Pakalpojumi - 15244-2019

11/01/2019    S8    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Spānija-Mursija: Ar telpām saistīti sanitārijas pakalpojumi

2019/S 008-015244

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Hidrogea, Gestión Integral de Aguas de Murcia, S. A.
A73468498
C/ Nuestra Señora de los Buenos Libros, 3, 1ª planta
Murcia
30008
Spānija
E-pasts: argabara@hidrogea.es
NUTS kods: ES62

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.hidrogea.es/

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : http://www.hidrogea.es/es/contratacion
Papildu informāciju var saņemt citā adresē:
Hidrogea, Gestión Integral de Aguas de Murcia, S. A.
A73468498
C/ Capitanes Ripoll, 8
Cartagena
30203
Spānija
Kontaktpersona: Salvador Martínez
Tālrunis: +34 968122600
E-pasts: smartine@hidrogea.es
Fakss: +34 968120531
NUTS kods: ES62

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.hidrogea.es/

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.6)Galvenā darbības joma
Ūdensapgāde

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Servicio de desinsectación y desratización de la red de alcantarillado del término municipal de Cartagena

Atsauces numurs: HG-2018/SE-01
II.1.2)Galvenās CPV kods
90920000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Control de plagas (inspección, evaluación, tratamiento y actuación de desratización y desinsectación) en la red de saneamiento del término municipal de Cartagena gestionada por Hidrogea.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: ES62
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Cartagena.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Control de plagas (inspección, evaluación, tratamiento y actuación de desratización y desinsectación) en la red de saneamiento del término municipal de Cartagena gestionada por Hidrogea.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 36
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

Posibles prórrogas anuales, hasta un máximo de 2.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:
III.1.7)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 25/02/2019
Vietējais laiks: 12:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Spāņu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 15/03/2019
Vietējais laiks: 11:30
Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

La fecha anterior es aproximada; la fecha definitiva, lugar y hora de apertura de las ofertas económicas serán comunicados oportunamente a los licitadores.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC)
Avenida General Perón, 38, 8ª planta
Madrid
28020
Spānija
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
10/01/2019