Pakalpojumi - 15227-2019

11/01/2019    S8    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Sarunu procedūra 

Zviedrija-Östersund: Elektroniskas drošības slēdzenes

2019/S 008-015227

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Jämtkraft Aktiebolag
556001-6064
Box 394
Östersund
831 25
Zviedrija
Kontaktpersona: Peter Berglöf
E-pasts: peter.berglof@jamtkraft.se
NUTS kods: SE322

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.jamtkraft.se

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afbncihedq&GoTo=Docs
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afbncihedq&GoTo=Tender
I.6)Galvenā darbības joma
Elektroenerģijas apgāde

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Lås- och passersystem

Atsauces numurs: Jämt18/1060/170
II.1.2)Galvenās CPV kods
44521120
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Inbjudan för att ansöka om att delta i upphandling av Lås- och passersystem för Jämtkraft AB.

Under 2019 ska 3 stycken anläggningar konverteras från ett passersystem till RCO. Jämtkraft avser införa elektromekaniska låssystem på sina anläggningar som komplement till passersystem.

Jämtkraft avser teckna avtal avseende samarbete inom passersystem (RCO) samt lås/nycklar. Jämtkraft AB avser teckna en längre avtalsperiod för support m.m.

Allmänt

Jämtkraft AB inbjuder härmed intresserade anbudsgivare att inkomma med intresseanmälan (anbudsansökan) att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument, nedanstående instruktioner och eventuellt bifogade handlingar/dokument. Det avser att ge en saklig och allsidig information om förutsättningarna för upphandlingen och uppdraget.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
42961100
44521100
44521130
45315100
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: SE322
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Inbjudan för att ansöka om att delta i upphandling av Lås- och passersystem för Jämtkraft AB.

Under 2019 ska 3 stycken anläggningar konverteras från ett passersystem till RCO. Jämtkraft avser införa elektromekaniska låssystem på sina anläggningar som komplement till passersystem.

Jämtkraft avser teckna avtal avseende samarbete inom passersystem (RCO) samt lås/nycklar. Jämtkraft AB avser teckna en längre avtalsperiod för support mm.

Allmänt

Jämtkraft AB inbjuder härmed intresserade anbudsgivare att inkomma med intresseanmälan (anbudsansökan) att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument, nedanstående instruktioner och eventuellt bifogade handlingar/dokument. Det avser att ge en saklig och allsidig information om förutsättningarna för upphandlingen och uppdraget.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Sākuma datums: 12/03/2019
Beigu datums: 11/03/2024
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

2 förlängningar á 24 månader

II.2.9)Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:
III.1.7)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Sarunu procedūra ar iepriekšēju iepirkuma izsludināšanu
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 25/01/2019
Vietējais laiks: 23:59
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Piedāvājumam jābūt spēkā līdz: 03/07/2019
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Förvaltningsrätten
Härnösand
Zviedrija
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
09/01/2019