Tá áthas orainn a fhógairt go mbeidh an leagan nua de thairseach TED ag dul beo an 29.01.2024 (dáta táscach - le deimhniú!) An bhfuil spéis agat eolas a fháil faoi na feidhmiúlachtaí nua, na feabhsuithe nua agus an tionchar ar na húsáideoirí? Tugaimid cuireadh duit cuairt a thabhairt ar ár n-alt agus tuilleadh eolais a fháil faoi na príomhathruithe nua agus na príomhfheidhmiúlachtaí nua.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Tá an clárúchán ar oscailt dár 4ú Ceardlann le hathúsáideoirí TED an 14 Nollaig 2023.

Seirbhísí - 150429-2015

An t-amharc leacaithe

02/05/2015    S85

Bheilg, an-An Bhruiséil: Iomaíochas tionscal cultúrtha agus cruthaitheach le haghaidh fáis agus post a threisiú

2015/S 085-150429

Fógra conartha

Seirbhísí

Treoir 2004/18/CE

Alt I: Údarás conarthachta

I.1)Ainm, seoltaí agus pointe/pointí teagmhála

Ainm oifigiúil: An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide (EASME)
Seoladh poist: Covent Garden 2, place Rogier 16, Oifig 12/027
Baile: an Bhruiséil
Cód poist: 1210
Tír: An Bheilg
Le cur faoi bhráid: L. Vari
Ríomhphost: easme-procurement@ec.europa.eu
Teileafón: +32 22999440
Facs: +32 22973512

Seoladh/seoltaí idirlín:

Seoladh ginearálta an údaráis chonarthachta: http://ec.europa.eu/easme

Rochtain leictreonach ar fhaisnéis: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=793

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ó:
Ainm oifigiúil: An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide (EASME)
Seoladh poist: Covent Garden 2, place Rogier 16, Oifig 12/027
Baile: an Bhruiséil
Cód poist: 1210
Tír: An Bheilg
Le cur faoi bhráid: L. Vari
Ríomhphost: easme-procurement@ec.europa.eu
Seoladh idirlín: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=793

Is féidir sonraíochtaí agus doiciméid bhreise (lena n-áirítear doiciméid le haghaidh caidreamh iomaíoch agus córas ceannaigh dinimiciúil) a fháil ó:
Ainm oifigiúil: An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide (EASME)
Seoladh poist: Convent Garden 2, place Rogier 16, Oifig 12/027
Baile: an Bhruiséil
Cód poist: 1210
Tír: An Bheilg

Ní mór tairiscintí nó iarratais a sheoladh chuig:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

I.2)An cineál údaráis chonarthachta
Institiúid/gníomhaireacht Eorpach nó eagraíocht idirnáisiúnta
I.3)Príomhghníomhaíocht
Seirbhísí poiblí ginearálta
I.4)Dámhachtain conartha thar ceann údaráis chonarthachta eile
Tá an t-údarás/t-aonán conarthachta ag ceannach thar ceann údaráis chonarthachta eile: níl

Alt II: Cuspóir an chonartha

II.1)Cur síos
II.1.1)Teideal tugtha don chonradh ag an údarás conarthachta:
Iomaíochas tionscal cultúrtha agus cruthaitheach le haghaidh fáis agus post a threisiú.
II.1.2)An cineál conartha agus láthair na n-oibreacha, láthair an tseachadta nó na feidhmíochta
Seirbhísí
Catagóir seirbhíse 11: Seirbhísí comhairliúcháin bhainistíochta [6] agus seirbhísí gaolmhara
Príomhláthair nó suíomh na n-oibreacha, láthair an tseachadta nó na feidhmíochta: Beidh na tascanna le déanamh ag áitreabh arna sainiú ag an soláthraí seirbhíse, gan áitribh EASME nó áitribh an Choimisiúin Eorpaigh san áireamh. Tionólfar 3 chruinniú comhordaithe ar a mhéad le EASME nó leis an gCoimisiún Eorpach sa Bhruiséil.
Cód NUTS
II.1.3)Faisnéis faoi chonradh poiblí, faoi chomhaontú creatlaí nó faoi chóras ceannaigh dinimiciúil (DPS)
Baineann an fógra le conradh poiblí
II.1.4)Faisnéis faoin gcomhaontú creatlaí
II.1.5)Cur síos achomair ar an gconradh nó ar an gceannachán (ar na ceannacháin)
Teastaíonn ó EASME dul i bpáirt le conradh seirbhíse lena mbaineann 3 phríomhchuspóir:
— sainmhíniú faidhbe: Is tionscail dhinimiciúla agus athléimneacha iad CCIanna lena mbaineann féidearthacht nach beag fás agus poist a chruthú san AE. D'fhonn leas iomlán a bhaint as an bhféidearthacht sin, ní mór a n-iomaíochas a neartú. Chun na críche sin, déanfar anailís sa staidéar ar iomaíochas agus ar ábharthacht eacnamaíoch CCIanna, lena n-áireofar a n-iarmhairtí maidir le tionscail eile, na príomhdhúshláin agus na príomhspreagthaí maidir le hathrú, bacainní atá ann cheana agus teipeanna margaidh nó rialacháin (.i. sainmhíniú agus méid faidhbe),
— tionscnaimh a scagadh: na straitéisí arna gcur i bhfeidhm ar leibhéil réigiúnacha agus náisiúnta a shainaithint agus a anailísiú d'fhonn iomaíochas CCIanna agus a naisc le gníomhaíochtaí an AE a fheabhsú,
— moltaí: sraith moltaí a mholadh le haghaidh gníomhaíocht um beartas agus an leibhéal cur chun feidhme is oiriúnaí a mhionsaothrú, agus ábharthacht uile-AE agus tionchar na ngníomhaíochtaí sainiúla á dtabhairt san áireamh.
II.1.6)Foclóir comhchoiteann an tsoláthair (CPV)

79000000 Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

II.1.7)Faisnéis faoi Chomhaontú Soláthair Rialtais (GPA)
Tá an conradh cumhdaithe ag an gComhaontas Soláthair Rialtais (GPA): níl
II.1.8)Bearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl
II.1.9)Faisnéis faoi mhalairtí
Glacfar le malairtí: níl
II.2)Méid nó raon feidhme an chonartha
II.2.1)Cainníocht nó raon iomlán:
200 000 EUR ar a mhéad gan CBL atá i méid measta na hoibre chun an conradh seo a chomhlíonadh.
II.2.2)Faisnéis faoi roghanna
Roghanna: níl
II.2.3)Faisnéis faoi athnuachana
Tá an conradh seo faoi réir ag athnuachan: níl
II.3)Fad an chonartha nó teorainn ama dá chur i gcrích
Fad ina mhíonna: 6 (ó dháta dámhachtana an chonartha)

Alt III: Faisnéis dhlíthiúil, eacnamaíoch, airgeadais agus theicniúil

III.1)Coinníollacha a bhaineann leis an gconradh
III.1.1)Éarlais agus rathaíochtaí riachtanacha:
Féach sonraíochtaí faoin tairiscint.
III.1.2)Príomhchoinníollacha maoinithe agus socruithe íocaíochta agus/nó tagairt do na forálacha ábhartha arna rialú:
Féach sonraíochtaí faoin tairiscint.
III.1.3)Foirm dhlíthiúil le glacadh ag an ngrúpa oibreoirí eacnamaíocha a ndámhfar an conradh dó:
Féach sonraíochtaí faoin tairiscint.
III.1.4)Coinníollacha áirithe eile a bhfuil feidhmiú an chonartha faoina réir
Tá feidhmíocht an chonartha faoi réir ag coinníollacha áirithe: níl
III.2)Coinníollacha rannpháirtíochta
III.2.1)Staid phearsanta na n-oibreoirí eacnamaíocha, lena n-áirítear riachtanais a bhaineann le rollú ar chláir ghairmiúla nó cheirde
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh: Féach sonraíochtaí faoin tairiscint.
III.2.2)Cumas eacnamaíoch agus airgeadais
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh: Féach sonraíochtaí faoin tairiscint.
Íosleibhéal caighdeán (íosleibhéil chaighdeán) a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil: Féach sonraíochtaí faoin tairiscint.
III.2.3)Cumas teicniúil
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh:
Féach sonraíochtaí faoin tairiscint.
Íosleibhéal caighdeán (íosleibhéil chaighdeán) a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil:
Féach sonraíochtaí faoin tairiscint.
III.2.4)Faisnéis faoi chonarthaí forchoimeádta
III.3)Coinníollacha ar leith le haghaidh conarthaí seirbhíse
III.3.1)Faisnéis faoi ghairm ar leith
Tá comhlíonadh na seirbhíse forchoimeádta do ghairm ar leith: níl
III.3.2)An fhoireann atá freagrach as feidhmiú na seirbhíse
Ba cheart d'aonáin dhlíthiúla ainmneacha agus cáilíochtaí gairmiúla na foirne atá freagrach as feidhmiú na seirbhíse a chur in iúl: tá

