Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 153244-2019

03/04/2019    S66

Belgien-Bruxelles: Integrerede tjenester inden for av-produktion, -distribution og -arkivering, PO/2019-04/A4

2019/S 066-153244

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Communication, Unit A4 — Audiovisual Services
Postadresse: Rue de la Loi 200— BERL 4/369
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Simona Pilko
E-mail: COMM-STUDIO-TENDER@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-communication_en
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4639
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Integrerede tjenester inden for av-produktion, -distribution og -arkivering, PO/2019-04/A4

Sagsnr.: PO/2019-04/A4
II.1.2)Hoved-CPV-kode
32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Drift af Kommissionens tv- og radiostudier, av-dækning, -produktion og -distribution af EU-nyheder; produktion og distribution af av-produkter til offentligheden; it- og webtjenester; bevarings- og arkiveringstjenester; levering af transmissionstjenester.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 34 750 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Av-produktion, redigering, transmission og distribution af EU-nyheder og -produktioner rettet mod offentligheden; vedligeholdelse og støtte til av-infrastruktur

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
50340000 Reparation og vedligeholdelse af audiovisuelt og optisk udstyr
51310000 Installation af radio- og fjernsynsapparatur, lydtekniske anlæg og videoanlæg
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
92000000 Forlystelser, kultur og sport
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Hovedudførelsessted:

Belgien

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Del I: Av-produktion, redigering, transmission og distribution af EU-nyheder og -produktioner rettet mod offentligheden

Del II: Tjenesteydelser vedrørende støtte og vedligeholdelse af hele av-infrastrukturen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 21 750 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for automatisk fornyelse over 5 (fem) år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontrollér regelmæssigt e-udbudsplatformen på URL-linket i afsnit I.3) i denne bekendtgørelse for eventuelle nye oplysninger.

Et informationsmøde med et besøg til de tekniske installationer vil finde sted d. 30.4.2019 (10:00). Det anbefales kraftigt, at tilbudsgivere er til stede. Der anmodes om bekræftelse senest 24.4.2019 til comm-studio-tender@ec.europa.eu, maks 3 personer pr. tilbudsgiver.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Av-arkivering, -distribution og -webudvikling

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
92000000 Forlystelser, kultur og sport
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Hovedudførelsessted:

Belgien

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

— tjenesteydelser vedrørende forvaltning af av-biblioteket

— tjenesteydelser vedrørende webudvikling, vedligeholdelse og støtte til av-indhold.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 700 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Automatisk fornyelse over 5 (fem) år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontrollér regelmæssigt e-udbudsplatformen via URL-linket, der angives i afsnit I.3) i denne bekendtgørelse for eventuelle nye oplysninger.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Streaming, omkodning, hosting og indholdslevering

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
50340000 Reparation og vedligeholdelse af audiovisuelt og optisk udstyr
51310000 Installation af radio- og fjernsynsapparatur, lydtekniske anlæg og videoanlæg
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Hovedudførelsessted:

Belgien

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Digitale tjenesteydelser, der dækker live og »on demand« streaming, omkodning, hosting og levering af av-indhold til medieprofessionelle og den almene offentlighed.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 300 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Automatisk fornyelse over 5 (fem) år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontrollér regelmæssigt e-udbudsplatformen via URL-linket i afsnit I.3) i denne bekendtgørelse for eventuelle nye oplysninger.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Levering af transmissionstjenesteydelser

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
64228100 Transmission af tv-programmer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Hovedudførelsessted:

Belgien

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af den fornødne tekniske infrastruktur til transmission af tv-udsendelser i høj opløsning via satellit.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Automatisk fornyelse over 5 (fem) år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontrollér regulært e-udbudsplatformen på URL-linket i afsnit I.3) i denne bekendtgørelse for eventuelle nye oplysninger.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Som anført i udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/05/2019
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/05/2019
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Berlaymont building — Rue de la Loi 200 — 1040 Brussels, BELGIEN — Aquarium 7

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Højst 2 repræsentanter pr. tilbudsgiver og repræsentanter for de ordregivende myndigheder.

Send venligst navne, titler, fødselsdato, identitetskortnummer og nationalitet til e-mailadressen angivet i punkt I.1) senest 2 arbejdsdage i forvejen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgivere opfordres til regelmæssigt at kontrollere denne internetadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4639 for eventuelle opdateringer, præciseringer og spørgsmål/svar.

De kan indgive eventuelle bemærkninger vedrørende udbudsproceduren til den ordregivende myndighed ved at benytte kontaktoplysningerne i punkt I. Hvis De mener, at der er sket fejl og forsømmelser, kan De indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand i 2 år efter den dato, hvor De fik kendskab til de forhold, som klagen vedrører (se http://www.ombudsman.europa.eu).

Senest 2 måneder efter meddelelsen om tildeling kan der indgives en anmodning om annullering af tildelingsbeslutningen. Enhver fremsat anmodning og eventuelle svar fra os eller klager over eventuelle forsømmelser vil hverken have til formål eller kunne bevirke opsættelse af fristen for indgivelse af en anmodning om annullering, eller at der påbegyndes en ny frist for indgivelse af en anmodning om annullering. Organet med ansvar for at behandle annulleringsprocedurer er angivet i punkt VI.4.1).

Kontrahenten skal lægge særligt mærke til følgende:

— fælles overenskomstaftale nr. 32bis af 7.6.1985 (kontraktmæssig overførsel af virksomhed) — jf. webstedet for Belgiens nationale arbejdsråd (http://www.cnt-nar.be/Home-FR.htm)

— Rådets direktiv 2001/23/EF af 12.3.2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter

— overholdelse, i sin egenskab af arbejdsgiver og i henseende til sine ansatte, af forpligtelser pålagt ved belgisk lov generelt og, navnlig, ved belgisk lov af 4.8.1996 om arbejdstagernes velfærd under udførelsen af deres arbejde

— overholdelse, i sin egenskab af arbejdsgiver, af gældende regler og bestemmelser for beskyttelse af arbejdstagere i Belgien

— overholdelse, i sin egenskab af arbejdsgiver, af gældende regler og bestemmelser for socialsikring i Belgien.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
By: Brussels
Land: Belgien
Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/03/2019