Dienstleistungen - 15250-2019

11/01/2019    S8    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Katowice: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2019/S 008-015250

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna
ul. Obr. Westerplatte 89
Katowice
40-335
Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Siera
Telefon: +48 327882417
E-Mail: zamowienia.publiczne@wodociagi.katowice.pl
Fax: +48 327882420
NUTS-Code: PL22A

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.wodociagi.katowice.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wywóz osadów ściekowych (kod 190805), minerałów(kod 191209), skratek (kod 190801)oraz odpadu(kod 200306) z czyszczenia studzienek kanaliz. z O.Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S.A. na r. 2019

Referenznummer der Bekanntmachung: ZDP/PN/3/2018/S
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zad.1 Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 190805). Podzad.1 O.Panewniki ilość: do 8 000Mg, Podzad.2 O.Podlesie ilość: do 6 700Mg, Podzad.3 O.Dąbrówka Mała–Centrum ilość: do 7000Mg, Podzad.4 O. Ścieków Gigablok ilość: do 13000Mg,

Zad.2 Wywóz (transport) i odzysk odpadu (kod 190801) Skratki. Podzad. 1 O.Panewniki ilość: do 200 Mg, Podzad. 2 O.Podlesie ilość: do 150 Mg, Podzad. 3 O. Dąbrówka Mała–Centrum ilość: do 250 Mg, Podzad. 4 O.Ścieków Gigablok ilość: do 300 Mg,

Zad.3 Wywóz (transport) i zagospodarowanie odpadu (kod 191209) Minerały, np. piasek, kamienie. Podzad. 1 O.Gigablok ilość: do 500 Mg, Podzad. 2 O.Ścieków Dąbrówka Mała-Centrum ilość: do 200 Mg, Podzad. 3 O.Podlesie ilość: do 150 Mg, Podzad. 4 O. Panewniki ilość: do 300 Mg

Zad.4 Wywóz i odzysk odpadu (kod 200306) z czyszczenia studzienek kanalizacyjnych. O.Dąbrówka Mała-Centrum ilość: 1000 Mg. Termin realizacji wszystkich zadań i podzadań: od 01.02.2019r. do 31.01.2020r.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 5 918 498.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zad.1 Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 190805) z O. Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S.A na r. 2019

Los-Nr.: Podzad. 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90513700
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL2
Hauptort der Ausführung:

Oczyszczalnia Panewniki (TOL), Katowice ul. Panewnicka 330 c

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

— Przewidywana ilość: do 8 000 Mg

— Osad stabilizowany tlenowo, odwodniony na prasie taśmowej uwodnienie około 83%*,

— Termin wykonania – systematycznie przez okres trwania umowy od 01.02.2019r. do 31.01.2020r.

* Zamawiający oświadcza, że uwodnienia osadów podane w Specyfikacji są właściwe. Sucha masa oznaczona w laboratoriach zewnętrznych może być wyższa, co wynika z odparowania próbek osadu w czasie od ich pobrania do dostarczenia do laboratorium i wykonania oznaczenia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga aby kluczowa część zamówienia tj. zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 19 08 05) - była wykonana przez Wykonawcę, natomiast transport osadów Wykonawca może powierzyć podwykonawcy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zad.1 Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 190805) z O.Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S.A. na r. 2019

Los-Nr.: Podzad. 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90513700
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL2
Hauptort der Ausführung:

Oczyszczalnia Podlesie (TOP), Katowice ul. Zaopusta 70

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

— Przewidywana ilość: do 6 700 Mg

— Osad stabilizowany tlenowo, odwodniony na prasie taśmowej uwodnienie około 81%*,

— Termin wykonania – systematycznie przez okres trwania umowy od 01.02.2019r. do 31.01.2020r.

* Zamawiający oświadcza, że uwodnienia osadów podane w Specyfikacji są właściwe. Sucha masa oznaczona w laboratoriach zewnętrznych może być wyższa, co wynika z odparowania próbek osadu w czasie od ich pobrania do dostarczenia do laboratorium i wykonania oznaczenia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga aby kluczowa część zamówienia dla zadania tj. zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 19 08 05) - była wykonana przez Wykonawcę, natomiast transport osadów Wykonawca może powierzyć podwykonawcy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zad. 1 Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 190805) z O. Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S.A. - na r. 2019.

Los-Nr.: Podzad. 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90513700
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL2
Hauptort der Ausführung:

Oczyszczalnia Dąbrówka Mała – Centrum (TOD), Katowice ul. Milowicka 9a

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

— Przewidywana ilość: do 7 000 Mg

— Osad stabilizowany tlenowo, odwodniony na wirówkach, uwodnienie około 75%*,

— Termin wykonania – systematycznie przez okres trwania umowy od 01.02.2019r. do 31.01.2020r.

* Zamawiający oświadcza, że uwodnienia osadów podane w Specyfikacji są właściwe. Sucha masa oznaczona w laboratoriach zewnętrznych może być wyższa, co wynika z odparowania próbek osadu w czasie od ich pobrania do dostarczenia do laboratorium i wykonania oznaczenia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga aby kluczowa część zamówienia dla zadania tj. zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 19 08 05) - była wykonana przez Wykonawcę, natomiast transport osadów Wykonawca może powierzyć podwykonawcy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zad. 1 Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 190805) z O. Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S.A. - na r. 2019.

Los-Nr.: Podzad. 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90513700
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL2
Hauptort der Ausführung:

Oczyszczalnia Ścieków Gigablok (TOC), Katowice ul. Obr. Westerplatte 130

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

— Przewidywana ilość: do 13 000 Mg

— Osad jest przefermentowany, odwadniany na wirówkach, uwodnienie około 80%*,

— Termin wykonania – systematycznie przez okres trwania umowy od 01.02.2019r. do 31.01.2020r.

* Zamawiający oświadcza, że uwodnienia osadów podane w Specyfikacji są właściwe. Sucha masa oznaczona w laboratoriach zewnętrznych może być wyższa, co wynika z odparowania próbek osadu w czasie od ich pobrania do dostarczenia do laboratorium i wykonania oznaczenia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga aby kluczowa część zamówienia dla zadania tj. zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 19 08 05) - była wykonana przez Wykonawcę, natomiast transport osadów / odpadów Wykonawca może powierzyć podwykonawcy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zad. 2 Wywóz (transport) i odzysk odpadu o kodzie 19 08 01 Skratki z O. ścieków należących do Katowickich Wodociągów S. A. - na r. 2019

Los-Nr.: Podzad. 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL2
Hauptort der Ausführung:

Oczyszczalnia Panewniki (TOL), Katowice ul. Panewnicka 330 c

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

— Przewidywana ilość: do 200 Mg

— Termin wykonania – systematycznie przez okres trwania umowy od 01.02.2019r. do 31.01.2020r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga aby kluczowa część zamówienia dla zadania tj. odzysk odpadu o kodzie 19 08 01 (Skratki) - była wykonana przez Wykonawcę, natomiast transport osadów / odpadów Wykonawca może powierzyć podwykonawcy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zad. 2 Wywóz (transport) i odzysk odpadu o kodzie 19 08 01 Skratki z O. ścieków należących do Katowickich Wodociągów S. A. - na r. 2019

Los-Nr.: Podzad. 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL2
Hauptort der Ausführung:

Oczyszczalnia Podlesie (TOP), Katowice ul. Zaopusta 70

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

— Przewidywana ilość: do 150 Mg

— Termin wykonania – systematycznie przez okres trwania umowy od 01.02.2019r. do 31.01.2020r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga aby kluczowa część zamówienia dla zadania tj. odzysk odpadu o kodzie 19 08 01 (Skratki) - była wykonana przez Wykonawcę, natomiast transport osadów / odpadów Wykonawca może powierzyć podwykonawcy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zad. 2 Wywóz (transport) i odzysk odpadu o kodzie 19 08 01 Skratki z O. ścieków należących do Katowickich Wodociągów S. A. - na r. 2019

Los-Nr.: Podzad. 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL2
Hauptort der Ausführung:

Oczyszczalnia Dąbrówka Mała – Centrum (TOD), Katowice ul. Milowicka 9a

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

— Przewidywana ilość: do 250 Mg

— Termin wykonania – systematycznie przez okres trwania umowy od 01.02.2019r. do 31.01.2020r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga aby kluczowa część zamówienia dla zadania tj. odzysk odpadu o kodzie 19 08 01 (Skratki) - była wykonana przez Wykonawcę, natomiast transport osadów / odpadów Wykonawca może powierzyć podwykonawcy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zad. 2 Wywóz (transport) i odzysk odpadu o kodzie 19 08 01 Skratki z O. ścieków należących do Katowickich Wodociągów S. A. na r. 2019.

Los-Nr.: Podzad. 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL2
Hauptort der Ausführung:

Oczyszczalnia Ścieków Gigablok (TOC), Katowice ul. Obr. Westerplatte 130

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

— Przewidywana ilość: do 300 Mg

— Termin wykonania – systematycznie przez okres trwania umowy od 01.02.2019r. do 31.01.2020r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga aby kluczowa część zamówienia dla zadania tj. odzysk odpadu o kodzie 19 08 01 (Skratki) - była wykonana przez Wykonawcę, natomiast transport osadów / odpadów Wykonawca może powierzyć podwykonawcy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zad. 3 Wywóz (transport) i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 09 Minerały, np. piasek, kamienie z O. Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S. A. - na r. 2019

Los-Nr.: Podzad. 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL2
Hauptort der Ausführung:

Oczyszczalnia Ścieków Gigablok (TOC) ul. Obrońców Westerplatte 130, Katowice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

— Przewidywana ilość odpadu do wywozu: do 500 Mg

— Termin realizacji zamówienia – systematycznie przez okres trwania umowy od 01.02.2019r. do 31.01.2020r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga aby kluczowa część zamówienia zadania tj. zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 09 (Minerały) - była wykonana przez Wykonawcę, natomiast transport osadów / odpadów Wykonawca może powierzyć podwykonawcy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zad.3 Wywóz (transport) i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 09 Minerały, np. piasek, kamienie z O. Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S. A. - na r. 2019.

Los-Nr.: Podzad. 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL2
Hauptort der Ausführung:

Oczyszczalnia Ścieków Dąbrówka Mała - Centrum (TOD) ul. Milowicka 9a, Katowice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

— Przewidywana ilość odpadu do wywozu: do 200 Mg

— Termin realizacji zamówienia – systematycznie przez okres trwania umowy od 01.02.2019r. do 31.01.2020r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga aby kluczowa część zamówienia dla zadania tj. zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 09 (Minerały) - była wykonana przez Wykonawcę, natomiast transport osadów / odpadów Wykonawca może powierzyć podwykonawcy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zad. 3 Wywóz (transport) i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 09 Minerały, np. piasek, kamienie z O. Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S. A. - na r. 2019.

Los-Nr.: Podzad. 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL2
Hauptort der Ausführung:

Oczyszczalnia Ścieków Podlesie (TOP) ul. Zaopusta 70, Katowice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

— Przewidywana ilość odpadu do wywozu: do 150 Mg

— Termin realizacji zamówienia – systematycznie przez okres trwania umowy od 01.02.2019r. do 31.01.2020r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga aby kluczowa część zamówienia dla zadania tj. zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 09 (Minerały) - była wykonana przez Wykonawcę, natomiast transport osadów / odpadów Wykonawca może powierzyć podwykonawcy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zad. 3 Wywóz (transport) i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 09 Minerały, np. piasek, kamienie z O. Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S. A. na r. 2019.

Los-Nr.: Podzad. 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL2
Hauptort der Ausführung:

Oczyszczalnia Panewniki (TOL), Katowice ul. Panewnicka 330 c

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

— Przewidywana ilość: do 300 Mg

— Termin realizacji zamówienia – systematycznie przez okres trwania umowy od 01.02.2019r. do 31.01.2020r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga aby kluczowa część zamówienia dla zadania tj. zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 09 (Minerały) - była wykonana przez Wykonawcę, natomiast transport osadów / odpadów Wykonawca może powierzyć podwykonawcy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zad. 4 Wywóz i odzysk odpadu o kodzie 20 03 06 z czyszczenia studzienek kanalizacyjnych z O.Ścieków Dąbrówka Mała – Centrum należącej do Katowickich Wodociągów S.A - na r. 2019.

Los-Nr.: O. Dąbrówka Mała - Centrum
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL2
Hauptort der Ausführung:

Oczyszczalnia Ścieków Dąbrówka Mała - Centrum (TOD) ul. Milowicka 9a, Katowice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

— Przewidywana ilość: 1000 Mg

— Termin realizacji zamówienia – systematycznie przez okres trwania umowy od 01.02.2019r. do 31.01.2020r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga aby kluczowa część zamówienia dla zadania tj. odzysk odpadu o kodzie 20 03 06 z czyszczenia studzienek kanalizacyjnych - była wykonana przez Wykonawcę, natomiast transport osadów / odpadów Wykonawca może powierzyć podwykonawcy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 197-446535
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: Podzad. 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zad.1 Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 190805) z O. Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S.A na r. 2019

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Ziemia Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 4
Ożarów Mazowiecki
05-850
Polen
Telefon: +48 223983140
E-Mail: kontakt@bioodpady.pl
Fax: +48 223983140
NUTS-Code: PL9
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 645 532.80 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 072 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: Podzad. 2
Bezeichnung des Auftrags:

Zad.1 Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 190805) z O.Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S.A. na r. 2019

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Firma Usług Ekologicznych Krystyna Żądło
ul. Roździeńska 40
Katowice
40-382
Polen
Telefon: +48 322569710
E-Mail: fue@interia.pl
Fax: +48 322569710
NUTS-Code: PL22
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Firma Usług Transportowych Wiesław Żądło
ul. Rożdzieńska 40
Katowice
40-382
Polen
Telefon: +48 322569710
E-Mail: fue@interia.pl
Fax: +48 322569710
NUTS-Code: PL22
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 540 635.20 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 612 958.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: Podzad. 3
Bezeichnung des Auftrags:

Zad. 1 Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 190805) z O. Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S.A. - na r. 2019.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Firma Usług Ekologicznych Krystyna Żądło
ul. Rożdzieńska 40
Katowice
40-382
Polen
Telefon: +48 322569710
E-Mail: fue@interia.pl
Fax: +48 322569710
NUTS-Code: PL22
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Firma Usług Transportowych Wiesław Żądło
ul. Rożdzieńska 40
Katowice
40-382
Polen
Telefon: +48 322569710
E-Mail: fue@interia.pl
Fax: +48 322569710
NUTS-Code: PL22
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 564 841.20 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 842 590.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: Podzad. 4
Bezeichnung des Auftrags:

Zad. 1 Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 190805) z O. Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S.A. - na r. 2019.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Firma Usług Ekologicznych Krystyna Żądło
ul. Rożdzieńska 40
Katowice
40-382
Polen
Telefon: +48 322569710
E-Mail: fue@interia.pl
Fax: +48 322569710
NUTS-Code: PL22
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Firma Usług Transportowych Wiesław Żądło
Ul. Rożdzieńska 40
Katowice
40-382
Polen
Telefon: +48 322569710
E-Mail: fue@interia.pl
Fax: +48 322569710
NUTS-Code: PL22
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 048 990.80 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 925 950.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: Podzad. 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zad. 2 Wywóz (transport) i odzysk odpadu o kodzie 19 08 01 Skratki z O. ścieków należących do Katowickich Wodociągów S. A. - na r. 2019

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Firma Usług Ekologicznych Krystyna Żądło
ul. Rożdzieńska 40
Katowice
40-382
Polen
Telefon: +48 322569710
E-Mail: fue@interia.pl
Fax: +48 322569710
NUTS-Code: PL22
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Firma Usług Transportowych Wiesław Żądło
ul. Rożdzieńska 40
Katowice
40-382
Polen
Telefon: +48 322569710
E-Mail: fue@interia.pl
Fax: +48 322569710
NUTS-Code: PL22
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 37 800.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 46 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6
Los-Nr.: Podzad. 2
Bezeichnung des Auftrags:

Zad. 2 Wywóz (transport) i odzysk odpadu o kodzie 19 08 01 Skratki z O. ścieków należących do Katowickich Wodociągów S. A. - na r. 2019

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Firma Usług Ekologicznych Krystyna Żądło
ul. Rożdzieńska 40
Katowice
40-382
Polen
Telefon: +48 322569710
E-Mail: fue@interia.pl
Fax: +48 322569710
NUTS-Code: PL22
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Firma Usług Transportowych Wiesław Żądło
ul. Roździeńska 40
Katowice
40-382
Polen
Telefon: +48 322569710
E-Mail: fue@interia.pl
Fax: +48 322569710
NUTS-Code: PL22
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 28 350.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 34 500.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7
Los-Nr.: Podzad. 3
Bezeichnung des Auftrags:

Zad. 2 Wywóz (transport) i odzysk odpadu o kodzie 19 08 01 Skratki z O. ścieków należących do Katowickich Wodociągów S. A. - na r. 2019

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Firma Usług Ekologicznych Krystyna Żądło
ul. Rożdzieńska 40
Katowice
40-382
Polen
Telefon: +48 322569710
E-Mail: fue@interia.pl
Fax: +48 322569710
NUTS-Code: PL22
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Firma Usług Transportowych Wiesław Żądło
ul. Rożdzieńska 40
Katowice
40-382
Polen
Telefon: +48 322569710
E-Mail: fue@interia.pl
Fax: +48 322569710
NUTS-Code: PL22
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 47 250.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 57 500.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 8
Los-Nr.: Podzad. 4
Bezeichnung des Auftrags:

