Piegādes - 15135-2019

11/01/2019    S8    - - Piegādes - Paziņojums par līgumu - Sarunu procedūra 

Francija-Courbevoie: Grunts izpētes pakalpojumi

2019/S 008-015135

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Piegādes

Legal Basis:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Enedis
Tour Enedis — 34 place des Corolles
Courbevoie
92079
Francija
Kontaktpersona: Enedis, plate-forme achats de Montpellier — 172 rue Jasse de Maurin — 34070 Montpellier
Tālrunis: +33 467696316
E-pasts: fabrice.piccoli@enedis.fr
NUTS kods: FRJ23

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.enedis.fr

Pircēja profila adrese: https://portail-achats.enedis.fr

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt: https://pha.enedis.com
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://pha.enedis.com
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.6)Galvenā darbības joma
Elektroenerģijas apgāde

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Marché national études géotechniques, hydrologiques et hydrauliques dans les postes sources Enedis

II.1.2)Galvenās CPV kods
71351500
II.1.3)Līguma veids
Piegādes
II.1.4)Īss apraksts:

Marché national pour la réalisation d'études de sols et d'études hydrologiques et hydrauliques dans l'enceinte de postes sources Enedis.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 7 935 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par visām daļām
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Marché national études géotechniques, hydrologiques et hydrauliques dans les postes sources Enedis

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71351500
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FRD
NUTS kods: FRE
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Les travaux se dérouleront dans les départements suivants: 02;60;59;62;80;76;27;61;14;50

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Marché national pour la réalisation d'études de sols et d'études hydrologiques dans l'enceinte de postes sources Enedis.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 1 062 500.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Sākuma datums: 01/03/2019
Beigu datums: 29/02/2024
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.9)Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Le montant indiqué au II.2.6) du lot 1 constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot 1 sur la durée maximale du marché (option(s) de durée comprise(s)).

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Marché national études géotechniques, hydrologiques et hydrauliques dans les postes sources Enedis

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71351500
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FR
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Les travaux se dérouleront dans les départements suivants: 58;71;39;25;70;21;89;10;52;88;68;67;57;54;55;51;08;90

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Marché national pour la réalisation d'études de sols et d'études hydrologiques et hydrauliques dans l'enceinte de postes sources Enedis.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Sākuma datums: 01/03/2019
Beigu datums: 29/02/2024
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.9)Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Le montant indiqué au II.2.6) du lot 2 constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot 2 sur la durée maximale du marché (option(s) de durée comprise(s)).

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Marché national études géotechniques, hydrologiques et hydrauliques dans les postes sources Enedis

Daļas numurs: 3
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71351500
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FR
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Les travaux se dérouleront dans les départements suivants: 77;91;78;95;75;92;94;93

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Marché national pour la réalisation d'études de sols et d'études hydrologiques et hydrauliques dans l'enceinte de postes sources Enedis.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 1 312 500.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Sākuma datums: 01/03/2019
Beigu datums: 29/02/2024
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.9)Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Le montant indiqué au II.2.6) du lot 3 constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot 3 sur la durée maximale du marché (option(s) de durée comprise(s)).

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Marché national études géotechniques, hydrologiques et hydrauliques dans les postes sources Enedis

Daļas numurs: 4
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71351500
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FR
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Les travaux se dérouleront dans les départements suivants: 36;18;45;41;37;28;85;49;72;53;44;35;56;22;29

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Marché national pour la réalisation d'études de sols et d'études hydrologiques et hydrauliques dans l'enceinte de postes sources Enedis

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 937 500.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Sākuma datums: 01/03/2019
Beigu datums: 29/02/2024
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.9)Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Le montant indiqué au II.2.6) du lot 4 constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot 4 sur la durée maximale du marché (option(s) de durée comprise(s)).

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Marché national études géotechniques, hydrologiques et hydrauliques dans les postes sources Enedis

Daļas numurs: 5
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71351500
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FR
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Les travaux se dérouleront dans les départements suivants: 65;64;40;47;33;24;19;23;87;16;17;86;79

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Marché national pour la réalisation d'études de sols et d'études hydrologiques et hydrauliques dans l'enceinte de postes sources Enedis.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 625 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Sākuma datums: 01/03/2019
Beigu datums: 29/02/2024
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.9)Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Le montant indiqué au II.2.6) du lot 5 constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot 5 sur la durée maximale du marché (option(s) de durée comprise(s)).

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Marché national études géotechniques, hydrologiques et hydrauliques dans les postes sources Enedis

Daļas numurs: 6
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71351500
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FR
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Les travaux se dérouleront dans les départements suivants: 15;43;07;26;38;73;74;01;69;42;63;03

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Marché national pour la réalisation d'études de sols et d'études hydrologiques et hydrauliques dans l'enceinte de postes sources Enedis.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 1 875 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Sākuma datums: 01/03/2019
Beigu datums: 29/02/2024
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.9)Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Le montant indiqué au II.2.6) du lot 6 constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot 6 sur la durée maximale du marché (option(s) de durée comprise(s)).

