Pakalpojumi - 15311-2019

11/01/2019    S8    - - Pakalpojumi - Papildu informācija - Sarunu procedūra 

Dānija-Kopenhāgena: Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

2019/S 008-015311

Labojums

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Pakalpojumi

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājums, 2018/S 243-556912)

Legal Basis:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Metroselskabet I/S
30823699
Metrovej 5
København S
2300
Dānija
Kontaktpersona: Carsten Larsen
Tālrunis: +45 72424874
E-pasts: procurement@m.dk
NUTS kods: DK01

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.m.dk

I.1)Nosaukums un adreses
Hovedstadens Letbane I/S
36032499
Metrovej 5
København S
2300
Dānija
Kontaktpersona: Carsten Larsen
Tālrunis: +45 72424874
E-pasts: procurement@m.dk
NUTS kods: DK01

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.m.dk

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Rammeaftale Teknisk Rådgivning på fagområdet Byplanlægning og Strategisk Udvikling

II.1.2)Galvenās CPV kods
71000000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Metroselskabet I/S og Hovedstadens Letbane I/S (herefter benævnt Bygherren) udbyder rammeaftaler med

Flere aktører på en række fagområder.

Nærværende udbudsbekendtgørelse vedrører fagområdet Byplanlægning og Strategisk Udvikling

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
09/01/2019
VI.6)Sākotnējā paziņojuma atsauce
Paziņojuma numurs ES OV: 2018/S 243-556912

VII iedaļa: Izmaiņas

VII.1)Informācija, kas jāmaina vai jāpapildina
VII.1.2)Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā
Iedaļas numurs: IV.2.4
Tekstu:

Dansk

Lasīt šādi:

Dansk og Engelsk

Iedaļas numurs: IV.2.2
Tekstu:
Datums: 18/01/2019
Vietējais laiks: 13:00
Lasīt šādi:
Datums: 31/01/2019
Vietējais laiks: 13:00
VII.2)Cita papildu informācija: