Usluge - 15120-2018

TINazivBelgija-Bruxelles: Ocjena marketinških normi (sadržanih u Uredbi o ZOT-u, tzv. direktivama o doručku i sekundarnom zakonodavstvu ZOT-a)
NDBroj dokumenta15120-2018
PDDatum objave13/01/2018
OJBroj izdanja9
TWMjestoBRUXELLES
AUNaziv naručiteljaEuropska komisija
OLIzvorni jezikEN
HDRubrikaEuropska komisija - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak
CYDržavaBE
AAVrsta naručitelja5 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
HAEU InstitutionEuropska komisija
DSDokument je poslan08/01/2018
DTRok21/02/2018
NCUgovor4 - Usluge
PRPostupak1 - Otvoreni postupak
TDVrsta dokumenta3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba3 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCBrojčana oznaka CPV-a79310000 - Usluge istraživanja tržišta
77100000 - Usluge na području poljoprivrede
RCNUTS kod00
IAInternetska adresa (URL)http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/index_en.htm
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU