We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 150192-2022

22/03/2022    S57

Poland-Mysłowice: Toxic waste disposal services except radioactive waste and contaminated soil

2022/S 057-150192

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 052-135664)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Miasto Mysłowice
National registration number: ZP.271.1.1.2022.AJ
Postal address: ul. Powstańców 1
Town: Mysłowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 41-400
Country: Poland
Contact person: Anna Janusz
E-mail: a.janusz@um.myslowice.pl
Telephone: +48 3231711195
Internet address(es):
Main address: www.bip.myslowice.pl
Address of the buyer profile: https://myslowice.logintrade.net

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi zmagazynowanymi w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50.

Reference number: ZP.271.1.1.2022.AJ
II.1.2)Main CPV code
90523000 Toxic waste disposal services except radioactive waste and contaminated soil
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Wskazane odpady stanowią resztę odpadów pozostałych po realizacji zadania „Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, zmagazynowanymi na terenie działki o nr. geod.: 2171/78 w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50” w ramach którego usunięto ze wskazanej wyżej nieruchomości 8.194,879 Mg odpadów. Przedmiot zamówienia obejmuje usunięcie i zagospodarowanie części która pozostała

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/03/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 052-135664

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:

Data:15/04/2022

Czas lokalny: 10:00

Read:

Data:22/04/2022

Czas lokalny: 10:00

Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w któreym oferent będzie związany z ofertą
Instead of:

Data:12/06/2022

Read:

Data:20/06/2022

Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:

Data:15/04/2022

Czas lokalny: 10:30

Read:

Data:22/04/2022

Czas lokalny: 10:30

VII.2)Other additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej przez wykonawców. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 30 marca 2021 r. o godz. 10:00 przed bramą wjazdowej przy ul. Brzezińskiej 50 w Mysłowicach. Udział wykonawców w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy, brak odbycia wizji lokalnej nie będzie skutkował odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.