Priecājamies paziņot, ka TED portāla jaunā versija tiks publicēta 2024. gada 29. janvārī! (Šis datums ir orientējošs un tiks apstiprināts vēlāk.) Vēlaties uzzināt vairāk par jaunajām funkcijām, uzlabojumiem un to, kas mainīsies lietotājiem? Izlasiet mūs rakstu, kur pastāstīts par galvenajām izmaiņām un jaunām funkcijām.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tehniskas kļūdas dēļ e-veidlapu paziņojumos URL netiek parādīti pareizi. Mēs cenšamies novērst šo problēmu. Kamēr tā vēl nav novērsta, aicinām izmantot apkārtceļu un svītrot komatu (vai jebkuru citu īpašo rakstzīmi), kas parādās URL beigās. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Piegādes - 151728-2017

22/04/2017    S79

Itāija-Ispra: Dzērienu piegāde ēdnīcai Kopīgajā pētniecības centrā (JRC), Ispras (Varēzes) struktūrvienībā, Itālijā

2017/S 079-151728

Paziņojums par līgumu

Piegādes

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija
Pilsēta: Ispra VA
NUTS kods: ITC41 Varese
Pasta indekss: 21027
Valsts: Itālija
Kontaktpersona: OIB.02.002 Marchés publics
E-pasts: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tālrunis: +32 22986989
Fakss: +32 22960570
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://ec.europa.eu
Pircēja profila adrese: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2428
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Dzērienu piegāde ēdnīcai Kopīgajā pētniecības centrā (JRC), Ispras (Varēzes) struktūrvienībā, Itālijā.

Atsauces numurs: OIB.02/PO/2017/007/751.
II.1.2)Galvenās CPV kods
15000000 Pārtikas produkti, dzērieni, tabaka un saistītā produkcija
II.1.3)Līguma veids
Piegādes
II.1.4)Īss apraksts:

Līgums ietver dzērienu piegādi Kopīgā pētniecības centra Isprā ēdināšanas pakalpojumiem. Tas ietver dzērienu piegādi 2 pašapkalpošanās restorāniem, 1 restorānam ar apkalpošanu pie galda un kafetērijai, kā arī klubu centra jaunajai pārvaldei, kas atrodas ārpus JRC (Varēzē), Itālijā.

Šis ir kaskādes sistēmas pamatnolīgums ar ne vairāk kā 2 darbuzņēmējiem par tādu dzērienu iegādi kā negāzēts un gāzēts ūdens, bezalkoholiskie dzērieni, alus, vīns un alkoholiskie dzērieni.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
15900000 Dzērieni, tabaka un saistītā produkcija
15320000 Augļu un dārzeņu sulas
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: ITC41 Varese
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Ispra (Varēze), Itālija.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Līgums ietver dzērienu piegādi Kopīgā pētniecības centra Isprā ēdināšanas pakalpojumiem. Tas ietver dzērienu piegādi 2 pašapkalpošanās restorāniem, 1 restorānam ar apkalpošanu pie galda un kafetērijai, kā arī klubu centra jaunajai pārvaldei, kas atrodas ārpus JRC (Varēzē), Itālijā.

Šis ir kaskādes sistēmas pamatnolīgums ar ne vairāk kā 2 darbuzņēmējiem par tādu dzērienu iegādi kā negāzēts un gāzēts ūdens, bezalkoholiskie dzērieni, alus, vīns un alkoholiskie dzērieni.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 250 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 12
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

vairākkārtējā pamatnolīguma, kas noslēgts ar ne vairāk kā 2 darbuzņēmējiem, sākotnējais darbības laiks būs 12 mēneši, un to uz klusuciešot izteiktas piekrišanas pamata varēs atjaunot 3 reizes, katru reizi uz 12 mēnešiem.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

pretendentam savā piedāvājumā jāiekļauj visi dokumenti un informācija, kas prasīta šā paziņojuma III.1. iedaļā "Dalības nosacījumi" un minēta konkursa specifikāciju I pielikumā "Aizpildāmo un iesniedzamo dokumentu kontrolsaraksts".

Pretendentam jāpievieno atbilstoši parakstīts un datēts svinīgs apliecinājums par to, ka uz viņu neattiecas neviens no gadījumiem, kuru dēļ viņu varētu izslēgt no dalības Eiropas Savienības piešķirtā līgumā. Svinīgais apliecinājums jāiesniedz kā pilnībā aizpildīta veidlapa, kas publicēta šajā tīmekļa lapā: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

NB! Veiksmīgajam pretendentam pirms līguma parakstīšanas jāiesniedz turpmāk minētie dokumentārie pierādījumi, kas apstiprina svinīgo apliecinājumu, pretējā gadījumā viņš tiks izslēgts.

