There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 153117-2021

26/03/2021    S60

Czechia-Prague: Public transport services by railways

2021/S 060-153117

Prior information notice for public service contract

Legal Basis:
Regulation (EC) No 1370/2007

Section I: Competent authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerstvo dopravy
National registration number: 66003008
Postal address: Nábř. Ludvíka Svobody 1222/12
Town: Praha
Postal code: 110 15
Country: Czechia
E-mail: sekretariat.190@mdcr.cz
Telephone: +420 225131569
Internet address(es):
Main address: www.mdcr.cz
Address of the buyer profile: www.mdcr.cz
I.2)Contract award on behalf of other competent authorities
I.3)Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the competent authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou na lince R26 Praha – Příbram – Písek – České Budějovice

II.1.2)Main CPV code
60210000 Public transport services by railways
II.1.3)Type of contract
Services

Areas covered by the public transport services:
Rail transport services
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
NUTS code: CZ020 Středočeský kraj
NUTS code: CZ031 Jihočeský kraj
Main site or place of performance:

Česká republika

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem této zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky celostátní dopravy v délce trvání pěti let na lince R26 Praha – Příbram – Písek – České Budějovice.

Za tímto účelem bude uzavřena smlouva o veřejných službách.

(nature and quantity of services or indication of needs and requirements)
II.2.7)Envisaged start date and the duration of the contract
Start: 11/12/2022
Duration in months: 60

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
Direct awards for railway transport (art. 5(6) of 1370/2007)

Section VI: Complementary information

VI.1)Additional information:

Tímto oznámením se nahrazuje oznámení 2019/S 163-401568 ze dne 26. 8. 2019.

VI.4)Date of dispatch of this notice:
23/03/2021