Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 152633-2019

02/04/2019    S65

Finland-Helsinki: Architectural, engineering and planning services

2019/S 065-152633

Design contest notice

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala
National registration number: 0201256-6
Postal address: Sörnäistenkatu 1
Town: Helsinki
NUTS code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postal code: 00580
Country: Finland
Contact person: Anne Suonpää
E-mail: kymp.hankinnat@hel.fi
Internet address(es):
Main address: https://www.hel.fi
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://junatie.com
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://junatie.com
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Junatie – väyläympäristöstä kaupunkitilaksi - Ilmoittautumiskutsukilpailu

II.1.2)Main CPV code
71240000 Architectural, engineering and planning services
II.2)Description
II.2.4)Description of the procurement:

Kilpailun järjestäjänä toimii Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala.

Junatien suunnittelukilpailulla haetaan ideoita kantakaupungin keskellä sijaitsevan väylämäisen ympäristön kehittämiseksi. Tarkoitus on tutkia, kuinka ajojärjestelyjä selkeyttämällä sekä alueen jalankulun, pyöräliikenteen ja joukkoliikenteen yhteyksiä parantamalla saadaan luotua laadukasta kaupunkitilaa alueen katuverkon välityskykyä heikentämättä. Samalla halutaan selvittää Junatien ympäristön täydennysrakentamispotentiaalia.

Kilpailun avulla haetaan uusia avauksia Junatien alueen kokonaisvaltaisen kehittämisen pohjaksi. Kilpailun tuloksia tullaan käyttämään kaavarunkotyön tukena ja alueen pitkän aikavälin kehittämisen pohjana.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.10)Criteria for the selection of participants:

Osallistujien valintaperusteet on kuvattu hankinta-asiakirjoissa (ks. kohta 1.3.).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.2)Type of contest
Restricted
Maximum number: 5
IV.1.7)Names of participants already selected:
IV.1.9)Criteria for the evaluation of projects:

Määräaikaan mennessä ilmoittautuneiden ja kelpoisuusvaatimukset täyttävien kilpailuryhmien joukosta arvotaan mukaan kutsukilpailuun viisi (5) työryhmää, jollei kelpoisuusvaatimukset täyttäviä suunnitteluryhmiä ole ilmoittautunut vähemmän.

Kilpailuun eivät voi osallistua arviointiryhmän jäsenet, eivätkä näiden yhtiökumppanit tai lähiomaiset. Esteellinen on myös henkilö, joka on osallistunut kilpailuhankkeen valmisteluun siinä määrin, että hänellä on siitä huomattavaa lähtökohtaetuutta muihin kilpailijoihin verrattuna.

Kilpailuun ilmoittautuminen on avoin kaikille hankintailmoituksen kelpoisuusehdot täyttäville työryhmille. Työryhmässä tulee olla jäseninä ainakin liikennesuunnittelija, arkkitehti ja maisema-arkkitehti. Ryhmien toivotaan käyttävän hyväkseen myös maankäytön, katusuunnittelun ja silta- ja/tai taitorakennesuunnittelun osaajia esitetystä ratkaisusta riippuen.

Kilpailun osallistujat valitaan kahdella tavalla:

1) Kolme (3) kilpailijaa arvotaan sekä vähimmäisvaatimukset täyttävien, että ylemmän vaatimustason täyttävien työryhmien joukosta.

2) Lisäksi arvotaan kaksi (2) kilpailijaa kaikkien vähimmäisvaatimukset täyttävien työryhmien joukosta. Tässä kohdassa valituksi voi tulla kilpailijaehdokas, joka ei täytä ylemmän vaatimustason edellytyksiä, tai kilpailijaehdokas, joka ei tullut valituksi aiemman kohdan mukaisessa arvonnassa.

IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of projects or requests to participate
Date: 08/05/2019
Local time: 15:00
IV.2.3)Date of dispatch of invitations to participate to selected candidates
Date: 20/05/2019
IV.2.4)Languages in which projects or requests to participate may be drawn up:
Finnish
IV.3)Rewards and jury
IV.3.1)Information about prize(s)
A prize/prizes will be awarded: yes
Number and value of the prize(s) to be awarded:

Kullekin kilpailuun osallistuneelle ja kilpailuohjelman mukaiset asiakirjat ohjelman mukaisesti tehneelle ja jättäneelle suunnitteluryhmälle maksetaan 30 000 EUR (alv 0 %) Suomen Arkkitehtiliiton kautta.

IV.3.2)Details of payments to all participants:
IV.3.3)Follow-up contracts
Any service contract following the contest will be awarded to the winner or winners of the contest: yes
IV.3.4)Decision of the jury
The decision of the jury is binding on the contracting authority/entity: yes
IV.3.5)Names of the selected members of the jury:

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Helsinki
Town: Radanrakentajantie 5
Postal code: 00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/03/2019