NB! Ja līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas grupām, tām jāiesniedz svinīgais apliecinājums, kā arī apliecinošie dokumenti un informācija par katru dalībnieku.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

pretendentam jāiesniedz:

— finanšu pārskatu (bilanču un darbības pārskatu) kopijas par pēdējiem 3 finanšu gadiem, norādot gada pirmsnodokļu peļņu. Ja attaisnojoša iemesla dēļ pretendents nevar minētās kopijas iesniegt, viņam jāpievieno paziņojums par gada pirmsnodokļu peļņu pēdējos 3 gados. Ja finanšu pārskati vai paziņojums vidēji pēdējos 3 gados uzrāda zaudējumus, pretendentam jāiesniedz cits dokuments, kas pierāda viņa finansiālās un saimnieciskās spējas, piemēram, attiecīga garantija no trešās personas (piem., mātesuzņēmuma), revidentu, zvērinātu grāmatvežu paziņojumi vai tiem līdzvērtīgi dokumenti.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

pretendentam jāiesniedz:

— pēdējos 3 gados šā līguma jomā pretendenta veikto galveno piegāžu saraksts (jānorāda vismaz 3 atsauces 3 000 EUR apmērā par gadu),

— pierādījums tam, ka pretendents atbilst spēkā esošajiem valsts un Kopienas tiesību aktiem par riska analīzi un kritisko kontrolpunktu noteikšanu (Hazard Analysis Critical Control Point – HACCP). Derīgie pierādījumi: HACCP rokasgrāmatas kopija vai līdzvērtīgi sertifikāti,

— pierādījums tam, ka pretendentam ir uzticama paškontroles un izsekojamības sistēma (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 178/2002). Derīgie pierādījumi: preču partiju un sastāvdaļu izcelsmes reģistra kopija.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vairākiem uzņēmējiem
Maksimālais plānotais pamatnolīguma dalībnieku skaits: 2
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 29/05/2017
Vietējais laiks: 17:30
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 07/06/2017
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

piedāvājumi tiks atvērti šādā adresē: l'Office pour les infrastructures et la logistique – Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, BEĻĢIJA.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

piedāvājumu atvēršanā var piedalīties 1 atbilstoši pilnvarots katra pretendenta pārstāvis (jāuzrāda pase vai personas apliecība). Pretendentiem, kas vēlas piedalīties, rakstiski jāinformē OIB.02.002 daļa "Publiskais iepirkums" (sk. iepriekš I.1. iedaļā norādīto adresi) ne vēlāk kā 2 darbdienas pirms atvēršanas sanāksmes.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: jā
Plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai:

36 mēneši pēc piešķiršanas.

VI.3)Papildu informācija:

1) Specifikācijas un papildu dokumenti (ieskaitot jautājumus un atbildes) būs pieejami šādā tīmekļa vietnē: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2428

Ieinteresētās personas tiek aicinātas reģistrēties, izmantojot tīmekļa vietni. Tad tās ar tiešsaistes publiskā iepirkuma sistēmas starpniecību tiks informētas par jebkādiem precizējumiem attiecībā uz šo uzaicinājumu uz konkursu. Personas, kas vietnē nebūs reģistrējušās, tiek aicinātas to regulāri apmeklēt. Komisija nebūs atbildīga, ja pretendenti nebūs ņēmuši vērā šajā tīmekļa vietnē ievietoto papildu informāciju par šo uzaicinājumu uz konkursu.

Tīmekļa vietne regulāri tiks aktualizēta; pretendentu pienākums ir konkursa norises laikā sekot līdzi precizējumiem un izmaiņām.

Papildu informāciju par līguma noteikumiem, līguma atjaunošanu, dalības nosacījumiem, nepieciešamo spēju minimumu, kopējo paredzamo līguma apjomu u. c. var atrast specifikācijās, kas pieejamas iepriekš minētajā tīmekļa vietnē. Netiks izsniegtas drukātas versijas. Infrastruktūras un loģistikas birojs Briselē (OIB), kas 2005. gadā saņēma EMAS sertifikātu, īsteno videi nekaitīgus darba principus. EMAS ir vides vadības un audita sistēma, ES brīvprātīgais instruments, ko organizācijas izmanto to ietekmes uz vidi rādītāju uzlabošanai.

2) Vairākkārtējā pamatnolīguma, kas noslēgts ar ne vairāk kā 2 darbuzņēmējiem, sākotnējais darbības laiks būs 12 mēneši, un to uz klusuciešot izteiktas piekrišanas pamata varēs atjaunot 3 reizes, katru reizi uz 12 mēnešiem.

3) JRC struktūrvienībā plānots neobligāts vietas apmeklējums, lai informētu pretendentus par noteikumiem, kas saistīti ar muitas procedūrām. Dalības procedūras ir norādītas uzaicinājuma uz konkursu vēstulē.

4) Sīkāku informāciju par dalību uzaicinājumos uz konkursu un par OIB publiskā iepirkuma procedūru norisi lūdzam meklēt dokumentā "Padomi pretendentiem" un brošūrā "Īstenojot komercsadarbību ar Eiropas Komisiju", kas pieejami šādā saitē:

http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

5) Papildu informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanu: piedāvājumu atvēršanā – vai nu Briselē, vai Isprā – var piedalīties 1 atbilstoši pilnvarots katra pretendenta pārstāvis (jāuzrāda pase vai personas apliecība). Pretendentiem, kas vēlas piedalīties, jāinformē OIB.02.002 daļa "Publiskais iepirkums", nosūtot faksu (sk. I.1. iedaļā norādīto numuru) vismaz 1 nedēļu pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dienas.

Atvēršanu translēs ar videokonferences palīdzību Kopīgajā pētniecības centrā Isprā šādā adresē: via E. Fermi 2749, bâtiment 66 – TP 660, 21027 Ispra VA, ITĀLIJA.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 43031
Fakss: +352 43032100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
12/04/2017