В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Доставки - 153634-2022

TIЗаглавиеИтaлия-Испра: Доставка на лазерни скенери Velodyne Ultrapuck
NDНомер на публикацията на обявлението153634-2022
PDДата на публикуване25/03/2022
OJНомер на броя на ОВ S60
TWГрад/населено място на купувачаИСПРА
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска комисия, Съвместен изследователски център (JRC), JRC.G — Nuclear Safety and Security (Karlsruhe), JRC.G.II.7 — Nuclear Security
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаIT
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска комисия
DSДокумент изпратен18/03/2022
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура9 - Не е приложимо
TDВид на обявлението0 - Обявление за предварителна информация без покана за участие в състезателна процедура
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане9 - Не е приложимо
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)35125100 - Датчици
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)ITC41
IAИнтернет адрес (URL)https://ec.europa.eu/jrc/
DIПравно основаниеРегламент (ЕС, Евратом) № 2018/1048