Pakalpojumi - 15362-2019

11/01/2019    S8    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Itāija-Lucca: Arhitektūras, inženiertehniskie un plānošanas pakalpojumi

2019/S 008-015362

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Amministrazione Provinciale di Lucca
Cortile Carrara 1
Kontaktpunkts(-i): Amministrazione Provincia di Lucca
Kontaktpersona(-as): dr. Luigi De Angelis
55100 Lucca
Itālija
Tālrunis: +39 5834171
E-pasts: provincia.lucca@postacert.toscana.it
Fakss: +39 583417326

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: www.provincia.lucca.it

Pircēja profila adrese: www.provincia.lucca.it

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.5)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

71240000

Apraksts
Arhitektūras, inženiertehniskie un plānošanas pakalpojumi.
II.2)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
II.2.1)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
Vērtība: 110 120,35 EUR

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

V.3)Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības
V.4)Informācija par līguma vērtību