Szolgáltatások - 152758-2022

23/03/2022    S58

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2022/S 058-152758

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025719
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési Infrastruktúra Fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

4. főút TT, KHT és KBHV készítése

Hivatkozási szám: EKR001545322021
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A projekt célja a Debrecen - Nyíregyháza közötti, részben új nyomvonalon vezetett közúti kapcsolat létrehozása. Az előkészítés első lépéseként a nyomvonalra tanulmányterv, közúti biztonsági hatásvizsgálat, környezeti hatástanulmány és környezetvédelmi engedély megszerzése szükséges.

A fejlesztéssel érintett szakasz 354. sz. főút - távlati Debrecen Keleti elkerülő szakasz csomópontjától a 4. sz. főút - M3 autópálya csomópontjáig tart, tervezetten 5 db csomóponttal, a 2x2 sávos külterületi elsőrendű főút paramétereinek megfelelően.

A két végpont - 354. sz. főút 9+420 km sz. és a 4. sz. főút 266+711 km sz. - közötti országos közúthálózaton történő legrövidebb távolság 30,5 km-re adódik, ami a díjszámítás alapjául szolgál.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 365 035 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

A Tervező Digitális Tervtár útján köteles teljesíteni, ezt meghaladóan a Tervezési Szerződéses Megállapodás teljesítési helye és a papír alapú Tervek átadási helye a NIF Zrt. debreceni fióktelepe (4025 Debrecen, Barna utca 15.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A projekt célja a Debrecen - Nyíregyháza közötti, részben új nyomvonalon vezetett közúti kapcsolat létrehozása. Az előkészítés első lépéseként a nyomvonalra tanulmányterv, közúti biztonsági hatásvizsgálat, környezeti hatástanulmány és környezetvédelmi engedély megszerzése szükséges.

A fejlesztéssel érintett szakasz 354. sz. főút - távlati Debrecen Keleti elkerülő szakasz csomópontjától a 4. sz. főút - M3 autópálya csomópontjáig tart, tervezetten 5 db csomóponttal, a 2x2 sávos külterületi elsőrendű főút paramétereinek megfelelően.

A két végpont - 354. sz. főút 9+420 km sz. és a 4. sz. főút 266+711 km sz. - közötti országos közúthálózaton történő legrövidebb távolság 30,5 km-re adódik, ami a díjszámítás alapjául szolgál.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A szerződés teljesítésében részt vevő, a KM 1. részében meghatározott szakembereken túli szakemberek szakmai tapasztalata. Összesen / Súlyszám: 32
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Ajánlattevő által bemutatott 1 fő vízépítési tervező szakember Közlekedésfejlesztési Projektekre vonatkozó TT elkészítésében szerzett tapasztalata (min. 0 db - max. 5 db) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Ajánlattevő által bemutatott 1 fő természetvédelmi szakértő szakember Közlekedésfejlesztési Projektekre vonatkozó KHT elkészítésében szerzett tapasztalata (min. 0 db - max. 5 db) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Ajánlattevő által bemutatott 1 fő zaj és rezgésvédelem szakértő szakember Közlekedésfejlesztési Projektekre vonatkozó KHT elkészítésében szerzett tapasztalata (min. 0 db - max. 5 db) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.4. Ajánlattevő által bemutatott 1 fő közúti biztonsági auditor szakember országos közútra vonatkozó KBHV elkészítésében szerzett tapasztalata (min. 0 db - max. 5 db) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 3. A KM 1. részében, az AF III.1.3) M/2.1. pont szerinti vagy a 3. részszempontra vállalt szakember szakmai tapasztalata, illetve az AF III.1.3) M/2.2. pont szerinti további szakember vállalása. Összesen / Súlyszám: 18
Minőségi kritérium - Név: 3.1. A felhívás III.1.3) M/2.1. pont szerinti vagy a 3. részszempontra vállalt szakember Közlekedésfejlesztési Projektekre vonatkozó TT elkészítésében szerzett, alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalata (TT darabszáma, max. 5 db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.2. A felhívás III.1.3) M/2.2. pont szerinti alkalmassági követelménynek megfelelő további 1 fő tervező szakember megajánlása (igen/nem) / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 051-128664
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

4. számú főút (R4), Debrecen és Nyíregyháza közötti szakasz négynyomúsításához szükséges Tanulmányterv, KHT és KBHV elkészítése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
11/03/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TURA-Terv Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosító szám: 12602908242
Postai cím: Gyarmat Utca 30
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: tura-terv@tura-terv.hu
Telefon: +36 309707281
Fax: +36 15999807
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: 13260534243
Postai cím: Zenta Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: viafutura@viafutura.hu
Telefon: +36 13360587
Fax: +36 13360588
Internetcím: http://www.viafutura.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 12108129243
Postai cím: Bornemissza Tér 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@unitef.hu
Telefon: +36 12056330
Fax: +36 12056325
Internetcím: http://www.unitef.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 365 035 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

ERD - Régészeti dokumentáció - örökségvédelemi munkarész - közúti biztonsági hatásvizsgálat (KBHV) - EVD - előzetes

vizsgálati dokumentáció - KHT - Környezeti hatásvizsgálat - Natura2000 hatásbecslés - műtárgyak tanulmánya (híd, alagút,

támfal, egyéb) - geotechnikai szakvélemény és mellékletei - környezetvédelmi munkálatokkal kapcsolatos tervezési feladatok

(EVD)

- (felszín alatti víz védelme, hulladékgazdálkodás - tájvédelem - levegőtisztaság védelem, zaj- és rezgésvédelem -

élővilágvédelem - felszíni víz védelem) - forgalom vizsgálatok, forgalmi tervezés - geodézia - útépítési tervezési feladatok -

tanulmányterv

- forgalomtechnika - tanulmányterv - vízelvezetési tervek készítése - tanulmányterv - vízépítési tervezési feladatok -

tanulmányterv - vízügyi szakvélemény - közművek és egyéb vezetékek terve, szakvéleménye - tanulmányterv -

településrendezési eszközök (TRT, HÉSZ) módosítása - közelítő méret és mennyiségszámítás

- költségbecslés - tájékoztató anyagok - műszaki-gazdasági vizsgálat - CBA - területrendezési szakvélemény

geodézia geotechnika műtárgytervezés környezetvédelem forgalmi vizsgálat, modellezés

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Közbeszerzési eljárásban ajánlatot benyújtó ajánlattevők:

1.TURA-Terv Mérnökiroda Kft. (vezető ajánlattevő) Székhelye: 1145 Budapest Gyarmat utca 30., adószáma: 12602908242 , UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (közös ajánlattevő) Székhelye: 1119

Budapest Bornemissza tér 12., adószáma: 12108129243,

Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (közös ajánlattevő) Székhelye: 1111 Budapest Zenta utca 1., adószáma: 13260534243

2. UTIBER Közúti Beruházó Kft (vezető ajánlattevő) Székhelye: 1115 Budapest Csóka utca 7-13., adószáma: 10554885243

UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. (közös ajánlattevő) Székhelye: 1117 Budapest Dombóvári út 17-19. B. épület, adószáma: 10867156243

Pannonway Építő Kft. (közös ajánlattevő) Székhelye: 8900 Zalaegerszeg Batsányi J. u. 9., adószáma: 13099581220

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §.-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/03/2022