Priecājamies paziņot, ka TED portāla jaunā versija tiks publicēta 2024. gada 29. janvārī! (Šis datums ir orientējošs un tiks apstiprināts vēlāk.) Vēlaties uzzināt vairāk par jaunajām funkcijām, uzlabojumiem un to, kas mainīsies lietotājiem? Izlasiet mūs rakstu, kur pastāstīts par galvenajām izmaiņām un jaunām funkcijām.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Aicinām TED datu atkalizmantotājus reģistrēties mūsu 4. semināram, kas notiks 2023. gada 14. decembrī

Pakalpojumi - 150445-2015

Rādīt kompakto skatījumu

02/05/2015    S85

Luksemburga-Luksemburga: Briselē, Strasbūrā un Luksemburgā esošo Eiropas Parlamenta ēku nesošo konstrukciju un apdares pārbaudes – 06A20/2014/M070

2015/S 085-150445

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums: Eiropas Parlaments
Pasta adrese: Kiršberga
Pilsēta: Luksemburga
Pasta indekss: 2929
Valsts: Luksemburga
Kontaktpersona: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=704
Kontaktpersona(-as): Līgumu un publisko iepirkumu daļa
E-pasts: inlo.ao-lux@ep.europa.eu

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://europarl.europa.eu

Elektroniska piekļuve informācijai: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=704

Papildu informāciju var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
Briselē, Strasbūrā un Luksemburgā esošo Eiropas Parlamenta ēku nesošo konstrukciju un apdares pārbaudes – 06A20/2014/M070.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Pakalpojumi
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: Brisele, Strasbūra, Luksemburga.

NUTS kods BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest,LU00 Luxembourg (Grand-Duché)

II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz publiskā iepirkuma līgumu
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Briselē (Beļģija), Strasbūrā (Francija) un Luksemburgā (Luksemburga) esošo Eiropas Parlamenta ēku apkārtnes, konstrukciju, galdniekdarbu, karkasu, jumtu un fasāžu pārbaude.
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

71631300 Ēku tehniskās pārbaudes pakalpojumi

II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): jā
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par vienu vai vairākām daļām
II.1.9)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:
Aplēse: 7 000 stundu gadā attiecībā uz Briseli, 4 000 stundu gadā attiecībā uz Strasbūru un 1 700 stundu gadā attiecībā uz Luksemburgu.
II.2.2)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: nē
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
Ilgums mēnešos: 48 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)

Informācija par daļām

Daļa Nr.: 1 Nosaukums: Brisele
1)Īss apraksts
Ēku pārbaudes Briselē.
2)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

71631300 Ēku tehniskās pārbaudes pakalpojumi

3)Daudzums vai apjoms
4)Norāde par atšķirīgu līguma darbības laiku vai atšķirīgu uzsākšanas/pabeigšanas datumu
5)Papildu informācija par daļām
Daļa Nr.: 2 Nosaukums: Strasbūra
1)Īss apraksts
Ēku pārbaudes Strasbūrā.
2)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

71631300 Ēku tehniskās pārbaudes pakalpojumi

3)Daudzums vai apjoms
4)Norāde par atšķirīgu līguma darbības laiku vai atšķirīgu uzsākšanas/pabeigšanas datumu
5)Papildu informācija par daļām
Daļa Nr.: 3 Nosaukums: Luksemburga
1)Īss apraksts
Ēku pārbaudes Luksemburgā.
2)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

71631300 Ēku tehniskās pārbaudes pakalpojumi

3)Daudzums vai apjoms
4)Norāde par atšķirīgu līguma darbības laiku vai atšķirīgu uzsākšanas/pabeigšanas datumu
5)Papildu informācija par daļām

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros
III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: 1. Gada apgrozījums attiecīgajā jomā 2 000 000 EUR apmērā (ja piesakāties tikai attiecībā uz Briseli), 1 000 000 EUR apmērā (ja piesakāties tikai attiecībā uz Strasbūru), 500 000 EUR apmērā (ja piesakāties tikai attiecībā uz Luksemburgu) vai attiecīgajām vietām noteikto minimālo summu kopsummas apmērā;
2. Profesionālās darbības riska apdrošināšana.
III.2.3)Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
pietiekams kompetences un profesionalitātes līmenis, kas jāpierāda ar rakstisku pieteikumu.
III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Slēgta
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
Paredzētais uzņēmēju skaits: 5
Objektīvie kritēriji ierobežota kandidātu skaita izvēlei: ne vairāk kā 5 kandidāti attiecībā uz katru vietu. Attiecīgā gadījumā kandidāti tiks sarindoti pēc to tehniskajām un profesionālajām spējām.
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Viszemākā cena
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
06A20/2014/M070.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
1.6.2015
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
franču valoda.
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
VI.3)Papildu informācija
VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Tiesas Vispārējā tiesa
Pilsēta: Luksemburga
Valsts: Luksemburga
Interneta adrese: http://curia.europa.eu

Struktūra, kas atbildīga par starpniecības procedūrām

Pilns nosaukums: Eiropas Ombuds
Pilsēta: Strasbūra
Valsts: Francija
Interneta adrese: http://ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
22.4.2015