Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 150203-2018

07/04/2018    S68

Magyarország-Tiszakécske: Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével

2018/S 068-150203

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Tiszakécske Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK07734
Postai cím: Kőrösi utca 2.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth János polgármester
E-mail: polh@tiszakecske.hu
Telefon: +36 76441412
Fax: +36 76441078
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tiszakecske.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tiszakecske.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.meditkonzult.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 66. I. em. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kiss Balázs felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lajstromszáma:01037
E-mail: kozbeszerzes@meditkonzult.hu
Telefon: +36 17807811
Fax: +36 17978719
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.meditkonzult.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.meditkonzult.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 66. I. em. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kiss Balázs
Telefon: +36 17807811
E-mail: kozbeszerzes@meditkonzult.hu
Fax: +36 17978719
NUTS-kód: HU110 Not specified
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.meditkonzult.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.meditkonzult.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás Tiszakécske Városban mélyépítés, út- járdaépítés, vízépítés kivitelezési és tervezési munkáinak elvégzésére

II.1.2)Fő CPV-kód
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás Tiszakécske Városban mélyépítés, út- járdaépítés, vízépítés kivitelezési és tervezési munkáinak elvégzésére (vállalkozási szerződés).

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 4 000 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
45233120 Közút építése
45233162 Kerékpárút építése
45233125 Útkereszteződés építése
45233128 Körforgalom építése
45213316 Járdák kivitelezése
45233161 Gyalogút építése
45233141 Közútkarbantartás
45233142 Közútjavítás
45233220 Közút burkolása
45233228 Útburkolat építése
45233200 Különféle útburkolatok
45233150 Forgalomlassító szerkezetek építése
45235200 Futópálya építése
45112711 Tereprendezési munkák parkokban
45233293 Köztéri bútorok szerelése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45231000 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése
45247130 Vízvezeték építése
45247112 Vízelvezető csatorna építése
45111290 Közmű-előkészítési munka
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45211360 Városfejlesztéssel kapcsolatos építési munkák
45233250 Burkolási munka az utak kivételével
45231220 Gázvezetékek építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45232452 Vízelvezetés
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

Tiszakécske Város közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegállapodás Tiszakécske Városban mélyépítés, út- járdaépítés, vízépítés kivitelezési és tervezési munkáinak elvégzésére:

— Kerékpár útépítés és/vagy felújítás: (szilárd burkolatú kerékpárút pályaszerkezet bontása, építése; csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések),

— Útépítés (új út pályaszerkezet építése, körforgalom kialakítása; csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések),

— Útfelújítás (meglévő útburkolat bontása, burkolat megerősítése és/vagy burkolat szélesítése, padkarendezés, csapadékvíz elvezetés kiépítése, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések),

— Útkarbantartás (burkolt utak kátyúzása, javítása; burkolatlan utak karbantartása),

— Járdaépítés és vagy járdafelújítás (szilárd burkolatú járda bontása, építése; folyóka építése, szegélyépítesek, műtárgy építések),

— Térburkolat építése, (új térburkolat pályaszerkezet építése, csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, forgalomtechnika, szegélyépítések, műtárgy építések),

— Közhasználatú terek és parkok építése, felújítása (út-, és térburkolat építés, csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, közvilágítás kiépítése, növényültetés, növénytelepítés, parképítés),

— Csapadékvíz, belvíz elvezetés (medrek építése, tisztítása, burkolása, műtárgy építések-elhelyezések, tároló medencék létesítése),

— Ivóvíz hálózat kiépítése (vezetékek fektetése, műtárgyak építése, berendezések felszerelése) kivéve a külön engedély alapján megvalósuló víziközmű beruházások,

— Szennyvízhálózat kiépítése (vezetékek fektetése, műtárgyak építése, berendezések felszerelése, irányítástechnika kialakítása),

— Hírközlési hálózat kiépítése (vezetékek fektetése, műtárgyak építése, berendezések felszerelése),

— Víztelenítés (nyíltvíztartás, talajvízszint süllyesztése, vákumozás),

— Dúcolás,

— Földműépítés,

— Támfal építés,

— Hídépítés,

— Alagút építése,

— Zsaluzási munkálatok,

— Monolit vasbeton szerkezetek,

— Mélyépítési szerkezetek gépészeti szerelése,

— Szádfalazás,

— Belterületi útalapok felújítása,

— Iszapkitermelés, iszapeltávolítás,

— Építési engedély megszerzéséhez szükséges engedélyezési tervek elkészítése,

— Kivitelezési tervek készítése.

