Pakalpojumi - 15241-2019

11/01/2019    S8    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Slēgta procedūra 

Somija-Vantē: Ražošanas pārbaudes pakalpojumi

2019/S 008-015241

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Vantaan Energia Oy
0124461-3
PL 95
Vantaa
01301
Somija
Kontaktpersona: Carita Loukiainen
Tālrunis: +358 982901
E-pasts: tarjoukset.hankinta@vantaanenergia.fi
NUTS kods: FI1B1

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.vantaanenergia.fi

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://tarjouspalvelu.fi/vantaanenergia
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://tarjouspalvelu.fi/vantaanenergia?id=208953&tpk=2940ac37-69b2-4fc2-b773-607458b2034e
I.6)Galvenā darbības joma
Cita darbība: sähkön ja kaukolämmön yhteistuotanto

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

NDT-tarkastuspalvelut

Atsauces numurs: 208953
II.1.2)Galvenās CPV kods
71730000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Hankinta koskee Vantaan Energian jätevoimalan, Martinlaakson voimalaitoksen sekä Vantaan alueella sijaitsevien tuotantolaitosten NDT-tarkastuksia.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FI1B1
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Hankinta koskee Vantaan Energian jätevoimalan, Martinlaakson voimalaitoksen sekä Vantaan alueella sijaitsevien tuotantolaitosten NDT-tarkastuksia.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Sākuma datums: 15/04/2019
Beigu datums: 31/03/2021
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

Sopimuskautta on mahdollista jatkaa optiokaudella ajalle 1.4.2021-31.3.2024.

II.2.9)Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
Paredzētais kandidātu skaits: 5
Objektīvie kritēriji ierobežota kandidātu skaita izvēlei:

Ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä varsinaiseen tarjouskilpailuun. Asetetuilla vähimmäiskelpoisuusehdoilla sekä vertailtavilla lisävaatimuksilla pyritään varmistamaan toimintavarmuus ja se, että toimittaja kykenee suoriutumaan hankinnan kohteena olevasta toimeksiannosta.

Ehdokkaita valitaan viisi (5), ellei soveltuvia ehdokkaita ole vähemmän. Mikäli soveltuvia ehdokkaita on enemmän kuin viisi (5), hankintayksikkö tulee valitsemaan tarjoajat referenssilomakkeella ilmoitettujen referenssikohteiden osoittaman, hankinnan onnistuneen toteuttamisen vaatiman osaamisen ja kokemuksen perusteella.

Referenssit tulee kuvata käyttäen referenssitaulukkoa siten, että taulukosta ilmenevät tiedot ovat vaivatta luettavissa. Kunkin referenssin osalta tulee ilmetä taulukossa vaaditut tiedot. Ehdokkaan tulee ilmoittaa vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) referenssikohdetta viimeiseltä kolmelta (3) vuodelta. Referenssivaatimukset on kuvattu liitteessä "208953_HANKINTAILMOITUS_Liite_2_Referenssilomake_Tuotantolaitosten NDT-tarkastuspalvelut 2019-2021". Kunkin hyväksyttävän referenssikohteen osalta annetaan yksi (1) piste, mikäli kyseessä on yhdyskuntajätettä polttava jätteenpolttolaitos tai kiinteää biopolttoainetta leijupedillä polttava laitos. Tarjoajiksi valitaan viisi (5) eniten pisteitä saanutta. Tasapistetilanteessa tarjoajiksi valitaan kaikki tasapisteissä olevat ehdokkaat.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:
III.1.7)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Slēgta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 28/01/2019
Vietējais laiks: 13:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Somu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 3 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Somija
Tālrunis: +358 295643300
E-pasts: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fakss: +358 295643314

Interneta adrese: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
10/01/2019