Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Árubeszerzések - 152362-2016

Normál nézet megjelenítése

03/05/2016    S86

Magyarország-Nyíregyháza: Alacsony padlójú buszok

2016/S 086-152362

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK05766
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Nyíregyháza
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Mester Enikő
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Telefon: +36 42524524
Fax: +36 42311041

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.nyiregyhaza.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.3)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Adásvételi szerződés az IKOP azonosító jelű projekt keretében 36 db földgázmotor (CNG) (Euro 6) hajtású alacsonypadlós szóló és 5 db azonos kivitelű, földgázmotor (CNG) (Euro 6) hajtású, a szóló autóbusszal azonos típuscsaládba tartozó alacsonypadlós csuklós autóbusz szállítása, üzembe helyezése tekintetében.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Nyíregyháza város közigazgatási területe.

NUTS-kód HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
„36 db földgázmotor (CNG) (Euro 6) hajtású alacsonypadlós szóló, és 5 db azonos kivitelű, földgázmotor (CNG) (Euro 6) hajtású, a szóló autóbusszal azonos típuscsaládba tartozó alacsonypadlós csuklós autóbusz szállítása, üzembe helyezése.”
A szállítandó járműveknek meg kell felelniük a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott műszaki feltételeknek, továbbá a következő minimumkövetelményeknek:
— 36 db földgázmotor (Euro 6) hajtású alacsonypadlós szóló és 5 db, földgázmotor (Euro 6) hajtású azonos típuscsaládba tartozó alacsonypadlós, csuklós autóbusz,
— 3 db egyforma kétszárnyú ajtóval (szóló autóbusz esetén) ill. 4 db egyforma kétszárnyú ajtóval (csuklós autóbusz esetén),
— rendelkezik EK típusbizonyítvánnyal,
— megfelel az Euro 6 követelményeknek,
— rendelkezik légkondicionálóval,
— rendelkezik CAN-BUS rendszerrel,
— rendelkezik ABS-ASR rendszerrel,
— megfelel a jogszabály szerinti zajkibocsátási határértéknek és a jármű minimum 96 %-os rendelkezésre állása szükséges. (A rendelkezésre állási mutató a jármű elméleti (menetrend szerinti) teljes munkaidejének és valós munkaidejének aránya.)
A Járműveknek az alábbi, utas-kiszolgálással kapcsolatos üzemképes tartozékokkal kell rendelkezniük:
— forgalomirányítási eszközök,
— utas-tájékoztató berendezések és eszközök,
— ajtóműködtető-, le- és felszállásjelző rendszer,
— kerekesszékkel a Járműre való fel- és leszállást elősegítő, kisegítő rámpa,
— elektronikus jegyrendszer előkészítése.
Oktatás:
A karbantartó-javító személyzet első oktatását nyertes ajánlattevőnek térítésmentesen kell elvégeznie. Ezenbelül kettő főt kell olyan jellegű oktatásban részesíteni, hogy azok képesek legyenek a későbbiekben felvételre kerülő munkavállalók kioktatására. Az oktatásnak ajánlatkérő vagy az általa megbízásra kerülő üzemeltető telephelyén/fióktelepen a járművek szállítását követően kell megtörténnie. Ehhez a szükséges feltételeket ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő közösen biztosítja.
Az oktatás a következő képzési tematika szerint történjen: oktatás és konzultáció fajtája helye, jellege, az oktatás időtartama:
— járművezetők részére:
—– ajánlatkérő vagy az általa megbízott üzemeltető telephelye,
—– az oktatáson résztvevők pontos létszáma és beosztása a szerződéskötést követően kerül meghatározásra,
—– típusismeret, kezelés elmélet, gyakorlat 5 óra,
—– napi karbantartás, elmélet, gyakorlat 1 óra,
—– gazdaságos üzemeltetés, vezetéstechnika elmélet, gyakorlat 2 óra,
—– összes óraszám (járművezetők részére): 8 óra,
— karbantartó személyzet részére:
—– kötelezően előírt karbantartással kapcsolatos ismeretek Ajánlatkérő vagy az általa megbízott üzemeltető telephelye,
—– az oktatáson résztvevők pontos létszáma és beosztása a későbbiekben kerül meghatározásra,
—– ismerkedés a járművel, általános bemutatás elmélet 1 óra,
—– alapismeretek elmélet 1 óra,
—– motor, motorvezérlés, generátor, tüzelőanyag rendszer, levegőbeszívás, szíjhajtás, hűtőrendszer, kipufogógáz utókezelő rendszer elmélet 6 óra,
—– első tengely elmélet 2 óra,
—– futóművek, kerekek elmélet 1 óra,
—– alternatív hajtás elmélet 2 óra,
—– légrugózás elmélet 1 óra,
—– fékrendszer elmélet 2 óra,
—– csuklórendszer elmélet 1 óra,
—– levegő ellátó rendszer elmélet 2 óra,
—– kormányzás elmélet 1 óra,
—– ajtóműködés elmélet 2 óra,
—– fűtés, hűtés, szellőzés elmélet 2 óra,
—– vészjelző berendezés elmélet 1 óra,
—– jármű elektromos rendszere, elektromos kapcsolási rajzok használata elmélet, gyakorlat 5 óra,
—– online műszaki dokumentációs rendszer ismertetése, használata elmélet, gyakorlat 3 óra,
—– speciális gyári diagnosztikai készülék használata, diagnosztika, hibakeresés, vezérlőegységek paraméterezése, szoftver letöltés elmélet, gyakorlat 6 óra,
—– beállítási-, ellenőrzési értékek, meghúzási nyomatékok, feltöltési mennyiségek, üzemeltetési anyagok ismertetése elmélet 1 óra,
—– célszerszámok áttekintése elmélet 1 óra,
—– összes óraszám (karbantartó személyzet részére): 40 óra,
— speciális tanfolyamok:
—– a földgázüzemmel kapcsolatos speciális ismeretanyag átadása gyártó üzem Az oktatáson résztvevők pontos létszáma és beosztása a szerződéskötést követően kerül meghatározásra,
—– gázüzem bevezető tanfolyam elmélet 2 nap,
—– gyári szakképzés elmélet, gyakorlat 4 fő szakképesítéssel rendelkező személyzet részére, 3 nap,
—– szakképzés gázüzemű járművekhez elmélet, gyakorlat 4 fő szakképesítéssel rendelkező személyzet részére, 5 nap,
—– összes oktatási nap (speciális tanfolyamok): 10 nap,
A nyertes ajánlattevő köteles az alábbi szolgáltatásokat a közbeszerzési eljárás keretében kiadott dokumentációban foglaltak szerint és a szerződésben foglaltak szerint biztosítani:
— gyártásközi ellenőrzés biztosítása,
— első forgalomba helyezés előtti gyári végátvétel,
— beüzemelés, próbaüzemeltetés,
— a leszállítandó autóbuszokhoz a szükséges dokumentációk biztosítása, legkésőbb a jármű átadásakor,
— az Ajánlattevő, vagy az általa kijelölt harmadik személy (Üzemeltető) szakemberei részére biztosított részletes oktatási-képzési rendszer,
— hatósági és egyéb engedélyek beszerzése, a járművek levizsgáztatása saját költségen (kivéve a vagyon szerzési illetéket és Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosítás költségét),
— jótállási, szavatossági kötelezettségek teljesítése.
A beszerezni kívánt eszközök részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

34121400 Alacsony padlójú buszok, 34121200 Csuklós buszok, 34121000 Buszok és távolsági buszok, 34121100 Tömegközlekedési buszok

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 3 346 224 000 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
1. Nettó ajánlati összár (nettó HUF). Súlyszám 200
2. Álló- és ülőhelyek száma szóló autóbusznál: darabonként az összes álló- és ülőhely tekintetében szólóautóbusznál minimum 78 fő, az ülőhelyek tekintetében szóló busznál 33 a minimális elvárás.. Súlyszám 15
3. Álló- és ülőhelyek száma csuklós autóbusznál,: az összes álló- és ülőhely tekintetében csuklós autóbusznál 150 db, az ülőhelyek tekintetében csuklós busznál 36 db a minimális elvárás.. Súlyszám 15
4. Gáztartály élettartama (év), minimum 8 év.. Súlyszám 15
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 204-370212 21.10.2015

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Adásvételi szerződés az IKOP azonosító jelű projekt keretében 36 db földgázmotor (CNG) (Euro 6) hajtású alacsonypadlós szóló, és 5 db azonos kivitelű, földgázmotor (CNG) (Euro 6) hajtású, a szóló autóbusszal azonos típuscsaládba tartozó alacsonypadlós csuklós autóbusz szállítása, üzembe helyezése tekintetében.
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
23.3.2016
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Csonka János u. 2.
Város: Dunaharaszti
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
E-mail: gyorgy.hoyos@man.eu
Fax: +36 24520301

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 4 200 000 000 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 3 346 224 000 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: IKOP.
VI.2)További információk:
1. Nyertes ajánlattevő nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá.
2. Ajánlatevők neve, címe:
— Solaris Bus and Coach S.A. (62-005 Owińska, Bolechowo-Osiedle ul. Obornicka 46),
— Evobus Hungária Kereskedelmi Kft. (1133 Budapest, Kárpát u. 21.),
— MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. (2330 Dunaharaszti, Csonka János u. 2.).
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. §-a szerint.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
28.4.2016