Lieferungen - 150671-2019

02/04/2019    S65    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Ungarn-Szekszárd: Elektroschweißvorrichtungen

2019/S 065-150671

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: FERROPATENT Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_80226497
Postanschrift: Bátaszéki Út 70.
Ort: Szekszárd
NUTS-Code: HU233 Tolna
Postleitzahl: 7100
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Barta Gábor
E-Mail: ferropatent@ferropatent.hu
Telefon: +36 74529100
Fax: +36 74529667

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.ferropatent.hu

Adresse des Beschafferprofils: http://www.ferropatent.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000317612019/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000317612019/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: támogatott szervezet
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: fémmegmunkálás

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompl. hegesztőrobot rendszer tervezése-szállítása

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000317612019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42662100 Elektroschweißvorrichtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Komplett hegesztőrobot rendszer tervezése és szállítása

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71334000 Dienstleistungen im Bereich Maschinenbau und Elektrotechnik
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU233 Tolna
Hauptort der Ausführung:

7100 Szekszárd, Bátaszéki út 70.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 db Komplett hegesztőrobot rendszer tervezése és szállítása

Komplett hegesztőrobot rendszernek az alábbi minimális műszaki paramétereknek kell megfelelnie:

Komplett hegesztőrobot rendszer:

— robot hatósugár min.: 1900 mm

— hegesztőrobot tengelyeinek száma min.: 7

— teljes rendszer tengelyeinek száma min.: 12 (teljeskörben szinkronizált)

— rendszer kialakítása: kompakt (egy egységben)

— robot teherbírása min.: 10 kg

— robot pozíciója. függesztett

— rendelkezésre álló maximális terület: 5500 * 8000 mm

— munkaállomások száma min.: 2

— cella rendelkezésére álló magasság max.: 4 m

— L-manipulátor min.: 2 db

— L-manipulátor karhossz min.: 1200 mm

— L-manipulátorok teherbírása min.: 500 kg/manipulátor

— kézi vezérlés a manipulátorokhoz: 2 db

— felső forgó konzol sugár min.: 1500 mm

— integrált zártkörű füstelszívás: ernyővel, elszívó készülékkel

— programozó készülék: hegesztésre optimalizált

— joystick karos robotmozgás: igen

— külső működtető irányító egység: érintőképes

— vészgombos leállítás: igen

— komplett robotcella kábelezés: igen

— bontható kétoldalú dugós kábelcsatlakozások: igen

— rögzítő elemek, dűbelek: igen

— robotcella komplett telepítés: igen

— gyári előátvétel hegesztési próbával: igen

— üzemi végátvétel: igen

— gyártástámogatás gyári szakemberrel 2 hét időtartamban

Programozás:

— programozási és szakmai alapoktatás 4 fő részére 5 naptári napon 8 óra időtartamban,

— offline programozási rendszer: teljeskörű / licenccel

— offline rendszer telepítése: igen

— offline programozás oktatása min. 4 fő részére 4 naptári napon 8 óra időtartamban.

Szenzortechnika

— gázterelőhüvelyes szenzor: igen

— ívvezérelt szenzor: igen

Hegesztő áramforrás:

— MÍG/MAG egyhuzalos huzalelektródás eljárás: digitális / primer inverteres

— Áramerősség min.: 500 A / 40 %, BI / 40 C#

— Áramforrás tömege max.: 40 kg

— zártkörű vízhűtő egység: igen

— csökkentett fröcskölés eljárás: igen

— ívhossz stabilizálás: igen

— impulzus hegesztés ellenőrzéssel: igen

— beolvadás stabilizáció: igen

— pisztoly ütközésvédelem: mágneses lekapcsolású

— TCP beállítás: automatikus

— integrált kettős huzalelőtolás: master + slave

— automatikus pisztolytisztítás: külső + belső

— pisztolytisztítás nyomásfokozás min.: 14 bar

— automatikus huzalvég levágás: igen

— huzaladagolás: hordós + dobos

— huzalátmérők: 1,0 -1,2 mm

— védőgáz felszerelés: kevert

Biztonságtechnika

— biztonsági tolóajtó vezérlés: igen

— biztonsági ajtó vezérlés: igen

— többszínű üzemi állapotjelző lámpa: igen

Egyéb:

— csomagolás és szállítás, szállítmány biztosítással: igen

— jótállás: 24 hónap

— Szerviz alkatrészellátási idő: 48 óra

— Gyári szerviz kiszállási idő: értékelési részszempont

Nyertes ajánlattevő feladata a fenti paramétereknek megfelelő gép terveinek elkészítése. A tervek ajánlatkérő általi elfogadását követően a tervek alapján a gép gyártása, szállítása, üzembe helyezése. Nyertes ajánlattevő köteles továbbá a helyszínre szállítást és üzembe helyezést követően 5 munkanap próbaüzem biztosítására. Nyertes ajánlattevő feladata a gép kezelésének használatára vonatkozó betanítás a fentebb rögzítettek szerint. Nyertes ajánlattevő a szállításkor az átadás-átvételi eljárás keretében köteles Ajánlatkérő részére átadni az eszköz CE tanúsítványát.

321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a műszaki leírás, vagy az eljárás egyéb anyagai meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy hivatkozik védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, az ilyen hivatkozás csak a szerződés tárgyának a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása érdekében történt. Az ilyen megnevezések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, azt Ajánlatkérő elfogadja.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Az M/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-24 hónap) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Hibajavítás esetén a helyszíni kiszállásra vállalt határidő a jótállás időtartama alatt (24-48 óra) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 150
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

GINOP-1.2.1-16-2017-00288

Ajánlatkérő a beszerzést részint a GINOP-1.2.1-16-2017-00288 számú pályázati forrás finanszírozásából, részint önerőből finanszírozza. A támogatás intenzitása: 50,00 %. A finanszírozás módja: utófinanszírozás.

Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: EUR.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2.5.) ponthoz: A szakember többlet szakmai tapasztalata (0-24 hónap) értékelési részszempontra tett vállalás alátámasztására az ajánlatban csatolandó a szakember szakmai többlet tapasztalatát igazoló szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai önéletrajza és a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata.

Ajánlati ár: Egyösszegű nettó ajánlati ár (EUR) kerül értékelésre

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.

Előzetesen a Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. fejezetében rögzítettek szerint az Egységes Európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell igazolnia az ajánlatban. Ajánlattevő a Korm. r. 15. § (1) és (2) alapján az EEKD, valamint a Kbt. 67. § (4) szerinti nyilatkozat benyújtására köteles az ajánlatban.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezetében előírtak szerint kell igazolnia. Adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, akik az alkalmasság igazolásában nem vesznek részt a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.

A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat tekintetében Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóság tartalmáért az ajánlattevő felel.

A Kbt. 64. §-a szerint a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát (öntisztázás lehetősége). Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő köteles benyújtani.

Ajánlatkérő a Korm. rendelet szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a 424/2017. (XII.19.) Kormányrendelet 12. § (2) bekezdésének rendelkezéseire.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

A gazdasági szereplő az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolt alkalmassági követelmények teljesülnek (IV. rész # szakasz). Az ajánlatban nem kell megadni az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat.

A Kbt. 69. § (3) bekezdése szerint Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli. Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények igazolása érdekében az alábbi dokumentumok benyújtására (amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az Ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az Ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér):

A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint felhívott ajánlattevőnek az alábbi dokumentumokat kell benyújtania alkalmassága igazolására:

M/1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti - szerszámgép tervezésére ésgyártására - tárgyú referencia nyilatkozatokat. A nyilatkozatnak tartalmazni kell legalább a következő adatokat:

# a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap részletezettséggel),

# a referencia tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),

# a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, cím, kapcsolattartó neve, elérhetősége)

# továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján elfogadja, ha a referenciára vonatkozó követelmény a bemutatott szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M/2. A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolandó ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, valamint az alkalmasság igazolására bemutatott szakember képzettségét / végzettségét alátámasztó dokumentumok egyszerű másolata, valamint a szakember saját kezű aláírását tartalmazó az előírt szakmai tapasztalatot (legalább év/hó részletezettséggel) alátámasztó szakmai önéletrajza.

Ajánlatkérő az alkalmasság megállapítása során a bemutatott szakmai gyakorlatok közötti időbeli átfedés esetén a gyakorlatot egyszer veszi figyelembe.

Csatolandó továbbá a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata, mely szerint a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni.

Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelmények, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerz. alatt.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő, alkalmasságot igazoló személy/szervezet), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben (36 hónapban) teljesített és hat éven (72 hónapon) belül megkezdett összesen legalább nettó 50 millió HUF értékben új, nem használt szerszámgép tervezésére és gyártására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával / referenciákkal.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő, alkalmasságot igazoló személy / szervezet), ha nem rendelkezik legalább 1 fő gépészmérnök vagy azzal egyenértékű végzettségű, legalább 36 hónap szerszámgép tervezésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Ajánlatkérő igény esetén a teljes nettó ellenszolgáltatás 30 %-a mértékű előleget biztosít, mely az első részszámlából kerül levonásra. Ajánlatkérő nem kér előleg visszafizetési biztosítékot.