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Marché national études géotechniques, hydrologiques et hydrauliques dans les postes sources Enedis

Daļas numurs: 7
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71351500
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FR
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Les travaux se dérouleront dans les départements suivants: 32;82;46;12;81;31;09;11;34;48;30;66

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Marché national pour la réalisation d'études de sols et d'études hydrologiques et hydrauliques dans l'enceinte de postes sources Enedis.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 312 500.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Sākuma datums: 01/03/2019
Beigu datums: 29/02/2024
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.9)Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Le montant indiqué au II.2.6) du lot 7 constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot 7 sur la durée maximale du marché (option(s) de durée comprise(s)).

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Marché national études géotechniques, hydrologiques et hydrauliques dans les postes sources Enedis

Daļas numurs: 8
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71351500
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FR
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Les travaux se dérouleront dans les départements suivants: 84;13;83;04;06;05

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Marché national pour la réalisation d'études de sols et d'études hydrologiques et hydauliques dans l'enceinte de postes sources Enedis.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 500 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Sākuma datums: 01/03/2019
Beigu datums: 29/02/2024
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.9)Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Le montant indiqué au II.2.6) du lot 8 constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot 8 sur la durée maximale du marché (option(s) de durée comprise(s)).

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

Le candidat doit fournir une déclaration sur l'honneur datée et signée justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics. Cette déclaration est à fournir par les candidats individuels, et par chacun des membres d'un groupement candidat le cas échéant.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

Le candidat doit fournir les états financiers (bilans et comptes de résultats) des trois derniers exercices disponibles attestant de sa pérennité financière. Si, compte tenu de la date de création de son entreprise, le candidat ne dispose pas de l'ensemble des informations, remettre des justificatifs équivalents.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

Les renseignements et formalités nécessaires pour évaluer les capacités peuvent être obtenues auprès du point de contact mentionné au paragraphe I.1.1) du présent avis.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

Les renseignements et formalités nécessaires pour évaluer les capacités peuvent être obtenues auprès du point de contact mentionné au paragraphe I.1.1) du présent avis.

III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:

Il n’est pas exigé du titulaire la constitution d’une garantie financière ayant pour objet de couvrir l’exécution de ses obligations relatives à la garantie.

III.1.7)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:

Financement sur ressources propres.

Paiement à 60 jours à compter de la date d'émission de facture.

III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:

En cas de Groupement momentané d'entreprises (GME) attributaire du marché, l’un des membres du groupement est désigné comme mandataire. Celui-ci coordonne les prestations de chacun des membres du groupement et représente ceux-ci auprès d’Enedis et est solidaire des obligations contractuelles de chacun d'entre eux. Enedis accepte les groupements conjoints.

Sans préjudice de l'article 50.I de l'ordonnance du 23.7.2015, le GME sera déclaré avec la candidature, et la composition du GME ne peut pas être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, sauf en cas de restructuration de société ou si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait. Le fait de répondre au titre d'un groupement rend impossible pour ses membres de soumissionner à titre individuel ou au sein d'un autre GME.

III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Sarunu procedūra ar iepriekšēju iepirkuma izsludināšanu
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vairākiem uzņēmējiem
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 23/01/2019
Vietējais laiks: 18:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Franču valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:

Les candidats sont invités à manifester leur intérêt, prendre connaissance de documents, et fournir l'ensemble des informations demandées dans le présent avis via le portail achats d'Enedis, en respectant la date et heure limites

Précisée au IV.2.2). En cas de manquement, l'entité adjudicatrice se réserve le droit de rejeter la demande de participation. Les candidats sont invités à s'enregistrer au préalable, si ce n'est pas déjà le cas, dans le portail achat. Afin de se porter candidat, se connecter sur le portail achat https://portail-achats.enedis.fr et rechercher la demande d'information RF65994 afin de compléter le questionnaire et y déposer les documents requis. Pour tout renseignement relatif au portail achats, contacter le centre support et assistance Ivalua: du lundi au vendredi de 8:00 à 18:00 CET (heures françaises) Tel. +33 184770026 ou par courrier électronique: support-edf@ivalua.com.

La consultation sera lancée via le portail achat: https://portail-achats.erdf.fr/.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Tribunal de grande instance de Nanterre
179-191 avenue Joliot-Curie
Nanterre Cedex
92020
Francija
Tālrunis: +33 140971010

Interneta adrese: http://www.tgi-nanterre.justice.fr

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Greffe du tribunal de grande instance de Nanterre
179-191 avenue Joliot Curie
Nanterre Cedex
92020
Francija
Tālrunis: +33 140971010

Interneta adrese: http://www.tgi-nanterre.justice.fr

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
08/01/2019