Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Доставки - 150581-2020

TIЗаглавиеБългария-София: Пощенски пликове
NDНомер на публикацията на обявлението150581-2020
PDДата на публикуване30/03/2020
OJНомер на броя на ОВ S63
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаМинистерство на външните работи (000695228)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен25/03/2020
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)30199230 - Пощенски пликове
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG411
IAИнтернет адрес (URL)https://www.mfa.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС