Storitve - 153231-2019

03/04/2019    S66    Agencije - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Nemčija-Frankfurt-am-Main: Razvoj XBRL in DPM

2019/S 066-153231

Obvestilo o naročilu

Storitve

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine
WesthafenTower, Westhafenplatz 1
Frankfurt-am-Main
60327
Nemčija
Kontaktna oseba: Finance and Procurement Unit
E-naslov: procurement@eiopa.europa.eu
Šifra NUTS: DE712

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://eiopa.europa.eu/

I.1)Ime in naslovi
Evropski organ za vrednostne papirje in trge
103 rue de Grenelle
Paris
75007
Francija
E-naslov: procurement@esma.europa.eu
Šifra NUTS: FR101

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://www.esma.europa.eu/

I.1)Ime in naslovi
Evropski bančni organ
One Canada Square (Floor 46), Canary Wharf
London
E14 5AA
Združeno kraljestvo
E-naslov: procurement@eba.europa.eu
Šifra NUTS: UKI42

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://eiopa.europa.eu/

I.1)Ime in naslovi
Enotni odbor za reševanje
Treurenberg 22
Brussels
1049
Belgija
E-naslov: SRB-PROCUREMENT@srb.europa.eu
Šifra NUTS: BE100

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://srb.europa.eu/

I.1)Ime in naslovi
Evropska komisija, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Rue de Spa 2
Brussels
1049
Belgija
E-naslov: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Šifra NUTS: BE100

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4438
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4438
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Razvoj XBRL in DPM

Referenčna številka dokumenta: EIOPA-OP-021-2018
II.1.2)Glavna koda CPV
72314000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Standardizacija podatkov, upravljanje podatkov ter analiza in diseminacija podatkov.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 4 160 300.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
72316000
72317000
72330000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: DE712
Šifra NUTS: FR101
Šifra NUTS: UKI42
Šifra NUTS: BE100
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Glejte tudi spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.4)Opis javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 4 160 300.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Operativna sredstva EU

II.2.14)Dodatne informacije

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 5
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 15/05/2019
Lokalni čas: 12:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 15/05/2019
Lokalni čas: 14:00
Kraj:

Urad EIOPA, Westhafen Tower, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt-on-Main, NEMČIJA

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Razpisna dokumentacija (vključno z razpisnimi specifikacijami) in dodatna dokumentacija (vključno z vprašanji in odgovori) bodo na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4438 Zainteresirane strani so vabljene k registraciji prek spletnega mesta. Nato bodo prek spletnega sistema za javna naročila obveščene o vseh razpoložljivih posodobitvah tega javnega razpisa. Strani, ki se ne registrirajo na spletnem mestu, ga morajo redno spremljati. Organ EIOPA ni odgovoren, če ponudniki na tem spletnem mestu ne zasledijo dodatnih informacij o tem javnem razpisu. Spletno mesto se bo redno posodabljalo, za preverjanje posodobitev in sprememb v razpisnem obdobju pa so odgovorni ponudniki.

Dodatne informacije o pogojih naročila, podaljšanjih naročila, pogojih za sodelovanje, zahtevanih najnižjih ravneh sposobnosti, predvidenem skupnem obsegu naročila itd. so na voljo v razpisnih specifikacijah na prej omenjenem spletnem mestu. Tiskana različica ne bo izdana.

V obdobju 3 let po sklenitvi prvotnega naročila bo naročnik lahko uporabil postopek s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu za nove storitve, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, ki bodo zaupane gospodarskemu subjektu, ki mu bo naročnik oddal to naročilo.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Splošno sodišče
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxemburg
L-2925
Luksemburg
Telefon: +352 43031
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefaks: +352 43032100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku 1.3).

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
27/03/2019