Zobrazování adres URL v oznámeních s elektronickými formuláři ovlivňuje technická chyba. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Mezitím doporučujeme smazat čárku (nebo jakýkoli jiný zvláštní znak), který se objeví na konci URL. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.

Stavební práce - 153402-2021

29/03/2021    S61

Francie-Štrasburk: Obnova systému požární bezpečnosti v budovách Evropského parlamentu ve Štrasburku

2021/S 061-153402

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Stavební práce

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský parlament
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Obec: Strasbourg
Kód NUTS: FRF11 Bas-Rhin
PSČ: 67070
Země: Francie
Kontaktní osoba: Direction des infrastructures — contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.europarl.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7878
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Obnova systému požární bezpečnosti v budovách Evropského parlamentu ve Štrasburku

Spisové číslo: 06A70/2021/M004
II.1.2)Hlavní kód CPV
45312100 Instalace a montáž požárních systémů
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Obnova systému požární bezpečnosti v budovách Evropského parlamentu ve Štrasburku:

— položka 1: obnova systému požární bezpečnosti,

— položka 2: údržba a budoucí rozvoj,

— položka 3: instalace/výměna podhledů,

— položka 4:koordinace systému požární bezpečnosti.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 18 375 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo zadávat zakázky kombinující níže uvedené části nebo skupiny částí:

Viz specifikace.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Obnova systému požární bezpečnosti

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45312100 Instalace a montáž požárních systémů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Štrasburk, Francie.

II.2.4)Popis zakázky:

Obnova systému požární bezpečnosti.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 8 900 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 120
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Bude se konat povinná prohlídka místa. Termín prohlídky a postupy pro registraci jsou uvedeny v podmínkách pro podání nabídek.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Údržba a budoucí rozvoj

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
35000000 Bezpečnostní, hasičské, policejní a ochranné vybavení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Štrasburk, Francie.

II.2.4)Popis zakázky:

Údržba a budoucí rozvoj.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 020 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 228
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Bude se konat povinná prohlídka místa. Termín prohlídky a postupy pro registraci jsou uvedeny v podmínkách pro podání nabídek.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Instalace/výměna podhledů

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45421146 Instalace a montáž zavěšených podhledů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Štrasburk, Francie.

II.2.4)Popis zakázky:

Instalace/výměna podhledů.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 5 250 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 120
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Bude se konat povinná prohlídka místa. Termín prohlídky a postupy pro registraci jsou uvedeny v podmínkách pro podání nabídek.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Koordinace systému požární bezpečnosti

Část č.: 4
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71245000 Schvalovací plány, dílenské výkresy a specifikace
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Štrasburk, Francie.

II.2.4)Popis zakázky:

Koordinace systému požární bezpečnosti.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 205 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 120
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Bude se konat povinná prohlídka místa. Termín prohlídky a postupy pro registraci jsou uvedeny v podmínkách pro podání nabídek.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz specifikace.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
V případě rámcových smluv – odůvodnění překročení čtyřleté doby trvání:

Viz specifikace.

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 29/06/2021
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 12 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 06/07/2021
Místní čas: 10:00
Místo:

Štrasburk, Francie.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Postupy pro registraci jsou uvedeny v podmínkách pro podání nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Obec: Strasbourg
PSČ: 67000
Země: Francie
Internetová adresa: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Rozhodnutí veřejného zadavatele lze napadnout ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění výsledku zadávacího řízení, a to buď neúspěšnými uchazeči nebo fyzickými nebo právnickými osobami, kterých se bezprostředně a osobně toto rozhodnutí dotýká, i když nejsou jeho adresáty.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22/03/2021