A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 151833-2017

22/04/2017    S79

Magyarország-Budapest: Autópálya és közút építése

2017/S 079-151833

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bucsánszki Szabina
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +361 4368572
Fax: +361 4368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az „M4 autópálya Berettyóújfalu – Nagykereki (országhatár) közötti szakasz kivitelezési munkáinak elvégzésére II. ütem (PST kód: A004.07)”.

Hivatkozási szám: PST kód: A004.07
II.1.2)Fő CPV-kód
45233100 Autópálya és közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés az „M4 autópálya Berettyóújfalu – Nagykereki (országhatár) közötti szakasz kivitelezési munkáinak elvégzésére II. ütem (PST kód: A004.07)”.

A tárgyban meghatározott építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 83 002 623 328.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233130 Autópálya-építési munka
45233228 Útburkolat építése
45221111 Közúti híd építése
45230000 Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés
45223710 Autópálya-pihenőhely építése
45233280 Szalagkorlát felszerelése
45233221 Útburkolati jelek festése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

M4 autópálya 5+500 – 32+030 km szel. között.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2x2 forgalmi sávos új nyomvonalon vezetett autópálya építése műtárgyakkal valamint a szükséges közmű építéssel és kiváltással együtt. Irányonként egy egyszerű pihenő, irányonként egy tengelysúly mérő állomás, valamint ideiglenes határátkelőhely építése, közművekkel és magasépítési létesítményekkel.

A feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentáció II. része tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: 1.1. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 1.3. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 1.4. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2. Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP.
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő nem tette lehetővé a részajánlattételt, tekintettel arra, hogy a projekt összefüggő létesítmény, mely műszaki tartalma, beszerzési jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 103-183516
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az „M4 autópálya Berettyóújfalu – Nagykereki (országhatár) közötti szakasz kivitelezési munkáinak elvégzésére II. ütem (PST kód: A004.07)”

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
03/04/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hódút Kft.
Postai cím: Kerekdombdűlő 138.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: A-Híd Zrt.
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 68 600 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 83 002 623 328.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) Nyertes Ajánlattevő:

Hódút Kft., Duna Aszfalt Kft. és A-Híd Zrt. Közös Ajánlattevők

Hódút Kft.

Székhelye: 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.

Adószáma: 11081423-2-03.

Duna Aszfalt Kft.

Székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.

Adószáma: 11426628-4-03.

A-Híd Zrt.

Székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.

Adószáma: 24857538-2-44.

2) További Ajánlattevők:

— Colas Hungária Zrt. (Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73., adószáma: 14811573-2-44), és Colas Közlekedésépítési Kft. (Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73., adószáma: 10639968-2-43) Közös Ajánlattevők,

— SDD KONZORCIUM (Közös Ajánlattevőket Képviselő Tag: Dömper Kft., Székhely: H-2541 Lábatlan, Dunapart Hrsz.: 1605/2., adószáma: 10229105-2-11; Tag: Subterra-Raab Kft., Székhely: H-9024 Győr, Rómer Flóris Utca 5., adószáma: 24824040-2-08; Tag: Pannon-Doprastav Kft., Székhely: H-9025 Győr, Kálvária U. 1-3. 2. Em.,adószáma: 24657998-2-08),

— ITINERA S.p.A. – KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. Konzorcium (Vezető: ITINERA S.p.A. (Székhely: Via Balustra 15, 15057 TORTONA (AL), Olaszország, adószáma: 01668980061) Tag: KÖZGÉP Zrt. (Székhely 1239 Budapest, Haraszti út 44., adószáma: 10950676-2-44)).

3) Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok:

Az ITINERA S.p.A. – KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. Konzorcium vezető tagja más EU tagállamból származó gazdasági szereplő.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/04/2017