Pakalpojumi - 15312-2019

11/01/2019    S8    - - Pakalpojumi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Polija-Varšava: Atkritumu (sadzīves) savākšanas pakalpojumi

2019/S 008-015312

Labojums

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Pakalpojumi

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājums, 2018/S 233-533459)

Legal Basis:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
PGE Energia Ciepła S.A., Organizator postępowania: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów
ul. Złota 59
Warszawa
00-120
Polija
Kontaktpersona: Julita Zatorska
Tālrunis: +48 447377336
E-pasts: Julita.Zatorska@gkpge.pl
NUTS kods: PL

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.pgegiek.pl

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów po procesowych powstających w wyniku procesu termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii

Atsauces numurs: POST/GEK/GEK/PMR-ECR/01527/2018
II.1.2)Galvenās CPV kods
90511000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Przedmiotem Zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów poprocesowych powstających w wyniku procesu termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia określony jest w SIWZ.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
08/01/2019
VI.6)Sākotnējā paziņojuma atsauce
Paziņojuma numurs ES OV: 2018/S 233-533459

VII iedaļa: Izmaiņas

VII.1)Informācija, kas jāmaina vai jāpapildina
VII.1.2)Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā
Iedaļas numurs: I.1
Teksta labojuma vieta: Nazwa i adresy
Tekstu:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

ul. Węglowa 5

Bełchatów

97-400

Polska

Osoba do kontaktów: Małgorzata Dec-Doroba

Tel.: +48 178756719

E-mail: Malgorzata.Dec-Doroba@gkpge.pl

Lasīt šādi:

PGE Energia Ciepła S.A., Organizator postępowania: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów

ul. Złota 59

Warszawa

00-120

Polska

Osoba do kontaktów: Julita Zatorska

Tel.: +48 447377336

E-mail: Julita.Zatorska@gkpge.pl

Iedaļas numurs: II.1.4
Teksta labojuma vieta: Krótki opis
Tekstu:

Przedmiotem Zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów poprocesowych powstających w wyniku procesu termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia określony jest w SIWZ.

Lasīt šādi:

Przedmiotem Zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów poprocesowych powstających w wyniku procesu termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia określony jest w SIWZ.

Iedaļas numurs: II.2.3
Teksta labojuma vieta: Miejsce świadczenia usług
Tekstu:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów

Lasīt šādi:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie

Iedaļas numurs: IV.2.2
Teksta labojuma vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Tekstu:
Datums: 14/01/2019
Vietējais laiks: 13:00
Lasīt šādi:
Datums: 16/01/2019
Vietējais laiks: 13:00
Iedaļas numurs: IV.2.7
Teksta labojuma vieta: Warunki otwarcia ofert
Tekstu:
Datums: 14/01/2019
Vietējais laiks: 13:30
Lasīt šādi:
Datums: 16/01/2019
Vietējais laiks: 13:30
Iedaļas numurs: Nagłówek
Tekstu:

Polska-Bełchatów: Usługi wywozu odpadów

Lasīt šādi:

Polska-Warszawa: Usługi wywozu odpadów

VII.2)Cita papildu informācija:

W związku z podziałem spółki PGE GiEK S.A. w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. część majątku PGE GiEK w postaci 6 Oddziałów (Oddziału Elektrociepłownia Zgierz, Oddziału Elektrociepłownia Kielce, Oddziału Elektrociepłownia Rzeszów, Oddziału Elektrociepłownia Gorzów, Oddziału Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz, Oddziału Elektrociepłownia Lublin Wrotków) wraz z wszystkim prawami (wierzytelnościami) i obowiązkami (długami) do nich przypisanymi została przeniesiona do PGE Energia Ciepła S.A. Przeniesienie nastąpiło zgodnie z uzgodnionym i podpisanym w dniu 20.6.2018 r. Planem Podziału PGE GiEK oraz uchwałami Walnych Zgromadzeń spółek PGE GiEK i PGE Energia Ciepła S.A. z dnia 18.10.2018 r. W związku z powyższym począwszy od dnia podziału Zamawiającym w postępowaniu jest PGE Energia Ciepła S.A., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

Podmiotem upoważnionym do przeprowadzenia niniejszego postępowania w imieniu i na rzecz PGE Energia Ciepła S.A. na mocy pełnomocnictwa pozostaje PGE GiEK S.A.