Palvelut - 151118-2018

07/04/2018    S68    Palvelut - hankintailmoitus - Innovaatiokumppanuus 

Suomi-Helsinki: Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät

2018/S 068-151118

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2296962-1
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: anna@industryhack.com

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://app.industryhack.com/challenges/aigoestowork/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://app.industryhack.com/challenges/aigoestowork/
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://app.industryhack.com/challenges/aigoestowork/
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tekoälyratkaisu Työmarkkinatorin kohtaannon toteuttamiseksi

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
48000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Työmarkkinatori on työpaikkojen ja työntekijöiden hakupalvelu, jossa työn vaatimukset ja työtä hakevan henkilön osaaminen kuvataan samoilla käsitteillä. Hakupalvelu ehdottaa profiilinsa täyttäneelle työnhakijalle parhaiten sopivia työpaikkoja ja työnantajalle parhaiten sopivia työnhakijoita. Työmarkkinatori rakentuu vaiheittain, ja täysin uudenlaiset palvelut syntyvät kokeilemalla erilaisia ratkaisuja.

Työnhakijoiden ja työnantajien palvelut uusitaan vuosien 2018 ja 2019 aikana vastaamaan maakuntien kasvupalvelujen toteutumista. AI goes to Work -hankinnassa etsitään Työmarkkinatorin seuraavaan kehitysvaiheeseen potentiaalisia kumppaneita, joiden kanssa voi lähteä kehittämään tekoälyratkaisuja koulutus- ja työllistymispalveluiden sekä palvelun käyttäjien kohtaantoon ja räätälöintiin.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnassa etsitään innovaatiokumppaneita kehittämään tekoälyratkaisuja Työmarkkinatoriin. Ratkaisujen tarkoitus on mahdollistaa käyttäjille tarjottujen työhön ja koulutukseen liittyvien ehdotusten ja vaihtoehtojen personointi. Ehdotukset ja vaihtoehdot muodostetaan yhdistämällä koulutus- ja työllistymispalvelujen tarjoajia niin yksityiseltä, julkiselta, kuin puolijulkiseltakin sektorilta. Ratkaisut tulee kehittää palvelun käyttäjän tarpeet huomioiden, ja niiden tulee tarjota lisäarvoa käyttäjälle myös silloin, kuin tämä ei aktiivisesti etsi työtä.

Menestyäkseen menettelyssä ratkaisun tulee ottaa huomioon käyttäjän ominaisuuksia ja kokemusta laajalti myös työtaustan ja taitojen ulkopuolelta (esim. kiinnostuksen kohteet, puutteet taidoissa).

Ratkaisuehdotusten tulee huomioida seuraavat haastealueet:

1. Miten kerätä, yhteismitallistaa ja analysoida hyvin erilaisista lähteistä saatavaa dataa?

2. Miten varmistaa räätälöityjen ja lisäarvoa tuovien vaihtoehtojen tarjoaminen käyttäjälle myös kun työn löytäminen on haastavaa, tai kun tämän taidot vaativat päivittämistä tai täydentämistä?

3. Miten käyttäjää ohjataan toimimaan tarjottujen vaihtoehtojen perusteella?

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 07/05/2018
päättymispäivä: 12/06/2018
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimuksia voidaan jatkaa innovaatiokilpailun jälkeen innovaatiokumppanuuteen ja sen aikana kehitysvaiheen jälkeen toteutusvaiheeseen.

II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä: 6
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Hankintamenettelynä käytettävä innovaatiokumppanuus mahdollistaa kutsuttavien toimijoiden lukumäärän rajoituksen.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Osallistumishakemuksia otetaan vastaan laajalti erilaisilta ja eritaustaisilta organisaatioilta.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Innovaatiokumppanuus
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää alennetaan asteittain
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 06/05/2018
Paikallinen aika: 18:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
Päivämäärä: 07/05/2018
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
06/04/2018