Būvdarbi - 15080-2019

11/01/2019    S8    - - Būvdarbi - Paziņojums par līgumu - Slēgta procedūra 

Portugāle-Lisabona: Dzelzceļa tuneļa celtniecības darbi

2019/S 008-015080

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Būvdarbi

Legal Basis:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Metropolitano de Lisboa, E. P. E.
Avenida Fontes Pereira de Melo, 28
Lisboa
1069-095
Portugāle
E-pasts: dlo@metrolisboa.pt
NUTS kods: PT170

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www3.saphety.com/pt/solutions/public-procurement

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : http://www3.saphety.com/pt/solutions/public-procurement
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: http://www3.saphety.com/pt/solutions/public-procurement
I.6)Galvenā darbības joma
Pilsētas dzelzceļa, tramvaju, trolejbusu vai autobusu pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Empreitada de projeto e construção dos toscos no âmbito da concretização do plano de expansão do Metropolitano de Lisboa — Prolongamento das linhas amarela e verde

II.1.2)Galvenās CPV kods
45221242
II.1.3)Līguma veids
Būvdarbi
II.1.4)Īss apraksts:

Empreitada de projeto e construção dos toscos no âmbito da concretização do plano de expansão do Metropolitano de Lisboa — Prolongamento das linhas amarela e verde (Rato - Cais do Sodré), de acordo com o caderno de encargos e restante documentação que integra o procedimento.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 120 000 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par visām daļām
Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam: 2
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Lote 1 — Execução dos toscos entre o término da estação Rato e a estação Santos, do PK 0+0 ao PK 1+313,429

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
45221242
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PT170
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Execução dos toscos entre o término da estação Rato e a estação Santos, do PK 0+0 ao PK 1+313,429, de acordo com o caderno de encargos e restante documentação do procedimento.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 52 000 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums dienās: 1080
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.9)Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

POSEUR

II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Lote 2 — Execução dos toscos entre a estação Santos e o término da estação Cais do Sodré, PK 1+313,429 ao PK 1+984,292

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
45221242
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PT170
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Execução dos toscos entre a estação Santos e o término da estação Cais do Sodré, PK 1+313,429 ao PK 1+984,292, de acordo com o caderno de encargos e restante documentação do procedimento.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 68 000 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums dienās: 1080
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.9)Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

POSEUR

II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

Alvará de construção emitido pelo IMPIC. I. P., contendo as seguintes autorizações: 1.a, 2.a, 4.a, e 8.a subcategorias da 1.a categoria, 1.a, 2.a, 6.a, 8.a e 9.a subcategorias da 2.a categoria, 1.a; 2.a, 5.a, 8.a, 9.a e 17.a subcategorias da 4.a categoria, 1.a, 2.a 3.a, 4.a, 5.a, 6.a, 7.a, 8.a, 10.a, 11.a e 12.a subcategorias da 5.a categoria, nas classes que resultarem da proposta adjudicada.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:

Caução de 5 % do valor do contrato.

III.1.7)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:

Agrupamento Complementar de Empresas (ACE).

III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Slēgta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 07/02/2019
Vietējais laiks: 23:59
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Portugāļu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Conselho de Administração
Avenida Fontes Pereira de Melo, 28
Lisboa
1069-095
Portugāle
E-pasts: dlo@metrolisboa.pt
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
08/01/2019