Zad. 2 Wywóz (transport) i odzysk odpadu o kodzie 19 08 01 Skratki z O. ścieków należących do Katowickich Wodociągów S. A. na r. 2019.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Firma Usług Ekologicznych Krystyna Żądło
ul. Rożdzieńska 40
Katowice
40-382
Polen
Telefon: +48 322569710
E-Mail: fue@interia.pl
Fax: +48 322569710
NUTS-Code: PL22
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Firma Usług Transportowych Wiesław Żądło
ul. Rożdzieńska 40
Katowice
40-382
Polen
Telefon: +48 322569710
E-Mail: fue@interia.pl
Fax: +48 322569710
NUTS-Code: PL22
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 56 700.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 69 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 9
Los-Nr.: Podzad. 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zad. 3 Wywóz (transport) i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 09 Minerały, np. piasek, kamienie z O. Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S. A. - na r. 2019

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Firma Usług Ekologicznych Krystyna Żądło
ul. Rożdzieńska 40
Katowice
40-382
Polen
Telefon: +48 322569710
E-Mail: fue@interia.pl
Fax: +48 322569710
NUTS-Code: PL22
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Firma Usług Transportowych Wiesław Żądło
ul. Roździeńska 40
Katowice
40-382
Polen
Telefon: +48 322569710
E-Mail: fue@interia.pl
Fax: +48 322569710
NUTS-Code: PL22
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 36 086.95 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 60 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 10
Los-Nr.: Podzad. 2
Bezeichnung des Auftrags:

Zad.3 Wywóz (transport) i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 09 Minerały, np. piasek, kamienie z O. Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S. A. - na r. 2019.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Firma Usług Ekologicznych Krystyna Żądło
ul. Rożdzieńska 40
Katowice
40-382
Polen
Telefon: +48 322569710
E-Mail: fue@interia.pl
Fax: +48 322569710
NUTS-Code: PL22
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Firma Usług Transportowych Wiesław Żądło
ul. Roździeńska 40
Katowice
40-382
Polen
Telefon: +48 322569710
E-Mail: fue@interia.pl
Fax: +48 322569710
NUTS-Code: PL22
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 14 434.78 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 24 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 11
Los-Nr.: Podzad. 3
Bezeichnung des Auftrags:

Zad. 3 Wywóz (transport) i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 09 Minerały, np. piasek, kamienie z O. Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S. A. - na r. 2019.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Firma Usług Ekologicznych Krystyna Żądło
ul. Roździeńska 40
Katowice
40-382
Polen
Telefon: +48 322569710
E-Mail: fue@interia.pl
Fax: +48 322569710
NUTS-Code: PL22
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Firma Usług Transportowych Wiesław Żądło
ul. Roździeńska 40
Katowice
40-382
Polen
Telefon: +48 322569710
E-Mail: fue@interia.pl
Fax: +48 322569710
NUTS-Code: PL22
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 10 826.09 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 18 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 12
Los-Nr.: Podzad. 4
Bezeichnung des Auftrags:

Zad. 3 Wywóz (transport) i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 09 Minerały, np. piasek, kamienie z O. Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S. A. na r. 2019.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Firma Usług Ekologicznych Krystyna Żądło
ul. Roździeńska 40
Katowice
40-382
Polen
Telefon: +48 322569710
E-Mail: fue@interia.pl
Fax: +48 322569710
NUTS-Code: PL22
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Firma Usług Transportowych Wiesław Żądło
ul. Rożdzieńska 40
Katowice
40-382
Polen
Telefon: +48 322569710
E-Mail: fue@interia.pl
Fax: +48 322569710
NUTS-Code: PL22
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 21 652.18 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 36 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 13
Los-Nr.: O. Dąbrówka Mała - Centrum
Bezeichnung des Auftrags:

Zad. 4 Wywóz i odzysk odpadu o kodzie 20 03 06 z czyszczenia studzienek kanalizacyjnych z O.Ścieków Dąbrówka Mała – Centrum należącej do Katowickich Wodociągów S.A - na r. 2019.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Firma Usług Ekologicznych Krystyna Żądło
ul. Roździeńska 40
Katowice
40-382
Polen
Telefon: +48 322569710
E-Mail: fue@interia.pl
Fax: +48 322569710
NUTS-Code: PL22
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Firma Usług Transportowych Wiesław Żądło
ul. Roździeńska 40
Katowice
40-382
Polen
Telefon: +48 322569710
E-Mail: fue@interia.pl
Fax: +48 322569710
NUTS-Code: PL22
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 95 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 120 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587800
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587800
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI Ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587800
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/01/2019