Servicii - 151995-2020

31/03/2020    S64

Polonia-Varşovia: Contrat-cadru de dezvoltare a soluției de software TIC pentru membrii echipei EBCG Acces la Sistemul de informații Schengen (Sistem A2SISII)

2020/S 064-151995

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2020/S 032-074107)

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Frontex – Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă
Număr naţional de înregistrare: 140232006
Adresă: Plac Europejski 6
Localitate: Warsaw
Cod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Cod poștal: 00-844
Țară: Polonia
Persoană de contact: Frontex Procurement Team
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://frontex.europa.eu/
Adresa profilului cumpărătorului: https://frontex.europa.eu/

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contrat-cadru de dezvoltare a soluției de software TIC pentru membrii echipei EBCG Acces la Sistemul de informații Schengen (Sistem A2SISII)

Număr de referinţă: FRONTEX/RP/1485/2019
II.1.2)Cod CPV principal
72000000 Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Principalul obiectiv al acestui contract-cadru este de a livra soluția TIC eficientă (și anume Sistemul A2SISII) care va permite echipelor Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă să aibă acces la Sistemul de informații Schengen în conformitate cu regulamentele în vigoare (și anume, Regulamentele (UE) 2018/1725, 2018/1861, 2019/1896). Obiectul prezentului contract este reprezentat de dezvoltarea soluției software TIC care va permite echipelor EBCG accesul la Sistemul de informații Schengen — definit în cele ce urmează sistemul A2SISII, incluzând livrabilele în domeniul proiectării, dezvoltării, testării, implementării și instruirii utilizatorilor (interni și externi) și administratorilor. Contractul-cadru care rezultă din această procedură de licitație are ca obiect și furnizarea de produse și servicii care să susțină și să întrețină Sistemul A2SISII și care să asigure modificări pentru funcționalitățile sale și infrastructura sa tehnică de bază ca răspuns la schimbarea mediului juridic, politic, organizațional sau tehnic.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
27/03/2020
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 032-074107

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 31/03/2020
Ora locală: 14:00
A se citi:
Data: 15/04/2020
Ora locală: 14:00
VII.2)Alte informații suplimentare: