S 235-537661

VII iedaļa: Izmaiņas

VII.1)Informācija, kas jāmaina vai jāpapildina
VII.1.2)Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā
Iedaļas numurs: IV.2.2
Teksta labojuma vieta: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Tekstu:
Datums: 10/01/2019
Vietējais laiks: 09:00
Lasīt šādi:
Datums: 23/01/2019
Vietējais laiks: 09:00
Iedaļas numurs: IV.2.7
Teksta labojuma vieta: Podmínky pro otevírání nabídek
Tekstu:
Datums: 10/01/2019
Vietējais laiks: 09:00
Lasīt šādi:
Datums: 23/01/2019
Vietējais laiks: 09:00
VII.2)Cita papildu informācija:

Otevírání obálek bude provedeno po skončení lhůty pro podání nabídek za podmínek stanovených § 109 ZZVZ.

Otevírání obálek není veřejné.