V URL adresách oznámení v elektronických formulároch je chyba. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Medzitým vám odporúčame odstrániť čiarku (alebo akýkoľvek iný špeciálny znak) na konci URL adresy. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Dodávky - 153395-2021

29/03/2021    S61

Belgicko-Geel: Dodávka dielov pre vákuum

2021/S 061-153395

Predbežné oznámenie

Toto oznámenie poskytuje len predbežné informácie

Tovary

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, JRC – Joint Research Centre, JRC.G – Nuclear Safety and Security (Karlsruhe), JRC.G.2 – Standards for Nuclear Safety, Security and Safeguards
Poštová adresa: Retieseweg 111
Mesto/obec: Geel
Kód NUTS: BE213 Arr. Turnhout
PSČ: 2440
Štát: Belgicko
E-mail: jrc-geel-procurement@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8165
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodávka dielov pre vákuum

Referenčné číslo: JRC/GEE/2021/OP/0440 (planned)
II.1.2)Hlavný kód CPV
42122450 Vákuové čerpadlá
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Rámcová zmluva na diely pre vákuum (meradlo, čerpadlá, ventily atď.) spojené s lúčovou líniou rôznych zariadení (MONNET, GELINA, RADMET atď.).

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 230 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
42122450 Vákuové čerpadlá
31711400 Elektrónky a trubice
42131230 Uzatváracie ventily
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE213 Arr. Turnhout
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Retieseweg 111, 2440 Geel, BELGICKO.

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávka dielov pre vákuum.

II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
20/04/2021

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
22/03/2021