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3. pont M/2.1 pontjában előírt szakember többlet tapasztalata(lsd.IV.4.3.pont)(hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3. pont M/2.2 pontjában előírt szakember többlet tapasztalata(lsd.IV.4.3.pont)(hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3. pont M/2.3 pontjában előírt szakember többlet tapasztalata(lsd.IV.4.3.pont)(hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 4 000 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-16; TOP-1.2.1-16; TOP-1.1.1-16; GINOP-7.1.3-15-2016-00022; KEHOP-4.1.0-15-2016-00069; VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a legjobb ár-érték alapján értékeli az ajánlatokat.

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

1. részszempont: fordított arányosítás

2-4. részszempont: egyenes arányosítás

Az értékelés módszere a Közbeszerzési dokumentumokban kerül részletesen kifejtésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2) bek. foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. E tekintetben Ajánlatkérő külön felhívja a figyelmet a Kbt.62§(1)q.) pontja szerinti kizáró ok alkalmazására.

A megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.Kr.II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1) és (2)bek. hatálya alá.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69.§(4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015.Kr.8.§,10.§,12.§,14.§és16.§ szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.62.§(1)-(2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A 321/2015.Kr.15.§(1) bek. alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt.62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

A 321/2015.Kr.1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kbt.62.§(1) bek. b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a KH a Kbt.188.§(4)bek. szerinti véglegessé vált határozata- vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188.§ (5)bek. szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.

Ha a KH a Kbt.188.§(4) bek. szerinti véglegessé vált határozata – vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188.§(5)bek. szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

Azokban az esetekben, amelyekben 321/2015. Kr.a 28.§-ban és a 36.§-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30.§-ban és a 39.§-ban foglaltakra –bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 8-11.§-ban foglalt egyéb igazolási módok helyett.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1 folytatása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

321/2015. Kr.1. § (1) szerint az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. Kr. II. Fejezetének megfelelően, egységes európai közbesz.dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel Kbt.65.§- a alapján AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazd.szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Kbt.69.§(4)-(7)bek.alapján felhívott gazd.szereplők alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket alábbiak szerint kötelesek igazolni:

1. AK Magyarországon letelepedett gazd.szereplő esetén a követelményt ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Mo-on letelepedett gazd.szereplő esetén 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) v. egyéb igazolást, v. nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani

2. Ajánlattevőnek Kbt.65.§(1)bek.c) pontja, valamint 322/2015.Kr.8.§(1)bek.alapján csatolnia kell igazolását a tervezői szolgáltatást végző gazd.szereplők vonatkozásában a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes orsz. szakmai kamara névjegyzékében szereplés tényéről, illetve nem Mo-on letelepedett gazd.szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés tényéről, v. arról, h. rendelkezik letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, v.szervezeti, kamarai tagsággal. 322/2015. Kr.8.§(2)bek. alapján nem Mo-on letelepedett gazd.szereplőnek-v.az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek-nyertessége esetén legkésőbb a versenyújranyitások alapján megkötendő egyedi szerződések megkötésének időpontjában szerepelnie kell az adott építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői v.mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes orsz.szakmai kamara névjegyzékében.

321/2015.Kr.1.§(3)bek. alapján III. és IV.Fejezetben feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha AK Kbt.69.§(11)bek. foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, kizáró okok hiányát v.gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és gazd.szereplő ezek elérhetőségét egységes európai közbesz. dokumentumban megjelölte.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:

1.Alkalmatlan AT ha nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló tv.szerinti,építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében,nem Mo-on letelepedett gazd.szereplő esetén nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI.mell. szerinti hasonló nyilvántartásba,valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

2.Alkalmatlan AT,ha az ajánlatban megjelölt,tervezői szolgáltatást végző gazd.szereplők valamelyike nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében,illetve a nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában,v.nem rendelkezik letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal,v.szervezeti,kamarai tagsággal.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. Kr.II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.65. §- a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

A Kbt.69.§(4)-(7)bek.alapján felhívott gazd. szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1.

Ajánlattevőnek Kbt. 65.§(1) bek.b) pontja és a 321/2015.Kr.21.§(2)bek.a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését. Ajánlatkérő a 321/2015.Kr.21.§(2a) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás megküldésének napjától visszafelé számított öt éven belül befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A 321/2015. Kr.22.§(3) bek.alapján a 321/2015.Kr.21.§(2)bek.a) pontjának esetét a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.Igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és bejező időpontja év/hónap/nap bontásban) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az ismertetés/igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került.

