Tjenesteydelser - 153098-2020

31/03/2020    S64

Danmark-Frederiksberg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2020/S 064-153098

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frederiksberg Kommune
CVR-nummer: 11259979
Postadresse: Frederiksberg Rådhus
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Lotte Marcher
E-mail: loma12@frederiksberg.dk
Telefon: +45 28982052
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ceaffc3d-8a79-4902-9997-9c4d0bde7698/homepage
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ceaffc3d-8a79-4902-9997-9c4d0bde7698/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af drift, support og vedligehold af Frederiksberg kommunes IT miljø

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Frederiksberg kommune planlægger at udbyde drift, support og vedligehold af kommunens it-miljø, som omfatter ca. 5 500 it-brugere og mere end 300 servere samt netværk på og imellem kommunens lokationer. Udbuddet afvikles som udbud med forhandling og forventes offentliggjort primo december 2020 med forventet aftaleunderskrift i juni 2021.

Der inviteres til markedsdialog, se nærmere om dette nedenunder i II.2.4.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72250000 System- og supporttjenester
72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
72590000 Professionel servicevirksomhed i forbindelse med edb
72610000 Datamatsupporttjenester
72700000 Datamatnetværkstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Frederiksberg Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Frederiksberg kommune planlægger at udbyde drift, support og vedligehold af kommunens it-miljø, som omfatter ca. 5 500 it-brugere og mere end 300 servere samt netværk på og imellem kommunens lokationer. It-drift og -support håndteres for nuværende af kommunens eget it-personale. Det endelige omfang af udbuddet er ikke afgjort, hvorfor en markedsdialog, som der inviteres til længere nede i teksten, kan få indflydelse på de elementer, der vil indgå i udbuddet. Målet er at udbyde en aftale, som vil skabe det bedst mulige grundlag for en stabil og sikker it-drift for kommunens brugere, men også understøtte en dynamisk og effektiv udvikling af kommunens services til sine borgere.

Invitation til markedsdialog:

Som led i forberedelserne til at gennemføre udbuddet inviteres potentielle tilbudsgivere til en markedsdialog, hvor Frederiksberg Kommune vil forsøge at få belyst en række aspekter i forhold til udbuddet. Frederiksberg Kommune opfordrer hermed til at deltage i denne markedsdialog, som planlægges gennemført på følgende måde:

De virksomheder der ønsker at deltage inviteres til et infomøde på Frederiksberg Rådhus (alternativt online, hvis dette er nødvendigt ift. situationen omkring Corona). Efterfølgende bedes de interesserede besvare en række udleverede spørgsmål skriftligt, hvorefter Frederiksberg Kommune om nødvendigt vil kontakte en eller flere for uddybning af svar.

Mødet er planlagt til afholdelse mandag den 20. april 2020 kl. 13.00 – 14.00 på Frederiksberg Rådhus (eller online).

De bedes senest onsdag den 15. april 2020 meddele, hvorvidt De ønsker at bidrage til markedsdialogen og deltage i infomødet. Tilmelding til infomødet sker på mailadressen loma12@frederiksberg.dk Eventuelle spørgsmål til ovenstående sendes til samme mailadresse.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
11/12/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/03/2020