Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 151514-2016

Компактен изглед

03/05/2016    S86

Фpaнция-Париж: Осигуряване на услуги по почистване

2016/S 086-151514

Поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 9.4.2016 г., 2016/S 070-121406)

ESMA, 103 rue de Grenelle, 75007 Paris, ФРАНЦИЯ. Електронна поща: procurement@esma.europa.eu

Вместо 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

11.5.2016.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

18.5.2016 ...

Да се чете 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

18.5.2016.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

25.5.2016 ...