Usluge - 151514-2016

Prikaži smanjeni prikaz

03/05/2016    S86

Francuska-Pariz: Pružanje usluga čišćenja

2016/S 086-151514

Ispravak

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 9.4.2016, 2016/S 070-121406)

ESMA, 103 rue de Grenelle, 75007 Paris, FRANCUSKA. E-pošta: procurement@esma.europa.eu

Umjesto 

IV.2.2) Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:

11.5.2016.

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda:

18.5.2016 ...

Glasi 

IV.2.2) Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:

18.5.2016.

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda:

25.5.2016 ...