Blago - 151728-2017

22/04/2017    S79

Italija-Ispra: Dobava pijač za menzo v Skupnem raziskovalnem središču (JRC), lokacija Ispra (Varese), Italija

2017/S 079-151728

Obvestilo o naročilu

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija
Kraj: Ispra VA
Šifra NUTS: ITC41 Varese
Poštna številka: 21027
Država: Italija
Kontaktna oseba: OIB.02.002 Marchés publics
E-naslov: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Telefaks: +32 22960570
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu
Internetni naslov profila kupca: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2428
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Dobava pijač za menzo v Skupnem raziskovalnem središču (JRC), lokacija Ispra (Varese), Italija.

Referenčna številka dokumenta: OIB.02/PO/2017/007/751.
II.1.2)Glavna koda CPV
15000000 Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Naročilo zajema dobavo pijač za gostinsko ponudbo v Skupnem raziskovalnem središču v Ispri. To vključuje dobavo pijač za 2 samopostrežni restavraciji, 1 restavracijo s postrežbo in kavarno, kot tudi za novo vodstvo klubske hiše, ki se nahaja zunaj JRC (Varese), Italija.

To je okvirno naročilo s kaskadnim sistemom z največ 2 izvajalcema za dobavo pijač, kot so negazirana in gazirana voda, brezalkoholne pijače, pivo, vino in alkoholne pijače.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
15900000 Pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
15320000 Sadni in zelenjavni sokovi
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: ITC41 Varese
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Ispra (Varese), Italija.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Naročilo zajema dobavo pijač za gostinsko ponudbo v Skupnem raziskovalnem središču v Ispri. To vključuje dobavo pijač za 2 samopostrežni restavraciji, 1 restavracijo s postrežbo in kavarno, kot tudi za novo vodstvo klubske hiše, ki se nahaja zunaj JRC (Varese), Italija.

To je okvirno naročilo s kaskadnim sistemom z največ 2 izvajalcema za dobavo pijač, kot so negazirana in gazirana voda, brezalkoholne pijače, pivo, vino in alkoholne pijače.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 250 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

začetno obdobje trajanja večkratnega okvirnega naročila z največ 2 izvajalcema bo 12 mesecev in se lahko s tihim soglasjem 3-krat podaljša za obdobje 12 mesecev.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

ponudnik mora svoji ponudbi priložiti vse dokumente in informacije, zahtevane v točki III.1 „Pogoji za udeležbo“ tega obvestila in naštete v Prilogi I „Kontrolni seznam dokumentov, ki jih je treba izpolniti in predložiti“ k razpisnim specifikacijam.

Ponudnik mora predložiti ustrezno podpisano in datirano formalno izjavo, ki potrjuje, da ni v nobeni izmed situacij, ki bi ga izključevala iz sodelovanja v naročilu, ki ga oddaja Evropska unija. Formalna izjava se mora v celoti skladati s predlogo, objavljeno na naslednji strani: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Opomba: izbrani ponudnik mora pred podpisom pogodbe, pod grožnjo izključitve, predložiti naslednja dokumentarna dokazila, ki potrjujejo formalno izjavo.

Opomba: v primeru, da bo naročilo oddano skupini, bo morala ta predložiti formalno izjavo skupaj s podpornimi dokumenti in podatki za vsakega člana posebej.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

ponudnik mora predložiti:

— kopije finančnih izkazov (bilanc stanja in poslovnih poročil) za pretekla 3 poslovna leta, iz katerih je razviden letni dobiček pred obdavčitvijo. Če jih ponudnik iz upravičenega razloga ne more zagotoviti, mora priložiti poročilo o letnem dobičku pred obdavčitvijo za pretekla 3 leta. Če finančni izkazi ali poročilo izkazujejo povprečno izgubo v obdobju preteklih 3 let, mora ponudnik predložiti dodaten dokument, ki dokazuje njegovo finančno in poslovno sposobnost, na primer ustrezno jamstvo tretje strani (npr. matičnega podjetja), izjave revizorjev, pooblaščenih računovodij ali enakovredno.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

ponudnik mora predložiti:

