Diensten - 15365-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Verbania: Diensten voor afvalrecycling

2019/S 008-015365

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

ConSer V.C.O. S.p.A.
Via Olanda 55
Contactpunt(en): Ufficio gare e contratti
Ter attentie van: Capella Rosanna
28922 Verbania
Italië
Telefoon: +39 0323518705
E-mail: garecontratti@conservco.it
Fax: +39 0323556347

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.conservco.it

Adres van het kopersprofiel: http://www.conservco.it

Elektronische toegang tot informatie : http://www.conservco.it

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

90514000, 90513100

Beschrijving
Diensten voor afvalrecycling.
Verwijderen van huisvuil.

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: Servizi di trasporto e avvio a recupero rifiuti. Perceel nr: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

RTI Montello S.p.A. — mandataria; Maserati Energia S.r.l., Re Sergio Autotrasporti S.r.l., la Nettatutto S.r.l. — mandanti
Via Fabio Filzi 5
24060 Montello
Italië

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 2 195 000,00 EUR
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 1 662 484,00 EUR
Zonder btw
Opdracht nr: Servizi di trasporto e avvio a recupero rifiuti Perceel nr: 2
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Cereda Ambrogio S.r.l.
Viale Segantini 3
20837 Veduggio con Colzano
Italië

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 940 000,00 EUR
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 736 875,00 EUR
Zonder btw