Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 150932-2014

Beknopt weergeven

03/05/2014    S86

Duitsland-Unna: Openbaar vervoersdiensten per spoor

2014/S 086-150932

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Zweckverband Nahverkehr Westfalen Lippe (NWL)
Postadres: Friedrich-Ebert-Str. 19
Plaats: Unna
Postcode: 59425
Land: Duitsland
Ter attentie van: Herrn Heiko Rusche
E-mail: h.rusche@nwl-info.de
Telefoon: +49 52132943317
Fax: +49 52132943316

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.nwl-info.de

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

60210000 Openbaar vervoersdiensten per spoor

Beschrijving
Openbaar vervoersdiensten per spoor.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 2.6.2014 - 12:00
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
8.9.2014 - 12:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Duits.