A 321/2015.Kr.21/A.§ alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény v. tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015.Kr. 22.§(5)bek.

M/2.

Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalat ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A végzettség az iskolai oklevél/iskolai bizonyítvány egyszerű másolatának benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó.

A becsatolt szakmai önéletrajzból valamennyi előírt alkalmassági követelménynek és a szakember rendelkezésre állásának egyértelműen ki kell derülnie. (A szakmai gyakorlatot/tapasztalatot: év, hó dimenzióban kell megadni.).

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati/tapasztalati idejébe.

Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzéki/kamarai számot Ajánlattevő megadhatja. Amennyiben a szakember az illetékes kamarai nyilvántartás szerint a szerződéskötés feltételeként elvárt jogosultsággal rendelkezik, úgy a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időtartam bemutatása ezen szakember vonatkozásában nem szükséges, de lehetséges. Ebben az esetben a szakmai önéletrajzban a jogosultság megszerzésének időpontját fel kell tüntetni. A jogosultság(ok) megszerzése időpontjainak feltüntetését Ajánlatkérő automatikusan úgy tekinti, hogy az M/2.1-M/2.3. szakemberek az előírt jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időkkel rendelkeznek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1.

Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított öt évben sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt szerződésszerűen teljesített alábbi referenciákkal:

M/1.1. legalább egy darab olyan építési-kivitelezési munka, amely tartalmazott legalább 740 méter hosszúságú új kerékpárút építést/felújítást vagy közút építést/felújítást;

M/1.2. legalább 1 db olyan építési-kivitelezési munka, amely tartalmazott legalább 25 000 m3 mennyiségben iszapkitermelést/iszapeltávolítást.

M/2.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:

M/2.1) legalább 1 fő, felsőfokú szakirányú végzettséggel és a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint legalább 3 év útépítési projektekben szerzett projektvezetői tapasztalattal rendelkező szakemberrel;

M/2.2) legalább 1 fő, felsőfokú szakirányú végzettséggel és a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint legalább 3 év mélyépítési projektekben szerzett építésvezetői tapasztalattal rendelkező szakemberrel;

M/2.3.) legalább 1 fő, felsőfokú szakirányú végzettséggel és a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-M” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal valamint legalább 1 év mélyépítési projektben szerzett építésvezetői tapasztalattal rendelkező szakember.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés megerősítése: AK felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186.§(1) bekez.

Esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. AK késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, teljesítési és jótállási biztosítékot köt ki.

A szerződés megerősítésére és a fizetési feltételekre vonatkozó részletes szabályokat a KD és az annak részét képző keretmegállapodás tervezete tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 21/05/2018
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21/05/2018
Helyi idő: 11:00
Hely:

Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.(1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 66. I/5.a.).

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontásánál Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. Az ajánlatok felbontását ajánlatkérő a Kbt. 68. § (1)- (4) és (6) bekezdéseiben meghatározottak szerint végzi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Közbeszerzési dokumentumokat AK a Kbt.39.§(1)bek. tekintettel korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és térítésmentesen a www.meditkonzult.hu címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi a jelen ajánlati felhívás megjelenésének napjától. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus úton elérhetőek és letölthetőek az ajánlattételi határidő lejártáig.

Kbt. 57.§(2)bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, v.az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a közbeszerzési dokumentumokat igazoltan letölteni. KD nem átruházhatók.

2. Ajánlatot írásban, 1 eredeti, papíralapú példányban, összefűzve, zárt csomagolásban, jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlattevő köteles csatolni továbbá a cégszerűen aláírt eredeti – papíralapú példánnyal mindenben megegyező – ajánlatát teljes terjedelmében írásvédett (jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető) formátumban, valamint a beárazott költségvetési kiírást szerkeszthető excel formátumban egy elektronikus adathordozón (Pl.CD v.DVD) papíralapú példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve. Formai előírások részletes leírása KD-ban kerül részletesen kifejtésre.

3. Ajánlatnak Kbt. 66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia,melyen fel kell tünteti a Kbt. 68.§(4)bek. szerinti összes adatot.

4. Ajánlatban benyújtott dokumentumokat Kbt.47.§(2)bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani,azonban az ajánlatnak Kbt.66.§(2)bek. szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

5. AT-nek ajánlatában szakmai ajánlatot kell benyújtania KD-ben részletezettek szerint.

6. Részekre történő ajánlattétel kizárásának indokolása: részajánlattétel nem lehetséges,mert a feladatot a tényleges megrendelések ismerete nélkül sem területileg,sem funkcionálisan előre felosztani nem lehet.

7. AK ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, melynek mértéke:25 000 000 Ft. Ajánlati biztosítékok az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Ajánlattevőnek ajánlatában igazolást kell benyújtania arról, h. a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésre bocsátotta. Ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség időtartama alatt. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető előírt pénzösszeg AK 11732208-15338112 sz.bankszámlájára történő befizetéssel v.átutalással,pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával v. biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel Kbt.54.§(2)bek. megfelelően.

Átutalás esetén átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.

Az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazolni kell:

— átutalást igazoló dokumentummal,v,

— bankgarancia, illetve a készfizető kezesi kötelezvény eredeti példányának benyújtásával.

Eredeti dokumentumot külön lezárt borítékban szükséges ajánlathoz csatolni. AK felhívja ajánlattevők figyelmét, h.ajánlati biztosítékot az ajánlattételi kötöttség beálltáig kell nyújtani.

8. AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot tevő nyertesnek, valamint a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazd.társaság, illetve jogi személy (projekttársaság)létrehozását.

9. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, h. AK ajánlattevők III.1.3)p.M/1-M/2 pontja szerinti műszaki,illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.

10. AK a IV.2.6) pont vonatkozásában rögzíti, h. az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

11. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, h. tárgyi közbeszerzési eljárás során alkalmazza Kbt.75.§(2)bek.e) pontját

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdése szerint.

II.2.5) Értékelési szempontok:

Minőségi kritérium.

1.A felhívás III.1.3) pont M/2.1) pontjában előírt, felsőfokú szakirányú végzettséggel és a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint legalább 3 év útépítési projektekben szerzett projektvezetői tapasztalattal rendelkező szakember kötelezően előírt 3 év projektvezetői tapasztalatán felüli projektvezetői tapasztalati ideje (hónap) valamint a szakember megnevezése(szakember neve)Súlyszám:15

2.A felhívás III.1.3) pont M/2.2) pontjában előírt, felsőfokú szakirányú végzettséggel és a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint legalább 3 év mélyépítési projektekben szerzett építésvezetői tapasztalattal rendelkező szakember kötelezően előírt 3 év építésvezetői gyakorlatán felüli építésvezetői tapasztalati ideje (hónap) valamint a szakember megnevezése(szakember neve)Súlyszám:10

3.A felhívás III.1.3) pont M/2.3) pontjában előírt, felsőfokú szakirányú végzettséggel és a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-M” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint legalább 1 év mélyépítési projektekben szerzett építésvezetői tapasztalattal rendelkező szakember kötelezően előírt 1 év építésvezetői tapasztalatán felüli mélyépítési projektben szerzett építésvezetői tapasztalati ideje (hónap) valamint a szakember megnevezése(szakember neve)Súlyszám:5

VI.3) További információk folytatása:

12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

13. AT köteles ajánlatában csatolni a KD részét képező árazatlan költségvetést, valamennyi tételére kiterjedően beárazva, cégszerűen aláírva.

14. AK felhívja a figyelmet,h.2-4. értékelési részszempontok szerinti megajánlásoknak a szakmai gyakorlati/tapasztalati időtartamok megjelölése mellett annak a személynek a megnevezését (szakember neve és anyja leánykori neve) is tartalmazniuk kell,akikkel az adott szakmai gyakorlati/tapasztalati időtartamot igazolni kívánják.Szakember személyének (nevének és anyja leánykori nevének) fel nem tüntetése az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

15. AT a felelősségbiztosítással való rendelkezést a keretmegállapodás alapján kötendő egyedi szerződések tárgyának és értékének megfelelően a verseny újranyitás során megküldött felhívásban határozza meg.

16. AK Kbt.105.§(4)bek. alapján előírja,hogy a verseny újranyitás során eltérő értékelési szempontokat alkalmaz a KD-ban meghatározottak szerint.

17. Keretmegállapodás alapján a Kbt.105.§(2)bek. c) pontja szerint kerül sor az egyedi szerződések megkötésére.

18. AK felhívja ajánlattevők figyelmét, h. a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában esetlegesen a Kbt.53.§(5) és/v. (6) bek. szerint fog eljárni.

19. A tervezési tevékenység kivitelezéssel együtt történő beszerzésének indoka,h.a tényleges megrendelések ismerete nélkül nem ütemezhető megfelelően előre egy önálló tervező és kivitelező tevékenysége, mely magas kockázati tényezőt jelentene a kivitelezési munkálatok megfelelő időben történő elvégzése tekintetében.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/04/2018