Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Storitve - 151553-2016

03/05/2016    S86

Belgija-Bruselj: Ocenjevalna študija v podporo oceni direktive o živalskih vrtovih (Direktiva Sveta 1999/22/ES)

2016/S 086-151553

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General for the Environment
Poštni naslov: BU 9 01/005
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-naslov: env-tenders@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Ocenjevalna študija v podporo oceni direktive o živalskih vrtovih (Direktiva Sveta 1999/22/ES)

Referenčna številka dokumenta: ENV.B.3/ETU/2015/0043.
II.1.2)Glavna koda CPV
90700000 Okoljske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Splošni cilj naročila je pomagati Evropski komisiji pri oceni direktive o živalskih vrtovih. To bo zajemalo zbiranje, vrednotenje in sintezo dokazil za oceno. Študija bo to obravnavala na podlagi pregleda naslednjih kategorij: ustreznost, učinkovitost, uspešnost in skladnost, kakor tudi njena dodana vrednost za EU.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 239 875.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

„Extra muros“.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Javni razpis za naročilo študije s trajanjem 15 mesecev in proračunom v razponu med 200 000 EUR in 250 000 EUR.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost predlagane metodologije / Ponder: 60
Merilo kakovosti - Ime: Organizacija dela / Ponder: 25
Merilo kakovosti - Ime: Ukrepi za nadzor kakovosti / Ponder: 15
Cena - Ponder: 50/50
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2015/S 208-376790
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: 070202/2016/729791/ETU/ENV.B.3
Naslov:

Ocenjevalna študija v podporo oceni direktive o živalskih vrtovih (Direktiva Sveta 1999/22/ES)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
12/04/2016
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Milieu Ltd
Poštni naslov: chaussée de Charleroi 112
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštna številka: 1060
Država: Belgija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 250 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 239 875.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem
Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam
Delež: 42 %
Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:

42 %.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:

V skladu s členom 134.1(f) pravil uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25.10.2012 (finančna uredba) lahko naročnik v 3 letih od oddaje prvotnega naročila uporabi izjemni postopek s pogajanji za dodatne storitve (brez predhodne objave obvestila o naročilu), ki obsegajo ponovitev podobnih storitev (do največ 50 % vrednosti prvotnega naročila), oddanih gospodarskemu subjektu, kateremu je bilo oddano prvotno naročilo s strani istega naročnika.

Upoštevajte, da je bilo to objavljeno v predhodnem informativnem obvestilu UL 2015/S 038-064198 dne 24.2.2015 s proračunom 250 000 EUR. Zdaj velja razpon med 200 000 EUR in 250 000 EUR.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Morebitne pripombe v zvezi s postopkom oddaje naročila lahko pošljete naročniku na naslov iz točke I.1.

Če menite, da je prišlo do nepravilnosti, lahko vložite pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic v 2 letih od datuma, ko ste bili obveščeni o dejstvih, ki predstavljajo podlago za pritožbo (glejte http://www.ombudsman.europa.eu). Takšna pritožba ne vpliva na zadržanje časovnega roka za sprožitev pritožbe ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb.

Pritožbo lahko vložite v 2 mesecih od obvestila o sklepu o oddaji naročila pri organu iz točke VI.4.1.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
21/04/2016