Works - 150422-2019

02/04/2019    S65

Magyarország-Budapest: Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése

2019/S 065-150422

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22004000
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Telefon: +36 13743130
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ligetbudapest.hu
A felhasználói oldal címe: http://ligetbudapest.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Épületépítési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vendéglátó és sportlétesítmények kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000757472018
II.1.2)Fő CPV-kód
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vendéglátó és sportlétesítmények, valamint kapcsolódó építmények kivitelezése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 778 066 331.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIV. kerület 29732/11 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az alábbiak építőipari kivitelezése közparkban:

— Egészségkert (E2) 97,66 m2 és a Piknikkert (E3) 45,75 m2 vendéglátóhely épülete

És az ezeket kiszolgáló

— I11 jelű Illemhely épülete 79,66 m2

— I19 jelű Nyilvános Illemhely épületek — családi mosdó épületek 89,3 m2

Összesen: 312,37 m2 alapterületen.

A sportcélú létesítményeket kiszolgáló:

— Akadálymentes-(I18A); Női-(I18B) és Férfi(I18C) öltöző illemhellyel

Összesen: 137,52 m2 alapterületen.

Műszaki paraméterek:

Szerkezeti rendszerük pillérvázas, monolit vasbeton lemezalappal és egyszintes acél szerkezetű keretvázzal készülnek, a zárófödém magashullámú trapézlemez. A térbeli merevséget a kör alaprajzi forma - épület átmérő ~12 m, tehát ~6 m sugarú -, valamint a lábazati gerendába befogott, vagy nyomatékbíró talplemezzel készülő acél pillérek biztosítják. A külső térelhatároló falszerkezetek alapja előregyártott, ívelt alaprajzú, álló szendvicspanel. A szendvicspanel önmagában biztosítja a térelhatárolást és a légzárást, valamint sablont biztosít az íves alaprajzi formához, azonban az esztétikai és a használati igények miatt mindkét oldalt burkolati rendszerrel kell ellátni. A külső oldalon repedésmentes, rugalmas ágyazású színvakolat készül, melynek aljzata gyárilag ívbe vágott, vagy ívelhető polisztirol. A belső oldalon szerelt gipszrost előtét fal készül, önálló vázszerkezeten a beltéri mozaikburkolat fogadására. Az épületeket a földszinti padlónál talajnedvesség elleni vízszigeteléssel kell ellátni. A lábazati zónában 16 cm vastag vasbeton lábazati fal készül, a vízszigetelés és a szendvicspanelek fogadására. Használati víz elleni szigeteléssel kell ellátni az épületek azon helyiségeit, amelyben jelentős és rendszeres vízterhelésre lehet számítani. Minden épület lapostetős kialakítású, melyen extenzív zöldtető készül, egyenes rétegrendű csapadékvíz szigeteléssel. Az E2 jelű Piknik kert épülete ~44 m2 zöldfal kialakítású. Az épületek általános külső nyílászárói hőhídmentes alumínium szerkezetek, a felületkezelésük pórszórt, az üvegezés háromrétegű. Az épületekben szerelt válaszfalak készülnek. A közhasználatú funkció miatt a válaszfalak és előtétfalak 2 réteg, anyagában impregnált gipszrost lemezzel készülnek. A külső fal mentén az előtétfal íve lekövetendő.

Az általános külső homlokzat dryvit rendszerű, vakolt és festett felületű, melynek hordozórétege az álló szendvicspanel szerkezet. A panelek hézagtömítése kiemelt fontosságú, az illesztéseket poliuretán masszával kell kitölteni. A felületen ívesre gyártott, vagy bevágásokkal előkészített hajlítható polisztirol lemez hőszigetelést kell készíteni, 4 cm vastagságban. A hőszigetelésen 3 mm vastag szerves, rugalmas hálóágyazást kell készíteni, majd a vakolat alapozása történik. A választott színvakolat Stolit K1,5 vakolat, amelyet Sto Dryonic S X-black hővédő festéssel kell megvédeni. A lábazati vakolatot a fentiekkel azonos módon kell elkészíteni, de fagyálló XPS hőszigeteléssel és cementalapú hálóágyazó réteggel.

Az illemhely épületek homlokzati felületének felső része, egy szakaszon teljes magassága alumínium lamellás homlokzatburkolattal készül. A burkolat anyaga 4 mm vastag alumínium kompozitlemez, jellemző osztása 5+3, illetve 10+2 cm. Az ívelt lamellák SIKA Tack Panel rendszerű ragasztással kerülnek rögzítésre a függőleges alumínium hátszerkezethez. A függőleges T- vagy L-profilok lamellák között látszó felületét a homlokzatburkolat színével megegyező takarólemezzel kell ellátni.

Az árnyékolást a homlokzatburkolati lamellák biztosítják. Az épületek teljes alapterületén lényegét tekintve azonos padlórétegrend készül, különbség mindössze a belső használati víz elleni szigetelés rétegeiben mutatkozik. Az épületben mindenütt műgyanta padlóburkolat készül. A falburkolat általános helyen mozaiklap falburkolat. Az épületek, ahol szükséges 1rtg. monolit gipszkarton álmennyezettel készülnek, felületi gletteléssel, és festéssel.

A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1) Műszaki ütemterv minősége, megalapozottsága / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2) Kivitelezés térbeli organizációja / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3) Fenntarthatóság, környezetvédelem és hulladékgazdálkodás szakmai megalapozottsága / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 202-458135
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vendéglátó és sportlétesítmények kivitelezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/03/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AKTUÁL BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_54466236
Postai cím: Sóstói utca 61.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: miseta.melinda@aktualbau.hu
Telefon: +36 12257531
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 778 066 331.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő:

— név: AKTUÁL BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft., székhely: 4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 61., adószám: 11259789-2-15

Összesített nettó ajánlati ár: 816 969 647 HUF

További Ajánlattevők:

— név: DIQPIB Szolgáltató Kft., székhely: 1037 Budapest, Jablonka út 54., adószám: 12925450241

Összesített nettó ajánlati ár: 814 941 240 HUF (Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen)

— név: ARCHIBONA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., székhely: 1037 Budapest, Bokor utca 9–11. 1. emelet I/3.

Adószám: 22930338241

Összesített nettó ajánlati ár: 838 073 056 HUF (Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen)

További értékelési szempont: Fenntarthatóság, környezetvédelem és hulladékgazdálkodás szakmai megalapozottság, Kivitelezés térbeli organizációja

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/03/2019