Lieferungen - 15038-2020

13/01/2020    S8

Polen-Katowice: Messgeräte und Steuer- und Überwachungsanlagen

2020/S 008-015038

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 242-595801)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postanschrift: ul. Powstańców 30
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Polska Grupa Górnicza S.A., 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1
E-Mail: ko.wycislik@pgg.pl
Telefon: +48 327161466

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pgg.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa elementów automatyki przemysłowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 316-1

Referenznummer der Bekanntmachung: 701903630
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31682210 Messgeräte und Steuer- und Überwachungsanlagen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Zamówienie obejmuje dostawę elementów automatyki przemysłowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/01/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 242-595801

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.2
Anstatt:

dla zadania nr 30 — 100 000,00 PLN.

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 3 025 000,00 PLN.

muss es heißen:

dla zadania nr 30 – 50 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 2 975 000,00 PLN.

Abschnitt Nummer: III.1.3
Anstatt:

dla zadania nr 30 — 100 000,00 PLN.

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 3 025 000,00 PLN.

(...)

Za zakres dostaw potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. za równo dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj. dostawy taśm przenośnikowych i innych wyrobów gumowych.

muss es heißen:

dla zadania nr 30 — 50 000,00 PLN.

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 2 975 000,00 PLN.

(...)

Za zakres dostaw potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj. dostawy części zamiennych, elementów i podzespołów systemów automatyki przemysłowej, elementów i części zamiennych innych urządzeń aparatury elektronicznej i elektrycznej oraz dostawy kompletnych urządzeń elektrycznych, elektronicznych i systemów automatyki przemysłowej.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: