Supplies - 154066-2021

29/03/2021    S61

Poland-Sejny: Medical breathing devices

2021/S 061-154066

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach
National registration number: PL34
Postal address: ul. dr. E. Rittlera 2
Town: Sejny
NUTS code: PL843 Suwalski
Postal code: 16-500
Country: Poland
Contact person: Jolanta Szafranowska
E-mail: zamowienia.publiczne@szpital.sejny.pl
Telephone: +48 875172319
Fax: +48 875172335
Internet address(es):
Main address: www.szpital.sejny.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.szpital.sejny.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup sprzętu medycznego

Reference number: 03/ZP2021
II.1.2)Main CPV code
33157400 Medical breathing devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego o parametrach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ dla SP ZOZ w Sejnach z podziałem na 5 zadań:

1) Zadanie nr 1: Respirator – 1 sztuka.

2) Zadanie nr 2: Aparat USG – 1 sztuka.

3) Zadanie nr 3: Diatermia elektrochirurgiczna z argonem do zabiegów endoskopowych (wraz z pompą irygacyjno-płuczącą) – 1 sztuka.

4) Zadanie nr 4: Wiertarka szybkoobrotowa – 1 sztuka.

5) Zadanie nr 5: Aparat do znieczulania ogólnego z monitorem – 1 sztuka.

2. Wszystkie zaoferowane produkty muszą być wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. z 2020 r. Dz.U. poz. 186 ze zm.).

3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis w celu określenia minimalnych parametrów, jakim muszą odpo...

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 1: Respirator – 1 sztuka.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157000 Gas-therapy and respiratory devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL84 Podlaskie
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, ul. dr E. Rittlera 2, 16-500 Sejny

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie nr 1: Respirator – 1 sztuka. Dostawa o parametry określonych w załączniku nr 5 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Dotyczy projektu nr LT-PL-5R-356 pn. „Wzmocnienie transgranicznego systemu gotowości i reagowania na choroby” („Strengthening the Cross-border Disease Preparedness and Response System”) realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach jako lider projektu oraz Administrację Urzędu Miasta w Birštonas w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa–Polska.

II.2.14)Additional information

Wadium dla części zamówienia: zadanie nr 1 – 1 400,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 2: Aparat USG – 1 sztuka.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33112200 Ultrasonic unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL84 Podlaskie
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, ul. dr. E. Rittlera 2, 16-500 Sejny

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie nr 2: Aparat USG – 1 sztuka. Dostawa o parametry określonych w załączniku nr 5 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt nr LT-PL-5R-356 pn. „Wzmocnienie Transgranicznego Systemu Gotowości i Reagowania na Choroby” („Strengthening the Cross-border Disease Preparedness and Response System”) realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach jako lider projektu oraz Administrację Urzędu Miasta w Birštonas w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa–Polska, dofinansowanego ze ś...

II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 3: Diatermia elektrochirurgiczna z argonem do zabiegów endoskopowych (wraz z pompą irygacyjno-płuczącą) – 1 sztuka.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33162000 Operating theatre devices and instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL84 Podlaskie
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, ul. dr. E. Rittlera 2, 16-500 Sejny

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie nr 3: Diatermia elektrochirurgiczna z argonem do zabiegów endoskopowych (wraz z pompą irygacyjno-płuczącą) – 1 sztuka. Dostawa o parametrach określonych w załączniku nr 5 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt nr LT-PL-5R-356 pn. „Wzmocnienie Transgranicznego Systemu Gotowości i Reagowania na Choroby” („Strengthening the Cross-border Disease Preparedness and Response System”) realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach jako lider projektu oraz Administrację Urzędu Miasta w Birštonas w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa–Polska, dofinansowanego ze ś...

II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 600,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 4: Wiertarka szybkoobrotowa – 1 sztuka.

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33162100 Operating-theatre devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL84 Podlaskie
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, ul. dr E. Rittlera 2, 16-500 Sejny

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie nr 4: Wiertarka szybkoobrotowa – 1 sztuka. Dostawa o parametry określonych w załączniku nr 5 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt nr LT-PL-5R-356 pn. „Wzmocnienie Transgranicznego Systemu Gotowości i Reagowania na Choroby” („Strengthening the Cross-border Disease Preparedness and Response System”) realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach jako lider projektu oraz Administrację Urzędu Miasta w Birštonas w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa–Polska, dofinansowanego ze ś...

II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 5: Aparat do znieczulania ogólnego z monitorem – 1 sztuka.

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33195100 Monitors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL84 Podlaskie
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, ul. dr. E. Rittlera 2, 16-500 Sejny

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie nr 5: Aparat do znieczulania ogólnego z monitorem – 1 sztuka. Dostawa o parametry określonych w załączniku nr 5 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt nr LT-PL-5R-356 pn. „Wzmocnienie Transgranicznego Systemu Gotowości i Reagowania na Choroby” („Strengthening the Cross-border Disease Preparedness and Response System”) realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach jako lider projektu oraz administrację Urzędu Miasta w Birštonas w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa–Polska.

II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 700,00 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Okres realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy na dostawę. Wszystkie zaoferowane produkty muszą być wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. z 2020 r. Dz.U. poz. 186 ze zm.). Dostawy będą odbywać się na ryzyko i koszt wykonawcy do SP ZOZ w Sejnach, ul. dr. E. Rittlera 2, 16-500 Sejny w asortymencie i ilości określonej w załączniku nr 5 do SWZ na warunkach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/05/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 02/08/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/05/2021
Local time: 11:30
Place:

Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, ul. dr. E. Rittlera 2, 16-500 Sejny Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem miniPortalu, na karcie Oferty/Załączniki, przez odszyfrowanie i otwarcie ofert, W wypadku awarii systemu teleinformatycznego, uniemożliwiającej otwarcie ofert w terminie –otwarcie nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofer...

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Wymagania składania wadium określone w rozdziale XIV SWZ. Zamawiający dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust 1 (JEDZ). Zamawiający wymaga złożenia tego oświadczenia przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

B. Zawartość oferty:

1. Formularz oferty – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

2. Formularz wymaganych parametrów – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

3. Przedmiotowe środki dowodowe – wymaga się przedłożenia:

1) aktualnych materiałów informacyjnych producenta w postaci folderów, broszur potwierdzających wymagane parametry,

2) dokumentów dopuszczających wyroby medyczne do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.).

4. Jeżeli wykonawca polega na podmiocie udostępniającym zasoby dołącza: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – jeżeli wykonawca przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

5. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z:

1) krajowego rejestru sądowego lub

2) Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub

3) innego właściwego rejestru.

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 5, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

7. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 5, Zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

9. Przepisy ust. 6–8 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

10. Wykonawca dołącza dowód wniesienia wadium.

C. Oświadczenia i dokumenty przedkładane na wezwanie Zamawiającego wyłącznie przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona:

1. Jednolity europejski dokument zamówienia – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

— art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

— art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

— sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

3. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021, poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – sporządzone zgodnie ze wzorem...

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 i nast. ustawy).

2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, oraz Rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

4. Terminy wnoszenia odwołania:

4.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

4.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

4.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia

o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w terminie:— 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.

5. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego.

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin

Upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

7. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

8. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

9. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/03/2021