Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servizzi - 153631-2022

Submission deadline has been amended by:  214099-2022
25/03/2022    S60

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Servizzi ta’ Konsulenza Legali għall-Proġett tal-Bini tal-Punent tal-BEI (Fażi ta’ Qabel il-Kostruzzjoni)

2022/S 060-153631

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Bank Ewropew tal-Investiment
Indirizz postali: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
Kodiċi postali: L-2950
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: GCS-Procurement
Posta elettronika: gcs-procurement@eib.org
Telefown: +352 4379-1
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.eib.org
Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9897
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9897
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Affarijiet ekonomiċi u finanzjarji

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Servizzi ta’ Konsulenza Legali għall-Proġett tal-Bini tal-Punent tal-BEI (Fażi ta’ Qabel il-Kostruzzjoni)

Numru ta' referenza: CFT-1667
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79100000 Servizzi legali
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) għandu l-ħsieb li jagħti qafas ta’ ftehim għall-provvista ta’ servizzi ta’ konsulenza legali (LAS) matul il-fażi ta’ qabel il-kostruzzjoni tal-Proġett tal-Bini tal-Punent tal-BEI (WBP) fil-Lussemburgu. Din is-sejħa għall-offerti se tirriżulta fl-għoti ta’ qafas ta’ ftehim ma’ 2 (żewġ) fornituri tas-servizz f’ordni ta’ prijorità, għal tul ta’ żmien ta’ 4 (erba’) snin.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79111000 Servizzi ta' pariri legali
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Is-suġġett tal-qafas ta’ ftehim hu l-provvista ta’ servizzi ta’ konsulenza legali lill-BEI matul il-fażi ta’ qabel il-kostruzzjoni tal-Proġett tal-Bini tal-Punent tiegħu. L-oqsma ewlenin ta’ kompetenza jistgħu jkopru:

— il-liġi kuntrattwali tal-Lussemburgu,

— id-disinn / il-kostruzzjoni fil-Lussemburgu / il-liġi dwar il-proprjetà immobbli,

— il-liġi tal-assigurazzjoni, il-bonds tat-twettiq,

— il-liġi tal-ksib pubbliku tal-UE,

— litigazzjoni fil-Lussemburgu u soluzzjoni internazzjonali għall-arbitraġġ / tilwim.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Lista u deskrizzjoni qasira tal-kundizzjonijiet:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’diversi operaturi
L-għadd massimu mistenni ta' parteċipanti fil-qafas ta' ftehim: 2
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 29/04/2022
Ħin lokali: 15:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 03/05/2022
Ħin lokali: 15:00
Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

L-offerti se jinfetħu fi proċedura mhux pubblika.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ: Fuq talba bil-miktub lill-BEI (ara t-Taqsima I.1)), ir-rekord bil-miktub tal-ftuħ tal-offerti se jkun ipprovdut lill-operaturi ekonomiċi li tefgħu offerta.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 43031
Faks: +352 43032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Dawk li jitfgħu l-offerta jistgħu l-ewwel nett iressqu kwalunkwe tħassib rigward il-ksib lill-Bank bl-użu tad-dettalji ta’ kuntatt fit-Taqsima I.1) ta’ dan l-avviż dwar kuntratt. Jekk dawk li jitfgħu l-offerta, jew partijiet interessati oħra, jemmnu li l-BEI wettaq każ ta’ amministrazzjoni ħażina, (eż. naqas milli jaġixxi skont il-politiki, l-istandards u l-proċeduri stabbiliti tiegħu jew milli jirrispetta l-prinċipji ta’ amministrazzjoni tajba), huma jistgħu jressqu lment lill-Mekkaniżmu tal-Ilmenti tal-Grupp tal-BEI (ara https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/index.htm) fi żmien sena mid-data meta l-allegata azzjoni, deċiżjoni jew ommissjoni mill-Bank setgħet issir magħrufa b’mod raġonevoli minn dak li qed iressaq l-ilment. Jekk ma jkunux issodisfati bir-riżultat, dawk li jitfgħu l-offerti jistgħu jitolbu eżami mill-ġdid tar-risposta għall-ilment tal-Grupp tal-BEI mill-Ombudsman Ewropew (ara https://www.ombudsman.europa.eu). Fi żmien xahrejn min-notifika tar-riżultat tal-proċedura (deċiżjoni tal-għoti), dawk li jitfgħu l-offerti jistgħu jniedu azzjoni għall-annullament u/jew id-danni tagħha. Kwalunkwe talba li jistgħu jagħmlu dawk li jitfgħu l-offerti u kwalunkwe risposta mill-Bank, jew kwalunkwe ilment dwar amministrazzjoni ħażina, la se jkollha l-iskop u lanqas l-effett li tissospendi l-limitu ta' żmien għat-tressiq ta' azzjoni għall-annullament jew għall-ftuħ ta' perijodu ġdid għat-tressiq ta' azzjoni għall-annullament. Il-korp responsabbli għas-smigħ tal-proċeduri għall-annullament hu indikat fit-Taqsima VI.4.1) ta’ dan l-avviż dwar kuntratt.

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
18/03/2022