Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Építési beruházás - 153509-2019

03/04/2019    S66

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2019/S 066-153509

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP — Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK16062
Postai cím: Berhidai út 6/C.
Város: Pétfürdő
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8105
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Éva polgármester
E-mail: petionkormanyzat@upcmail.hu
Telefon: +36 88588910
Fax: +36 88588930
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.petfurdo.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.petfurdo.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit korlátolt felelősségű társaság I.5) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Európai uniós forrásfelhasználások projektfelügyelete

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

FIDIC sárga könyv szerinti tervezés és kivitelezés — Pétfürdő szennyvízberuházás

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés «Pétfürdő nagyközség szennyvízelvezetése és -tisztítása» elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2016-00057 azonosító számú projekt keretében megvalósuló feladatokhoz a FIDIC Sárga Könyv szerinti tervezésére és kivitelezésére

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 814 880 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Pétfürdő, 0280 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: «Vállalkozási szerződés «Pétfürdő nagyközség szennyvízelvezetése és -tisztítása» elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2016-00057 azonosító számú projekt keretében megvalósuló feladatokhoz a FIDIC Sárga Könyv szerinti tervezésére és kivitelezésére»

Az érintett település:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Szennyvíztisztító telep kiépített hidraulikai kapacitás: 1 050 m3/d

Csúcs szennyvíz mennyiség: 240 m3/h

Kiépített biológiai LE kapacitás: 5327 LE

Technológia összefoglalása:

Mechanikai tisztítás, biológiai tisztítás, biológiai foszfor eltávolítás

Nyers szennyvíz fogadás, kőfogás, gépi és kézi finomrács, eleveniszapos szennyvíztisztítás,

Finombuborékos mélylevegőztetés, utóülepítés, fertőtlenítési lehetőség, tisztított szennyvíz

Kivezetés, iszapsűrítő, gépi iszapvíztelenítés

Tisztított szennyvíz kivezetés: meglévő elvezetés változatlan formában

A tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a tervezés és a kivitelezés vonatkozásában / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-2.2.2.-15-2016-00057

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 051-083945
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
26/03/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 550 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 814 880 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1. sz. ajánlat:

Cég neve: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.

Székhely: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.

Adószám: 13748429-2-20

2. sz. ajánlat:

ME-2020 Konzorcium

Székhely: 8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.

Cég neve: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.

Adószám: 12671003-2-07

Cég neve: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.

Székhely: 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753.

Adószám: 13125811-2-44

3. sz. ajánlat:

Cég neve: Colas Alterra Zrt.

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73.

Adószám: 13961149-2-44

4. sz. ajánlat:

Cég neve: SWIETELSKY Magyarország Kft.

Székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.

Adószám: 14300327-2-44

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/03/2019