— seznam glavnih dobav ponudnika v preteklih 3 letih na področju tega naročila (predložitev vsaj 3 referenc v vrednosti 3 000 EUR na leto),

— dokazilo, da ponudnik spoštuje zakonodajo Skupnosti, ki velja v zvezi s HACCP (analiza tveganj in kritična nadzornih točk). Sprejemljiva dokazila: kopija priročnika HACCP ali podobna potrdila,

— dokazilo, da ima ponudnik zanesljiv sistem samopregledovanja in sledljivosti (Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta). Sprejemljiva dokazila: kopija registracije porekla pošiljk in sestavin.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 2
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 29/05/2017
Lokalni čas: 17:30
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 07/06/2017
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

odpiranje ponudb bo na naslednjem naslovu: l'Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

1 uradno pooblaščen predstavnik na ponudnika lahko sodeluje na odpiranju ponudb (predložiti je treba potni list ali osebno izkaznico). Ponudniki, ki želijo sodelovati, morajo pisno obvestiti Enoto OIB.02.002 Javna naročila (glej podatke o naslovu v točki I.1) najkasneje 2 delovna dneva pred datumom odpiranja ponudb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:

36 mesecev po oddaji.

VI.3)Dodatne informacije:

(1) Specifikacije in dodatna dokumentacija (vključno z vprašanji in odgovori) bodo na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2428

Zainteresirane stranke so vabljene, da se registrirajo na spletnem mestu. Potem bodo preko spletnega sistema za javna naročila obveščene o katerih koli posodobitvah za ta javni razpis. Stranke, ki se ne registrirajo na strani, jo morajo redno spremljati. Komisija ni odgovorna, če ponudniki ne zasledijo dodatnih informacij k temu javnemu razpisu na spletnem mestu.

Spletno mesto se bo redno posodabljalo, za preverjanje posodobitev in sprememb v razpisnem obdobju pa so odgovorni ponudniki.

Dodatne informacije o pogojih naročila, podaljšanjih naročila, pogojih za sodelovanje, zahtevanih minimalnih ravneh sposobnosti, skupnem predvidenem obsegu naročila itd. so navedene v specifikacijah, ki so na voljo na prej omenjenem spletnem mestu. Papirna različica ne bo izdana. Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju (OIB) je leta 2005 pridobil certifikat „EMAS“ in sprejema ravnanje, prijazno do okolja. EMAS je sistem za okoljsko ravnanje in presojo, prostovoljni instrument EU, ki ga organizacije uporabljajo, da izboljšajo svojo okoljsko učinkovitost.

(2) Začetno obdobje trajanja večkratnega okvirnega naročila z največ 2 izvajalcema bo 12 mesecev in se lahko s tihim soglasjem 3-krat podaljša za obdobje 12 mesecev.

(3) Na neobveznem obisku lokacije bodo ponudniki obveščeni o pravilih v zvezi z običajnimi postopki na lokaciji JRC. Postopki v zvezi z udeležbo so navedeni v povabilu k oddaji ponudb.

(4) Za nadaljnje informacije o sodelovanju na javnih razpisih ter o poteku postopkov javnih naročil za OIB glej „Vodnik za ponudnike“ ter brošuro „Poslovanje z Evropsko komisijo“, ki sta dostopna na povezavi:

http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

(5) Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb: 1 uradno pooblaščeni predstavnik na ponudnika se lahko udeleži odpiranja ponudb (pokazati je treba potni list ali osebno izkaznico), bodisi v Bruslju ali Ispri. Ponudniki, ki se želijo udeležiti, morajo obvestiti Enoto OIB.02.002 „Javna naročila“ po faksu (glej številko v točki I.1) najkasneje 1 teden pred datumom odpiranja ponudb.

Prenos odpiranja ponudb preko videokonference bo potekal v Skupnem raziskovalnem središču v Ispri na naslednjem naslovu: via E. Fermi 2749, bâtiment 66 — TP 660, 21027 Ispra VA, ITALIJA.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
12/04/2017