Būvdarbi - 15079-2019

11/01/2019    S8    - - Būvdarbi - Periodiskais informatīvais paziņojums, kas nav dalības uzaicinājums - Nav 

Vācija-Frankfurte pie Mainas: Dzelzceļa būvdarbi

2019/S 008-015079

Periodisks informatīvs paziņojums – sabiedriskie pakalpojumi

Šā paziņojuma mērķis ir saīsināt piedāvājumu saņemšanas termiņus

Būvdarbi

Legal Basis:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
DB Netz AG, DB Station&Service AG, DB Energie GmbH
Theodor−Heuss−Allee 7
Frankfurt am Main
60486
Vācija
Kontaktpersona: Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, FS.EI−S, Region Süd, Sandstraße 38-40
Tālrunis: +49 9112193821
E-pasts: markus.m.hofmann@deutschebahn.com
Fakss: +49 69260913730
NUTS kods: DE712

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.deutschebahn.com

Pircēja profila adrese: https://bieterportal.noncd.db.de

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://bieterportal.noncd.db.de
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.6)Galvenā darbības joma
Dzelzceļa pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

VDE 8.1-ABS Nürnberg-Ebensfeld, S-Bahn Nürnberg, 2. BA Bamberg-Nürnberg-Hartmannshof, 1. BA Bamberg-Nürnberg Hbf, Güterzugtunnel, Interimslösung PFA15 Fürther Bogen

Atsauces numurs: RB/FS.EI-S/01/2019
II.1.2)Galvenās CPV kods
45234100
II.1.3)Līguma veids
Būvdarbi
II.1.4)Īss apraksts:

Tiefbau, Ingenieurbau, Oberbau, Tunnelbau, Leit- und Sicherungstechnik, Tk-Anlagen, Oberleitungsanlagen,Hochbau sowie bauaffine Dienstleistungen und Sicherungsleistungen, Landschaftspflegerische Begleitarbeiten, Rodung, Abbruch, Kabelanlagen, Schallschutz, Kampfmittelsondierung und Bauüberwachung,Landschaftsbauarbeiten (u. a. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen/Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung der ökologischen Funktion), Elektrische Energieanlagen (50 Hz-Starkstromanlagen, 16,7 Hz-Schaltanlagen), Personenverkehrsanlagen, Oberleitungsspannungsprüfanlagen, Betonschalthaus, Schrankenanlagen (Ertüchtigung),

Bahnübergangsakustik u. Bahnübergangslichtzeichenanlagen, Bodenertüchtigung und -sanierung, Stahlgroßbrücken, Stützwände, Anlagen der GSM-R-Technik, bodendenkmalfachliche Leistungen,Bauüberwachung in kontaminierten Bereichen, Weichenheizstation, Rückbau Altanlagen, Anprallschutz

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
45221100
45234115
45236000
45220000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: DE254
NUTS kods: DE248
NUTS kods: DE245
NUTS kods: DE252
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Nürnberg bis Bamberg

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Tiefbau, Ingenieurbau, Oberbau, Tunnelbau, Leit- und Sicherungstechnik, Tk-Anlagen, Oberleitungsanlagen,Hochbau sowie bauaffine Dienstleistungen und Sicherungsleistungen, Landschaftspflegerische Begleitarbeiten, Rodung, Abbruch, Kabelanlagen, Schallschutz, Kampfmittelsondierung und Bauüberwachung,Landschaftsbauarbeiten (u. a. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen/Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung der ökologischen Funktion), Elektrische Energieanlagen (50 Hz-Starkstromanlagen, 16,7 Hz-Schaltanlagen), Personenverkehrsanlagen, Oberleitungsspannungsprüfanlagen, Betonschalthaus, Schrankenanlagen (Ertüchtigung),

Bahnübergangsakustik u. Bahnübergangslichtzeichenanlagen, Bodenertüchtigung und -sanierung, Stahlgroßbrücken, Stützwände, Anlagen der GSM-R-Technik, bodendenkmalfachliche Leistungen,Bauüberwachung in kontaminierten Bereichen, Weichenheizstation, Rückbau Altanlagen, Anprallschutz

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: jā
II.2.11)Informācija par iespējām
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.3)Paziņojuma par līgumu publicēšanas paredzamais datums:
10/01/2019

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Termiņš, līdz kuram jāsaņem pieteikumi uzaicinājumam iesniegt piedāvājumus vai uzsākt sarunas / Ieinteresētības apliecinājumu saņemšanas termiņš
Datums: 10/01/2019
IV.2.5)Plānotais līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru uzsākšanas datums:

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Vergabekammer des Bundes
Villemomblerstr. 76
Bonn
53123
Vācija
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
09/01/2019