Leveringen - 15347-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Garbsen: Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen

2019/S 008-015347

Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Handwerkskammer Hannover Campus Handwerk
Seeweg 4
Contactpunt(en): Handwerkskammer Hannover
Ter attentie van: Joachim Bäßmann
30827 Garbsen
Duitsland
Telefoon: +49 51317007367
E-mail: j.baessmann@fbz-garbsen.de

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

09000000, 09300000, 09120000, 09123000

Beschrijving
Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen.
Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie.
Gasvormige brandstoffen.
Aardgas.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 83 000,00 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 1 Perceel nr: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Stadtwerke Garbsen GmbH
Garbsen
Duitsland

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 83 000,00 EUR
Zonder btw