Szolgáltatások - 152831-2016

Normál nézet megjelenítése

03/05/2016    S86

Magyarország-Budapest: Aljnövényzet/bozót eltávolítási munka

2016/S 086-152831

Tájékoztató az eljárás eredményéről – szerződések a honvédelem és a biztonság területén

Szolgáltatások

2009/81/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal
Postai cím: Lehel u. 35–37.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Tomka Barnabás, főigazgató
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338012
Fax: +36 14338007

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.3)Fő tevékenység
Honvédelem
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Ideiglenes biztonsági határzár előkészületi munkálatainak és egyes építési feladatainak elvégzése.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 17: Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
A teljesítés helye: A teljesítés helye a Vállalkozó telephelye, az Ideiglenes Biztonsági Határzár építés helyszínei (munkaterület). A konkrét teljesítési helyek az egyedi megrendelésekben kerülnek meghatározásra.

NUTS-kód HU MAGYARORSZÁG

II.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Ideiglenes Biztonsági Határzár előkészületi munkálatainak és egyes építési feladatainak elvégzése.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45111220 Aljnövényzet/bozót eltávolítási munka, 45100000 Terep-előkészítő munkák, 45111291 Terepkialakítási munka, 45340000 Kerítés, korlát és biztonsági berendezések szerelése, 60000000 Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás), 45310000 Villamos szerelési munka

II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 1 685 039 000 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL) történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés indokolása
2009/81/EK irányelv
1) Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény előzetes, a HL-ben való közzététele nélküli, tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2009/81/EK irányelv 28. cikke alapján történő indokolása
Az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség, a megfelelő irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban: igen
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
77002/16-72/019-0067
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 77002/16-72/019-0067-01-0HA Rész száma: 1 - Elnevezés: Ideiglenes Biztonsági Határzár előkészületi munkálatainak és egyes építési feladatainak elvégzésekeret
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
11.3.2016
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (HM EI Zrt.)
Postai cím: Salgótarjáni u. 20.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Telefon: +361 3477720
Fax: +361 3477741

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 1 685 039 000 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 1 685 039 000 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a teljes keretösszeg kitöltésére. Ajánlatkérő a szerződés teljes időtartamára meghatározott keretösszeget megemelheti legfeljebb a keretösszeg 100 %-ával.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 76/A. § alapján a Kbt. 137. § szerint.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
28.4.2016