Alt IV: Nós imeachta

IV.1)An cineál nós imeachta
IV.1.1)An cineál nós imeachta
Oscailte
IV.1.2)Teorainneacha ar líon na n-oibreoirí a dtabharfar cuireadh chun tairisceana nó chun rannpháirtíochta dóibh
IV.1.3)Líon na n-oibreoirí a laghdú le linn na hidirbheartaíochta nó an chaidrimh
IV.2)Critéir dámhachtana
IV.2.1)Critéir dámhachtana
An tairiscint is buntáistí go heacnamaíoch i dtéarmaí na critéir atá luaite sna sonraíochtaí, sa chuireadh chun tairisceana nó chun idirbheartaíochta nó sa doiciméad tuairisciúil
IV.2.2)Faisnéis faoi cheant leictreonach
Bainfear úsáid as ceant leictreonach: níl
IV.3)Faisnéis riaracháin
IV.3.1)Uimhir thagartha an chomhaid tugtha ag an údarás conarthachta:
EASME/COSME/2015/003.
IV.3.2)Foilseachán (foilseacháin) roimhe seo a bhaineann leis an gconradh céanna
níl
IV.3.3)Coinníollacha chun sonraíochtaí agus doiciméid bhreise nó cáipéis thuairisciúil a fháil
doiciméid iníoctha: níl
IV.3.4)Teorainn ama chun tairiscintí nó chun iarratais ar rannpháirtíocht a fháil
8.6.2015
IV.3.5)Dáta seolta na gcuirí chun tairisceana nó chun rannpháirtíochta chuig iarrthóirí roghnaithe
IV.3.6)Teanga(cha) inar féidir tairiscintí nó iarratais ar rannpháirtíocht a dhréachtú
Teanga oifigiúil ar bith de chuid an AE
IV.3.7)Fráma ama íosta nár mhór don iarrthóir an tairiscint a choinneáil lena linn
Fad ina mhíonna: 9 (ón dáta tugtha le haghaidh tairiscintí a fháil)
IV.3.8)Coinníollacha maidir le tairiscintí a oscailt
Dáta: 15.6.2015

Láthair:

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide (EASME), Covent Garden 2, place Rogier 16, 1210 an Bhruiséil, AN BHEILG.

Daoine údaraithe le bheith i láthair ag oscailt na dtairiscintí: tá

Faisnéis bhreise faoi dhaoine údaraithe agus faoin nós imeachta oscailte: Iarrtar ar thairgeoirí a bhfuil fonn orthu freastal é sin a chur in iúl le ríomhphost 48 uair roimh ré ar a dheireanaí chuig an seoladh a leanas: easme-procurement@ec.europa.eu

Ba cheart go ndéanfaidh oifigeach údaraithe an tairgeora an fógra seo a shíniú agus ba cheart dó ainm an duine a dhéanfaidh freastal ar an seisiún oscailte thar ceann an tairgeora a shonrú. Ag deireadh an tseisiúin oscailte, cuirfidh cathaoirleach an choiste oscailte ainm na dtairgeoirí agus an cinneadh maidir le hinghlacthacht gach tairisceana a fuarthas in iúl; ní dhéanfar na praghsanna arna luadh sna tairiscintí a chur in iúl.

Alt VI: Faisnéis chomhlántach

VI.1)Faisnéis faoi ateagmhas
Is soláthar ateagmhasach é seo: níl
VI.2)Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh
Baineann an conradh le tionscadal nó le clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh nó an dá rud: tá
Tagairt do thionscadal (thionscadail) nó do chlár (chláir) nó an dá rud: Rialachán (AE) Uimh. 1287/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11.12.2013 lena mbunaítear Clár maidir le hIomaíochas Fiontar agus fiontar beag agus meánmhéide ('COSME' ina dhiaidh seo) (2014-2020) agus lena ndéantar Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE a aisghairm. Go háirithe, tá sé bunaithe ar Chinneadh Cur Chun Feidhme ón gCoimisiún an 29.10.2014 maidir leis an gclár oibre le haghaidh 2015 a ghlacadh agus maidir le maoiniú le haghaidh chur chun feidhme an Chláir maidir le hIomaíochas Fiontar agus fiontar beag agus meánmhéide, C(2014) 8044 deireanach agus an Iarscríbhinn lena mbaineann, clár oibre 2015, beart tacaíochta GRO/SME/15/C/N142 — Margaí táirgí bithbhunaithe.
VI.4)Nósanna imeachta achomhairc
VI.4.1)Comhlacht atá freagrach as nósanna imeachta achomhairc

Ainm oifigiúil: Cúirt Ghinearálta an Aontais Eorpaigh
Seoladh poist: boulevard Konrad Adenauer
Baile: Lucsamburg
Cód poist: 2925
Tír: Lucsamburg
Ríomhphost: cfi.registry@curia.europa.eu
Teileafón: +352 4303-1
Facs: +352 4303-2100
Seoladh idirlín: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Achomhairc a dhéanamh
Faisnéis chruinn faoi spriocdháta(í) chun achomhairc a dhéanamh: Laistigh de 2 mhí ón bhfógra don ghearánaí, nó, dá éagmais sin, ón lá a fuarthas an t-eolas.
VI.4.3)Seirbhís ónar féidir faisnéis a fháil faoi achomhairc a dhéanamh

Ainm oifigiúil: Cúirt Ghinearálta an Aontais Eorpaigh
Seoladh poist: boulevard Konrad Adenauer
Baile: Lucsamburg
Cód poist: 2925
Tír: Lucsamburg
Ríomhphost: cfi.registry@curia.europa.eu
Teileafón: +352 4303-1
Facs: +352 4303-2100
Seoladh idirlín: http://curia.europa.eu

VI.5)Dáta seolta an fhógra seo:
22.4.2015