Piegādes - 15390-2019

11/01/2019    S8    - - Piegādes - Papildu informācija - Nav 

Austrija-Vīne: Programmatūras pakotne un informācijas sistēmas

2019/S 008-015390

ÖBB-Holding AG sowie für die mit ihr im Sinne des §189a Z8 UGB verbundenen Gesellschaften, alle vertreten durch die ÖBB-Business Competence Center GmbH, Erdberger Lände 40-48, Konzerneinkauf, Wien 1030, Austrija. E-pasts: konzerneinkauf.ikt@oebb.at

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikums, 23.12.2016, 2016/S 248-456540)

Priekšmets:
CPV:48000000, 30000000, 72000000, 30100000, 30200000, 31100000, 31200000, 31600000, 31700000, 32000000, 32300000, 32400000, 32500000, 34900000, 35100000, 48100000, 48200000, 48300000, 48400000, 48500000, 48600000, 48700000, 48800000, 48900000, 72100000, 72300000, 72400000, 72500000, 72600000, 72700000, 72800000, 72900000, 79800000, 50300000, 51300000, 64200000, 42900000, 44100000, 45200000, 45300000, 72200000, 31330000, 32342100

Programmatūras pakotne un informācijas sistēmas

Biroja un skaitļošanas tehnika, aprīkojums un piederumi, izņemot mēbeles un programmatūru

IT pakalpojumi konsultēšana, programmatūras izstrāde, internets un atbalsts

Biroja tehnika, aprīkojums un piederumi, izņemot datorus, printerus un mēbeles

Datoru iekārtas un piederumi

Elektromotori, ģeneratori un transformatori

Elektrības sadales un kontroles ierīces

Elektriskās iekārtas un aparāti

Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli

Radio, televīzijas, komunikāciju, telekomunikāciju un saistītās iekārtas un aparāti

Televīzijas un radiouztvērēji, skaņas vai videoattēla ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūra

Tīkli

Telekomunikāciju iekārtas un piederumi

Dažādas transporta iekārtas un detaļas

Iekārtas ārkārtējām situācijām un drošības iekārtas

Specizalizēta programmatūras pakotne

Tīkla, interneta un iekštīkla programmatūras pakotne

Dokumentu izveides, zīmēšanas, attēlveidošanas, plānošanas un darba grupu uzturēšanas programmatūras pakotne

Uzņēmējdarbības darījumu un individālo darījumu pārvaldības programmatūras pakotne

Sakaru un multivides programmatūras pakotne

Datu bāzes un operētājsistēmas programmatūras pakotne

Operētājsistēmas pakotnes utilītprogrammas

Informācijas sistēmas un serveri

Dažādas programmatūras pakotnes un datoru sistēmas

Datortehnikas konsultāciju pakalpojumi

Datu pakalpojumi

Interneta pakalpojumi

Datorsaistītie pakalpojumi

Datoru atbalsta un konsultāciju pakalpojumi

Datortīkla pakalpojumi

Datora audita un testēšanas pakalpojumi

Datora dublēšanas un katalogu pārveides pakalpojumi

Iespiešanas un saistītie pakalpojumi

Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz personālajiem datoriem, biroja iekārtām, telekomunikācijām un audiovizuālajām iekārtām

Sakaru iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi

Telekomunikāciju pakalpojumi

Dažāda, vispārēja un speciāla pielietojuma tehnika

Celtniecības materiāli un saistītie izstrādājumi

Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi

Ēku instalācijas darbi

Programmatūras izstrādes un konsultāciju pakalpojumi

Koaksiālie kabeļi

Austiņas

Teksts, kas jāpievieno:

Stelle des hinzuzufügenden Textes: Ergänzung von zusätzlichen Auftragstypen:

Das bereits veröffentlichte „Prüfsystem — IT“ mit der Referenznummer 456540-2016 wurde um vier Auftragstypen ergänzt. Sofern Sie weitere Informationen benötigen oder sich bewerben möchten wenden Sie sich bitte an konzerneinkauf.ikt@oebb.at (AP: Doris Ferner) — Vielen Dank

Cita papildu informācija

Die Ausschreibungsunterlagen wurden geändert/ergänzt. Für weitere Auskünfte, siehe entsprechende Ausschreibungsunterlagen.