A teljesítés során legfeljebb 3 db részszámla és 1 db végszámla nyújtható be a szerződésszerű (rész)teljesítést követően. Részszámlát benyújtani a

— a gép terveinek elkészülte és Ajánlatkérő általi elfogadását követően a nettó ellenszolgáltatás 30 %-ról,

— helyszínre szállítást megelőzően a gép igazolt legyártását követően a nettó ellenszolgáltatás 40 %-ról,

— a legyártott gép igazolt helyszínre szállítását követően a nettó ellenszolgáltatás 20 %-ról

Végszámla az eszköz beüzemelését, a próbaüzem sikeres elvégzését és a betanítási feladatok teljesítését követően nyújtható be a nettó ellenszolgáltatás fennmaradó 10 %-ról.

A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése utólag 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek. alapján történik.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/05/2019
Ortszeit: 14:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/05/2019
Ortszeit: 16:00
Ort:

Ekr.gov.hu

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII.19.) Kormányrendelet 15. § rendelkezései szerint.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban.

2. Az értékelés során kiosztható pontszámok: 0-10 pont között. A pontkiosztás módszere: egyösszegű nettó ajánlati ár esetén: fordított arányosítás, a hibajavítás esetén a helyszíni kiszállásra vállalt határidő a jótállás időtartama alatt szempont esetén: arányosítás, az M/2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember szakmai többlet tapasztalata részszempont esetén: egyenes arányosítás.

3. Ajánlatkérő a saját erő finanszírozására pénzintézeti hitel igénylését kezdeményezte. A pénzintézeti hitel kérelem el nem fogadása, vagy az igényelt mértéknél kisebb mértékben történő elfogadása olyan körülménynek minősül, amely miatt az eljárás eredménytelenné nyilvánítható. (Kbt. 53. § (5) bekezdés, Kbt. 75. § (3) bekezdés).

4. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenséget nem alkalmazza.

5. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.

6. Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1)-(8) bekezdéseire.

7. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint.

8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2)-re vonatkozóan.

9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő szakmai ajánlatát, mely tartalmazza a megajánlott gép gyártmányát, típusát, megnevezését, származási helyét, valamint minden olyan műszaki paraméterét, melyből megítélhető, hogy a megajánlott gép megfelel a műszaki leírásban előírt követelményeknek. A szakmai ajánlattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembevétele mellett biztosítja.

10. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja (Kbt. 47. § (2) bekezdés).

11. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.

12. Valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)

13. A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön nem nevesített nyilatkozatokat is, melyeket a Kbt. és végrehajtási rendeletei kötelezően előírnak.

15. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlattevő az ajánlathoz köteles benyújtani a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

16. Ajánlattevőnek, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, adott esetben más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának elektronikus másolatát.

17. Az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtani a Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően, a nemleges nyilatkozat is csatolandó.

18. Az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtani a Kbt. 66. § (6) bekezdésének megfelelően, a nemleges nyilatkozat is csatolandó.

19. Nyertes ajánlattevő a Komplett hegesztőrobot rendszer szerződésszerű szállításával és beüzemelésével egyidejűleg köteles átadni az eszköz CE tanúsítványát az Európai Parlament és Tanács 768/2008/EK (2008. július 9.) szerint.

20. Tárgyi eljárás az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, elektronikusan kerül lefolytatásra.

21. FAKSZ: Dr. Nedwed Mária (00103)

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek (karakterkorlát miatt itt kerül ismertetésre):

Ajánlattevő 24 hónap jótállás vállalására köteles. A jótállás kezdő időpontja a szállított eszköz próbaüzemének sikeres lezárása.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

— késedelmi kötbér: nyertes ajánlattevőnek felróható késedelem esetén a szerződés szerinti teljes nettó vételár 0,25 %-ának megfelelő napi kötbér fizetésére köteles a késedelem minden megkezdett napja után. A késedelmi kötbér maximális mértéke 40 napi tétel,

— meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés teljesítése nyertes ajánlattevőnek felróhatóan hiúsul meg, így különösen a késedelmi kötbér eléri maximumát, a nyertes ajánlattevő az a teljes nettó vételár 20 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti Eladót a teljesítés alól.

Ajánlatkérő jogosult a meghiúsulási kötbért Ajánlattevővel szemben érvényesíteni, amennyiben a teljesítési határidő lejártát megelőzően nyilvánvalóvá válik, hogy Ajánlattevő kizárólag olyan számottevő késedelemmel tudja a szállítást teljesíteni, amely késedelem mellett Ajánlatkérőnek már nem áll érdekében a szállítás teljesítése.

Vállalkozó a Ptk. 6:186. § alapján mentesül a kötbérfizetési kötelezettsége alól, ha szerződésszegését kimenti.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/03/2019