Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dostawy - 154053-2020

TITytułPolska-Kołobrzeg: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
NDNumer publikacji ogłoszenia154053-2020
PDData publikacji31/03/2020
OJNumer wydania Dz.U. S64
TWMiejscowość nabywcyKOŁOBRZEG
AUNazwa urzędowa nabywcy„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Kołobrzegu (nie dotyczy)
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany27/03/2020
DTTermin składania ofert05/05/2020
NCRodzaj zamówienia2 - Dostawy
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000 - Elektryczność
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL4
IAAdres internetowy (URL)https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) 2014/25/UE