We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 153222-2022

23/03/2022    S58

Slovenia-Slovenska Bistrica: Electricity

2022/S 058-153222

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o.
National registration number: 5073162000
Postal address: Ulica Pohorskega bataljona 12
Town: Slovenska Bistrica
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 2310
Country: Slovenia
Contact person: Tanja Vintar
E-mail: tanja.vintar@komunala-slb.si
Telephone: +386 28055402
Fax: +386 28055410
Internet address(es):
Main address: https://www.komunala-slb.si/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/439244/7_Dokumentacija_za_objavo.zip
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12063
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Reference number: JN-12063
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dobava električne energije v obdobju od 1. 6. 2022 do 31. 3. 2023.

Delež električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov oziroma soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom, mora znašati najmanj 50 %.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI Slovenija
NUTS code: SI032 Podravska
Main site or place of performance:

Slovenska Bistrica

II.2.4)Description of the procurement:

Dobava električne energije v obdobju od 1. 6. 2022 do 31. 3. 2023.

Delež električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov oziroma soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom, mora znašati najmanj 50 %.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/06/2022
End: 31/03/2023
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Okvirni sporazum se lahko izjemoma podaljša, če ne bo pravočasno uspešno zaključen nov postopek oddaje javnega naročila in pod pogoji iz 95. člena ZJN-3.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/04/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 03/05/2022
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovenian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/07/2022

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Naročnik izvaja postopek s pogajanji z objavo po 45. člen ZJN-3.

Naročnik se bo pogajal z vsemi ponudniki za katere bo ugotovil sposobnost na podlagi oddane prijave za sodelovanje (v nadaljevanju: kandidati).

Naročnik bo pogajanja izvajal glede na gibanje cene električne energije na borzi, predvidoma v obdobju od 3. - 20. 5. 2022. V povabilu k predložitvi ponudbe bo določil prvo obdobje dobav in ocenjene količine v tem obdobju.

Rok za prejem ponudb bo naročnik s kandidati sporazumno dogovoril. Zaradi zagotovitve čim večje odzivnosti na borzna gibanja naročnik pričakuje hitro odzivnost kandidatov (oddajo ponudbe znotraj nekaj ur). Vsi kandidati bodo imeli na voljo enako časa za pripravo in preložitev ponudb.

Naročnik bo okvirni sporazum sklenil z največ tremi kandidati, ki bodo v postopku pogajanj za prvo obdobje dobav oddali najugodnejše ponudbe.

Dobavitelj v prvem obdobju dobav bo najugodnejši ponudnik.

Za nadaljnje obdobje dobav bo naročnik odpiral konkurenco med strankami okvirnega sporazuma. Dobavitelj v posameznem obdobju dobav bo tista stranka okvirnega sporazuma, ki bo oddala najugodnejšo ponudbo za obravnavano obdobje.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.04.2022 10:00:00

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Postal address: Slovenska cesta 54
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o.
Postal address: Ulica Pohorskega bataljona 12
Town: Slovenska Bistrica
Postal code: 2310
Country: Slovenia
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/03/2022