Leveringen - 15354-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Polen-Warschau: Netwerkuitrusting

2019/S 008-015354

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Inspektorat Uzbrojenia
ul. Królewska 1/7
Contactpunt(en): Szefostwo Dowodzenia i Łączności
Ter attentie van: Krzysztof JARUGA
00-909 Warszawa
Polen
Telefoon: +48 261873384
E-mail: iu.sdil@mon.gov.pl
Fax: +48 261873444

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.iu.wp.mil.pl

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

32420000 - FB13, 48219000 - FB13

Beschrijving
Netwerkuitrusting .
Diverse netwerksoftware .
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 299 898 197,79 PLN

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: IU/66/V-18/ZO/NZO/DOS/Z/2015/420
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Konsorcjum firm: Teldat Sp. z o.o. Sp.k., Siltec Sp. z o.o.
ul. Cicha 19-27
85-650 Bydgoszcz
Polen

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 45 637 487,55 EUR
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 299 898 197,79 PLN